MS INTERSTENO 2015 Budapešť

Česká výprava si z Budapešti odvezla 46 z 91 medailí. Češi vybojovali 9 titulů mistra/mistryně světa a tři tituly mezinárodního mistra/mistryně.

Každé dva roky se koná kongres INTERSTENO a v jeho rámci mistrovství světa ve zpracování textů. Letošní jubilejní 50. kongres se uskutečnil v Budapešti, poprvé v historii byl organizován INTERSTENEM, nikoli samostatně národní skupinou. Ukázalo se ale, že bez efektivní součinnosti s národní skupinou není snadné takovou obří akci zorganizovat. Velké poděkování patří zejména hlavním dvěma organizátorům – Dannymu Devriendtovi a Georgette Sante ve spolupráci s mnoha jejich kolegy z belgické národní skupiny, kteří šampionát pořádali na dálku z Belgie, ovšem za obrovského přispění maďarské národní skupiny Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége, zosobněné zejména Anitou Dobos, Aliz Czuczor a Erzsébet Tóthné Jansik. A to v situaci, kdy Maďarsko jasně předem deklarovalo, že kongres a mistrovství světa pořádat nechce a z mnoha důvodů nemůže, přesto v sobě maďarští přátelé našli tolik síly a odpovědnosti, aby INTERSTENU s organizací významně pomohli.

Jako obvykle u nás předcházelo vlastnímu mistrovství přípravné soustředění v ZŠ Vítězná v Litovli. Zúčastnili se ti nejlepší a v relativně komorním počtu ladili svou výkonnost a strategii na blížící se svátek zpracovatelů textu z celého světa. Výkony se den ode dne zlepšovaly, dokonce jsme mohli co do teploty trénovat v prostředí, které si nezadalo s tím budapešťským, kde bylo naměřeno téměř 40 stupňů Celsia. Za to všechno – tedy kromě té teploty 🙂 – děkujeme paní ředitelce Zuzaně Absolonové, která umožnila ve své škole soustředění uspořádat.

V pátek 17. července 2015 dorazila většina českých účastníků do Budapešti v menších skupinkách vlaky či autobusy. Na rozdíl od minulých let jsme tentokrát neorganizovali vlastní společný autobus, nabídky veřejných dopravců byly velmi výhodné, zpáteční jízdenka z Prahy do Budapešti stála kolem tisíce korun na osobu. Ubytování jsme měli zajištěné v hostelu Ráday v docházkové vzdálenosti od Corvinovy univerzity, kde se konaly všechny soutěže mistrovství světa i související akce a aktivity. Tou první bylo 18. července odpoledne slavnostní zahájení jubilejního 50. kongresu INTERSTENO, organizace založené už v roce 1887 v Londýně. Česká skupina byla letos o poznání menší, celkem 45 účastníků. Probíhá u nás výměna generací, věříme však, že ta nově přicházející úspěšně nahradí ty, kteří již soutěžení pověsili na hřebík. A hlavně doufáme, že někteří z bývalých soutěžících najdou zase cestu zpět a české národní družstvo za dva roky v Berlíně posílí.

Zahájení proběhlo v obvyklé režii: uvítací projevy, kulturní vystoupení maďarských umělců a zejména tradiční Racine show, v níž zástupci jednotlivých zúčastněných zemí na pódiu se svou národní vlajkou zdraví ostatní účastníky ve svém mateřském jazyce. A protože soutěží je i přes (dočasné?) zrušení vícejazyčné soutěže hodně a času málo, šlo se ihned „ke strojům“. První na řadě – hned po zahájení a welcome drinku – byl wordprocessing, velmi náročná soutěž v profesionálním využívání textového procesoru. V neděli pak následovala série čtyř soutěží, ráno se začínalo královskou disciplínou – opisem 30 minut, pokračovalo soutěží v protokolování, odpoledne pak korekturou textu a den zakončila soutěž audiotranscription (záznam textu z diktátu, při kterém si ale každý soutěžící může zpomalovat, zrychlovat nebo zastavovat diktát individuálně). V pondělí ráno proběhla tradiční soutěž v záznamu mluveného slova (soutěžící zaznamená diktát, ale před odevzdáním práce může 90 minut opravovat chyby a nepřesnosti) a na závěr v poledne real time competition (záznam diktátu v reálném čase, soutěžící odevzdává zaznamenaný text bez dalších úprav a oprav k vyhodnocení). Všechny diktovací soutěže namluvil a se soutěžícími také na místě provedl Jaroslav Zaviačič.

Už od pátku probíhaly přípravné práce ve skupině ZAV_JURY, která se již osvědčila na mnoha světových šampionátech. Tentokrát jsme pracovali ve složení Zdeňka Kundrátková, Robert Sigmund a Helena Zaviačičová. Zdeňka, ač se již dlouhá léta pohybuje v úplně jiné branži, je vždy ochotna přijet a přiložit ruku k dílu. Robert Sigmund, vyučující OA Valašské Meziříčí, patří k tradičním spolehlivým oporám. Ihned po skončení sálových soutěží (opis textu a korektura textu) Zdeňka s Robertem sbírali soutěžní práce ve 13 jazycích, okamžitě je zkontrolovali a připravili k elektronickému vyhodnocení. Oprav diktovacích soutěží, stejně jako pomoci při organizaci soutěží (dozory, vedení soutěží v jiných národních skupinách apod.) se skvěle zhostili doprovázející vyučující a rodiče, kterým také patří velký dík. Abecedně: Zuzana a Jiří Absolonovi, Alena Foukalová, Jana Kirchhofová, Zdeňka Kuczová, Pavla a Jiří Mičkovi, Vlasta Martináková, Ladislav Novák, Hedviga Pabjanová a Karin Solná. Velmi nás za všechny tyto účastníky mrzí, že v novém organizačním schématu INTERSTENO se nenašla ochota a finanční prostředky zachovat tradiční večer jako poděkování pro všechny, kteří během soutěží intenzivně pomáhali. Už proto, že tito lidé si veškeré náklady platí sami (našim na drahý účastnický poplatek významně přispívá Interinfo ČR) a z toho převážnou část pracují pro INTERSTENO, bylo by určitě na místě aspoň takové symbolické poděkování. Škoda.

Opravy některých soutěží jsou velmi náročné, nejtěžší je protokolování. Soutěžící zaznamenává diktát, ale musí jej zpracovat do protokolu, nesmí přitom použít více než polovinu původního počtu slov a musí použít slova nebo spojení, která autor zadání označí jako klíčová. To je velmi obtížné jak při zpracování české verze, tak poté zejména při vyhodnocení. Ideální je, když příslušnou pasáž textu všech soutěžících opravuje jeden člověk, který musí být velmi důsledný a spravedlivý. O férové vyhodnocení se postaraly především Pavla Mičková a Zuzana Absolonová, první revizi provedla Hedviga Pabjanová.

Soutěžící poté měli v úterý a ve středu volno, někteří je využili k vlastním výletům, třeba i mimo Budapešť, mladí účastníci do 26 let byli nadšeni ze středečního dne mladých, který strávili v Lázár Lovasparku. Zúčastnili se drezúry koní a dalších zvířat, mohli si vyzkoušet svou fyzickou zdatnost na farmě a hlavně přitom navázat přátelství a kontakty s ostatními mladými z celého světa.

Čtvrtek už se nesl ve znamení posledních, milých i méně příjemných povinností. Ráno podruhé zasedala Centrální rada (na převážné části tohoto jednání scházel italský prezident, protože si jindy nenašel čas na podepisování diplomů) a poté se konalo Generální shromáždění. V obou případech bylo mnoho bodů k projednání, některé velmi náročné a sporné. Česká republika nepodpořila rozpočet na příští dva roky, jehož hlavním výdajem jsou cestovní náklady a bohužel také vysoké náklady na placený personál, na což je nutné čerpat prostředky z úspor INTERSTENA. Proti placenému personálu bychom neměli v principu nic, ale musel by být za svou práci placen všechen personál, tedy zejména organizátoři kongresu a mistrovství světa, sekretář a pokladník, členové jury, atd. To ovšem není tento případ, předpokládá se zcela nová placená síla, jejíž pracovní náplní bude „komunikace a marketing“. Považujeme takový návrh, resp. jeho realizaci za mimořádně neférovou vůči těm, kteří pro INTERSTENO dlouhá léta pracují a nadále také budou pracovat na dobrovolnické bázi, proto jsme rozpočet nepodpořili. Zvláštní je to v INTERSTENU s volbami. Staré vedení, tzv. board (výbor), navrhne „nové“ vedení, jména „nových členů“ pak promítne na plátno a přítomní účastníci Generálního shromáždění opíšou tato jména na své hlasovací lístky. Všichni pak po volbách hrají překvapené a nadšené! Popsaná volební praxe snad nevládne ani v totalitních režimech. I přesto dostali předem určení členové budoucího vedení jen asi 70 % hlasů, snad se tedy blýská na lepší časy v budoucnu, až více zemí pochopí, že současné italské vedení bere naší organizaci právě to, co na ní tradičně bylo unikátní a co žádná jiná nemá – dělá z ní běžnou komerční společnost, jakých jsou na světě tisíce. Staronové vedení tedy zůstalo víceméně stejné, vyměnil se jen zástupce z USA. Není úplně zřejmé, proč v boardu byl a nadále zůstává zástupce Číny, který nehovoří žádným cizím jazykem a nebyl přítomen ani jednomu jednání po celou dobu kongresu, dokonce se nedostavil ani na závěrečné povinné fotografování nového vedení. Sčítáním hlasů a sdělením volebního výsledku byl pověřen Jaroslav Zaviačič, který ve zprávě volební komise uvedl všechna uvedená jména z volebních lístků a pro ně odevzdané počty hlasů, což dříve bylo považováno za zbytečnou či tajnou informaci.

Ale pojďme k tomu nejpříjemnějšímu, vyhlášení výsledků mistrovství světa, na které jsme všichni čekali a také se nejvíce těšili. Pravda, před mistrovstvím jsme se o letošní výsledky trochu obávali, ale naši soutěžící dali do svého koníčka opravdu vše a po zásluze byli ve čtvrtek odpoledne ověnčeni medailemi. Vyhlášení opět proběhlo v aule Corvinovy univerzity. Česká republika získala 46 z celkem 91 rozdělených medailí, tedy více než polovinu! A to některé soutěže, respektive technologie vůbec neobsazujeme, konkrétně grafický těsnopis, psaní hlasem či psaní na akordové klávesnici.

Nejprve se vyhlašovala královská disciplína, opis textu 30 minut. Bohužel výsledky byly negativně poznamenány nezodpovědným italským soutěžícím, který seděl přímo u našich závodníků a soutěžní text diktoval do počítače. Měl sice předepsanou takzvanou stenomasku, která ho má izolovat od okolí, jeho huhlání se přesto neslo celým sálem, kde jinak jen lehounce a monotónně šuměl koncert prstů na klávesnicích. Bylo to mimořádně rušivé a nepříjemné, vždy nadiktoval jednu větu, poté byl zticha a opravoval chyby, pak zase začal diktovat. Možná jsme kvůli této bezohlednosti přišli o další dvě zlaté medaile. Jak stříbrný mezi praktiky Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha), tak stříbrná mezi žáky Klára Odehnalová (G Opava) měli absolutně nejvíce hrubých úhozů ve svých kategoriích a jen kvůli chybám byli odsunuti na druhé příčky. Odpovědí na náš protest bylo jen pokrčení rameny a informace, že příště „na to“ musíme myslet a posadit soutěžící píšící hlasem jinam. Tuto nepříjemnou situaci nejlépe zvládla Karolína Foukalová (G Rožnov pod Radhoštěm), která sice nakonec také měla na své poměry více chyb, ale zasloužené zlato a titul juniorské mistryně světa jí neunikly. Na stupních vítězů stála se slovenským reprezentantem Branislavem Beňovičem a Polákem Franciskem Puchalou (oba také absolvovali výuku ZAV). Na výborném 5. místě se umístil Vojtěch Kucza (OA Český Těšín), který si zaslouží velkou pochvalu za úspěšný přechod ze žákovské kategorie mezi juniory. Sedmá skončila Klára Pohlová (Masarykova univerzita Brno), jež se tímto startem naopak s juniorskou kategorií do 20 let rozloučila. Mezi praktiky se v první desítce umístili celkem 4 naši soutěžící – na 5. místě Lukáš Beránek (GENNET City Fertility), na 9. Tomáš Portych (ČVUT) a na 10. Karin Cieslarová (3. LF UK Praha). Tomáš i Karin soutěžili poprvé mezi praktiky, což je hodně obtížné. Oba navíc studují velmi náročné vysokoškolské obory, takže času na trénink mají méně. Přechod z juniorů mezi praktiky je, stejně jako přechod ze žákovské kategorie do juniorské, velmi těžký. Mezi žáky zvítězila turecká reprezentantka Zehra Taskale před naší Klárou Odehnalovou a Italem Andreou Akhlaghi Farsi. I další výborné výsledky našich žáků nás potěšily: 6. Karin Imbergerová, 7. Michal Rak (oba OA Valašské Meziříčí), 8. Martina Ivanova (ZŠ Vítězná Litovel), 9. Jonáš Vala (G Rožnov pod Radhoštěm – jediný ze jmenovaných bude v žákovské kategorii ještě za dva roky v Berlíně, je tedy naší velkou nadějí), 11. Radek Műller (ZŠ Vítězná Litovel).

Mistrovství světa v korektuře textu je českou doménou. Naši soutěžící obsadili kompletní stupně vítězů ve všech věkových kategoriích. V této soutěži bohužel v neprospěch některých našich ostřílených mistrů zahrála drobná nesrovnalost v jimi používaných makrech, která jim způsobila vymazání části zdrojového textu. Každý ze soutěžících na tento problém reagoval jinak, asi nejvíce na situaci doplatily dvě juniorské adeptky na zlato Anna Mičková (G Zlín) a Klára Pohlová. Ale i takové věci bohužel soutěžení přináší, makra, softwarové vybavení, stejně jako hardware je čistě věcí soutěžícího a pokud jakýmkoli způsobem selže, jde to na jeho vrub. Nicméně i přesto jsme zaznamenali velkou medailovou žeň. Žáci: 1. Martina Ivanova, 2. Štěpán Kratochvíl (ZŠ Vítězná Litovel), 3. Jonáš Vala. Junioři: 1. Karolína Foukalová, 2. Lucie Šenková (OA Heroldovy sady Praha), 3. Klára Pohlová. Praktici: 1. Petr Hais, 2. Jana Šebestíková (Ing. Radek Šebestík), 3. Lukáš Beránek. Absolutně nejvyšší počet korektur zpracoval Petr Hais – 220 s pouhými 2 chybami. Martina, Karolína i Petr si z této soutěže odnášejí titul mistra/mistryně světa.

Také našim soutěžícím ve wordprocessingu svítila zlatá hvězda. Vítězem, mistrem světa a držitelem historicky největší zpracované části zadání (98 %) se stal Petr Hais. Stříbro si nenechala vzít ostřílená soutěžící z Německa Stefanie Wiele (92,5 %). Z bronzu se pak radoval Václav Votruba, vyučující OA Hovorčovická, který zpracoval 91 % zadání. V první desítce pak z Čechů na 6. místě skončila Lucie Hejtmánková (VŠE Praha), 8. Gabriela Novotná (ČVUT FJFI Praha) a na 10. místě Lukáš Beránek. Mezi juniory vyhrál zpracováním 66 % slovenský soutěžící Patrik Žori a na stříbro dosáhl Tomáš Vaňák se 64 % (OA Heroldovy sady). 52 % dosáhla Martina Ivanova a stala se historicky teprve druhou vítězkou této soutěže mezi žáky. Na titul mistryně světa v této soutěži sice nedosáhla, pro ten případ stanovuje reglement pro žáky nepřiměřených 70 %, ale to o nic nesnižuje hodnotu této její zlaté medaile a velkého úspěchu.

Nejmladší soutěž audiotranscription si naši soutěžící oblíbili a v Litovli také pilně trénovali. V této soutěži je sestavována jednotná výsledková listina pro všechny používané technologie, tedy soupeří spolu běžná klávesnice, akordová klávesnice i psaní hlasem. Největšími konkurenty jsou nám zde italští reprezentanti, což se potvrdilo mezi praktiky, kde zlato vybojovala Gioia Pedretti a stříbro Mirella La Rosa (obě na akordových klávesnicích). Bronz si zasloužil výkonem 6045 čistých úhozů Petr Hais. Juniorské zlato, nejlepší výkon ze soutěžících na běžné klávesnici a titul mistryně světa získala Karolína Foukalová (6090 úhozů) před Polákem Puchalou a Italem Popolim. Těsně pod stupni vítězů skončil Vojtěch Kucza, za ním pak 6. Klára Pohlová, 7. Anna Mičková, 8. Petra Marečková. Zlatou žákyní v AT se s velkým odstupem a také s titulem mistryně světa stala Klára Odehnalová, před stříbrnou Karin Imbergerovou a naším nejmladším účastníkem, bronzovým Jonášem Valou.

Soutěž v záznamu mluveného slova je na rozdíl od AT hodnocena pro jednotlivé technologie zvlášť. Za ČR nesoutěžil nikdo v grafickém těsnopisu, tato kategorie zůstává výsadou Maďarů a Němců. Stejně tak žádný český soutěžící nepoužil technologii psaní hlasem, která je doménou anglicky a italsky hovořících účastníků, obdobně akordové klávesnice zase nejlépe ovládají Číňané, Korejci a Američané. Naši soutěžili na standardních klávesnicích a konkurovali jim zejména Turci a Italové. Stříbro mezi praktiky vybojoval Lukáš Beránek, bronz Petr Hais. Juniorské stupně vítězů patřily našim také ze dvou třetin – zvítězila Karolína Foukalová výkonem 7 minut s 13 trestnými body a bronzovou příčku vybojoval Vojtěch Kucza. Žákům dominovala Klára Odehnalová, která zachytila 6 minut s pouhými 11 trestnými body, třetí příčku obsadil Jonáš Vala. Titul žákovské mistryně světa si z této soutěže podle platného reglementu odnáší jen Klára Odehnalová.

Real time competition (záznam textu v reálném čase) je hodnocena bez ohledu na použitou technologii, takže v prakticích dominují zkušení uživatelé akordových klávesnic z USA, Koreje a Číny (polemika o velmi pochybné srovnatelnosti latinkových jazyků a jazyků asijských by zabrala velkou část tohoto komentáře, stejně tak srovnatelnost jednotlivých technologií; na toto téma tedy někdy jindy). Nejlepším praktikem se stal Petr Hais, který skončil na 28. místě pěkným výkonem 7 minut a 16 trestných bodů. V juniorské kategorii bojovali naši soutěžící zejména s mladými Číňany, zvítězila čínská reprezentantka Rongxin Ji před naší Karolínou Foukalovou. Své další zlato na tomto MS i s titulem žákovské mistryně světa vybojovala Klára Odehnalová, když porazila Itala Andreu Akhlaghiho Farsiho. Bronzovou příčku si díky nízkému počtu trestných bodů zasloužila Karin Imbergerová. Do budoucna se v této soutěži uvažuje o prodloužení na 10 minut, což určitě podpoříme, neboť „tlačenice“ osmiminutových výkonů na prvních 27 místech je nedůstojná světovému šampionátu a přináší řadu shodných výkonů, protože o umístění pak rozhodují trestné body. Vedoucí této soutěže Američanka Teri Gaudet vedla soutěž naposledy, v Berlíně už tuto roli bude plnit někdo jiný. Možná i proto pojala určování trestných bodů velmi benevolentně. Když jsme jí přinesli poctivě obodované české práce s 1 a 4 trestnými body, tak si vyžádala jen barevné tečky fixem u všech chyb, které prostě sečetla s tím, že není možné, aby se dohadovala se zástupci jednotlivých zemí, co je u nich chyba „důležitá“ za 4 trestné body a „malá“ za 1 trestný bod. Proti tomuto postupu jsme neprotestovali, nicméně pro naše mistrovství i trénink na příští šampionát zůstaneme u členění chyb na 4bodové a 1bodové.

V soutěži protokolování došlo ke změně zejména v tom, že odpadl úvodní tříminutový diktát, což ji ve smyslu vyhodnocování a přehlednosti zjednodušilo. Soutěž není mistrovstvím světa, ale jen mezinárodním mistrovstvím. Prodloužil a trochu se zrychlil vlastní soutěžní diktát. I za těchto nových podmínek se našim soutěžícím dařilo. Nejlepším praktikem s titulem „mezinárodní mistr“ se stal Lukáš Beránek s 95 body (ze 100 maximálně možných), na sdíleném druhém místě skončil Tomáš Portych spolu s italskou soutěžící Gioiou Pedretti, oba měli 94 bodů. Pomyslnou bramborovou medaili si odnesl Petr Hais, který získal 92 bodů. Sdílenou 9. příčku pak obsadila Karin Cieslarová. Juniorům kralovala a titul „mezinárodní mistryně“ získala Anna Mičková (94 bodů – neztratila by se ani mezi praktiky), stříbrná skončila ziskem 91 bodů Karolína Foukalová a bronzová s 90 body Klára Pohlová. Hezké 5. místo obsadil Vojtěch Kucza. Ani naši žáci nezůstali pozadu, ziskem na žáka téměř neuvěřitelných 93 bodů zvítězila a titul „mezinárodní mistryně“ si taktéž vybojovala Martina Ivanova, těsně následována Karin Imbergerovou (jen o bod méně – 92) a Jonášem Valou (90).

Vzhledem k výše uvedené četnosti českých soutěžících na stupních vítězů bylo více než zřejmé, že ani v kombinaci se neztratíme. V této soutěži se tituly neudělují, ale nadílka 8 medailí z celkových devíti nás moc potěšila. První mezi praktiky skončil Petr Hais (7 soutěží), druhý Lukáš Beránek (také 7 soutěží – v případě shodnosti počtu soutěží rozhodují indexy umístění v jednotlivých soutěžích, zde si lépe vedl Petr Hais). Bronz si odvezla zkušená německá soutěžící Annemarie Mersch. Juniorské stupně vítězů obsadili tři naši, všichni úspěšnou účastí v 6 soutěžích, a to v pořadí Karolína Foukalová, Klára Pohlová a Vojtěch Kucza. A stejně příjemný byl pohled na poslední stupně vítězů v rámci vyhlašování výsledků – žáky v kombinaci: 1. Martina Ivanova, 2, Klára Odehnalová, 3. Jonáš Vala.

Co říci závěrem? Budapešť 2015 je za námi, můžeme už vyhlížet a chystat Berlín 2017. Z reakcí mnoha soutěžících po šampionátu je zřejmá chuť v tréninku a soutěžení pokračovat, což je pro nás tou nejlepší zprávou. Samozřejmě naši soutěžící nám také „stárnou“, takže fenomenální Karolína Foukalová, která v Budapešti získala 5 zlatých, z toho tři s titulem mistryně světa, bude už v kategorii praktiků, ale při její inteligenci, píli a výkonnosti nemáme obavy, že by se v této kategorii ztratila. Je navíc vzorem pro svého následovníka ve škole, Jonáše Valu, který v Berlíně při svém již třetím startu na mistrovství světa bude ještě stále soutěžit v kategorii žáků (!) a je tak naší velkou nadějí do budoucna. Ve svých 13 letech si z Budapešti odváží neuvěřitelných 5 bronzových medailí! Fantastické čtyři zlaté medaile v Budapešti vybojovala žákyně ZŠ Vítězná v Litovli Martina Ivanova, k tomu jednou s titulem mistryně světa a jednou s titulem mezinárodní mistryně. Klára Odehnalová při svém posledním startu mezi žáky získala tři zlaté spolu se třemi tituly mistryně světa a k tomu ještě dvě stříbrné, příště už bude také v juniorech, ale ani o její, ani o Martinin soutěžní osud se nebojíme, obě jsou svědomité, inteligentní a pracovité. Martina Ivanova navíc přislíbila, že bude své základní škole i nadále pomáhat s přípravou talentů na příští šampionáty, i když bude již žákyní jiné školy. To zaslouží velkou pochvalu a svědčí to o Martinině krásném vztahu ke škole a zejména ke své trenérce a učitelce Zuzaně Absolonové, ředitelce ZŠ Vítězná v Litovli. Tři zlaté (z toho dvakrát s titulem mistra světa), jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile si z Budapešti odváží náš nejlepší praktik Petr Hais.

Kromě výše uvedených účastníků reprezentovali naši zemi v Budapešti mnozí další, kteří i třeba s trochou smůly nedosáhli na medaile. I jejich výkonů si velice vážíme, všichni dohromady tvoří jeden tým, který je zatím ve světě neporazitelný. Nejvíce patrné to bylo asi u Michala Raka (OA Valašské Meziříčí) a Terezy Tomanové (OA a SOŠ logistická Opava), kteří byli velmi úspěšnými účastníky, ač jim medaile tentokrát unikly. Věříme, že se nenechají odradit a své kvality potvrdí na pravidelném národním mistrovství a po dvouletém cyklu opět na mistrovství světa.

Jak už jsme zmínili, příští světový šampionát se uskuteční v roce 2017 v Berlíně. Opět bude v režii vedení INTERSTENO, opět bez souhlasu národní německé skupiny. Vedoucí německé skupiny paní Waltraut Dierks na závěrečném Generálním shromáždění vystoupila s oficiálním prohlášením, ve kterém sdělila, že Německo se od organizace zcela distancuje, jejich soutěžící se však šampionátu zúčastní, nebudou jej bojkotovat.

Ve vědecké komisi Intersteno zůstává členem Jaroslav Zaviačič. Má se zapojit do snahy formulovat profesní kompetence s cílem certifikace, metody výuky a tréninku psaní na klávesnici i do hledání možností srovnatelnosti výsledků v záznamu textu mezi jazyky psanými latinkou či azbukou a jazyky asijskými, zejména čínštiny, korejštiny a japonštiny. Četné poznatky z konzultací s pedagogy i praktiky v oblasti zpracování textů z celého světa vedly k potvrzení potřeby začít s výukou ovládání klávesnice už v základních školách. O ZAV projevili nově zájem v dalších jazykových verzích kolegové z Ruska, Maďarska a Chorvatska. Oficiální reakce MŠMT na náš návrh upravit v tomto duchu RVP základních škol ovšem o kompetentnosti některých našich nových kormidelníků školství nesvědčí. Bez zájmu o upřesnění, konzultace či vlastní analýzu reagovali na potřebu rozšířit výuku informatiky v českých základních školách o její základ – získání klávesnicové gramotnosti, formulací: „Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT projednávalo aktuálnost klávesnicové gramotnosti v českém základním školství. Vzhledem k různorodosti informačních technologií (rychlé telefony, tablety, notebooky, klasické počítače apod.) se nejeví toto téma v dané chvíli jako nutná inovace rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.“ Možná by neškodilo některým odborníkům ministerstva spokojit se raději s telefony „pomalými“ (v oficiální reakci se skutečně hovoří o telefonech „rychlých“) a využít známé možnosti „přítele na telefonu“. Až vás tedy bude vyšetřovat lékař nebo vyslýchat policista a bude k tomu používat „rychlý telefon“, raději se řiďte heslem „Rychle pryč!“. Věříme však, že ti učitelé, ředitelé škol a rodiče soutěžících, kteří bez podpory oficiálních míst vlastní iniciativou, tisíci bezplatných hodin příprav na soutěže a tréninky i s vynaložením nemalých vlastních finančních prostředků naší vlasti coby zemi Komenského v Budapešti udělali nesmírnou čest, o vzdělanost českých žáků i studentů navzdory tomuto postoji v oblasti informatiky budou nadále pečovat tak, že i za dva roky v Berlíně jméno naší vlasti zazáří. Ale nejen to, nýbrž že hlavně všem svým žákům klávesnicovou gramotnost zprostředkují nikoli jako přípravu na soutěže (to je jen pomyslný, byť skvělý vrchol ledovce), ale především proto, aby mohli každý den této nedocenitelné dovednosti ve svém studijním, pracovním i osobním životě využívat a neztrácet tak své myšlenky a čas.

Cestu do Budapešti organizoval spolek Interinfo ČR. Finančně ze svých zdrojů významně podpořil ty, kteří v minulých letech úspěšně reprezentovali ČR a poctivě se účastnili i našich národních mistrovství. Stejně a snad ještě více bude moci podpořit účastníky pro Berlín 2017, neboť věříme, že se po tomto úspěchu dále rozšíří základna členských škol, z jejichž členských příspěvků se částečně česká reprezentace také financuje.

Díky vám všem, přátelé, kteří jste se na Budapešti 2015 jakkoli podíleli, těšíme se již nyní na společnou cestu do Berlína. A tím nemyslíme jízdu autobusem nebo vlakem, ale celou tu dvouletou cestu k dalšímu šampionátu pod heslem „Cesta je cíl“.

Helena a Jaroslav Zaviačičovi – ZAVi

Foto: Lola Defawe, ZAVi, Božek Pohl

Ohlasy v médiích:

  1. Deník BLESK – 10. srpen 2015
  2. Česká škola – 29. červenec 2015
  3. Tiskové oddělení MŠMT
  4. Jalovec – 18. srpen 2015

Výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.