Mistrovství světa ve zpracování textů Cagliari 2019

Češi vyhráli na plné čáře, získali 39 z 86 medailí * Sourozenci Valovi shodně získali po 5 zlatých a 1 stříbrné medaili

Výsledková listina * Statistika

Ve dnech 12.–19. 7. 2019 se v sardinském hlavním městě Cagliari konal 52. kongres Intersteno, světové federace pro zpracování informací, v jehož rámci proběhlo také mistrovství světa ve zpracování textů na počítači. Prakticky všichni, kdo se zpracováním textů na nejvyšší úrovni zabývají, se sjeli do sluncem zalitého města, aby změřili své síly v sedmi soutěžích: opisu textu, korektuře textu, wordprocessingu (profesionálním zpracování textu), audiotranscription (záznam textu z nahrávky, kterou si každý soutěžící může zpomalit či zastavit, účelem je „vytěžit“ co největší počet čistých úhozů), real time diktátu (záznam textu v reálném čase), diktátu zvyšující se rychlostí (tzv. C-B-A), a protokolování. Česká republika získala 39 z 86 udělených medailí. Některých soutěží se nemůžeme zúčastnit, například psaní na čínské akordové klávesnici. Číňané jsou hodnoceni v některých disciplínách zvlášť, tudíž mohou tyto medaile získat pouze oni.

Česká výprava čítala 40 účastníků, vycestovala za finanční podpory MŠMT, vlastních prostředků Interinfa ČR, krajů, obcí i jednotlivých škol.

Značnou výhodou pro soutěžící se ukázala být účast na tréninkovém soustředění v Litovli. Prakticky všichni účastníci se dostali do skvělé formy, vyzkoušeli si všechny disciplíny, vypilovali strategie pro jednotlivé soutěže. Turečtí soutěžící trénovali dokonce hromadně ještě přímo na místě.

Největší skupina našich do místa konání přicestovala s dvoudenním předstihem, zejména kvůli aklimatizaci, ale také díky přímému spojení společnosti Volotea, která z Prahy operuje tuto linku jen ve čtvrtek a v neděli. Na místě již byly přípravy v plném proudu, většina akcí se uskutečnila ve „staré tabáčce“ – Manifattura Tabacchi. Tento úžasný prostor již není využíván ke svému původnímu účelu, ale je upraven pro pořádání nejrůznějších akcí. Problémem je, že prostory jsou zcela nevybavené, jen holé stěny, což pro organizátory znamenalo velkou zátěž, vše museli na místo zajistit, pronajmout, dopravit. Stejně jako několik posledních kongresů a MS byl hlavním pořadatelem board Intersteno s pomocí místních, tentokrát Francescy Marchionne a Carla Eugeniho. Že se nejedná o práci jednoduchou, to jsme si vyzkoušeli před 12 lety v Praze. Všechna čest, jak se organizátorům podařilo vytvořit příjemné prostředí pro jednotlivé soutěže i další zasedání a jednání, patří jim za to velké poděkování.

V pátek ještě před zahájením proběhla tisková konference, na níž byly prezentovány dovednosti a schopnosti soutěžících ve všech disciplínách. Českou republiku a rychlopsaní na standardní klávesnici reprezentoval Jonáš Vala. Kromě něj mohli přihlížející obdivovat špičkové provádění korektury textu a wordprocessingu, psaní na akordové klávesnici, záznam textu hlasem, ale i grafickým těsnopisem. Jediným nedostatkem bylo, že se nedostavil nikdo z novinářů, jimž byla akce především určena. Bohužel nejen u nás se potýkáme s nezájmem médií o tento segment vzdělání a praxe.

V sobotu odpoledne, ještě před oficiálním zahájením, začala první soutěž, wordprocessing. S náročným zadáním bojovalo 58 soutěžících, jen 24 z nich splnilo povinných 50 % pro zařazení do výsledkové listiny.

Oficiální slavnostní zahájení začalo přesně v 18 hodin v Theatro Massimo, prostoru přiměřeně odpovídajícím počtu účastníků, příjemně klimatizovaném. Celé zahájení bylo tlumočeno také do znakového jazyka, neboť mezi účastníky byli i neslyšící. Pořadatelé se potýkali s několika technickými potížemi, jež se svým osobním kouzlem a improvizačními schopnostmi snažil zahladit moderátor Carlo Eugeni, který také představil své dvouleté dílo, hymnu Intersteno. Píseň s názvem Verba volant, verba manent zazpívala premiérově italská pěvkyně. Následovala tradiční Racine-show, během níž mají zástupci jednotlivých zemí pozdravit ve svém mateřském jazyce, což někteří ve snaze oslovit účastníky v angličtině bohužel nerespektují. Za ČR pozdravil Jaroslav Zaviačič, svůj pozdrav zakončil tradiční startovní formulkou attention – pret – hvizd. V rámci zahájení byly předány také medaile z mezinárodní internetové soutěže – převzali je mezi žáky Johana Valová (bronzová ve vícejazyčné soutěži), Ondřej Skotnica (bronzová v mateřském jazyce) a mezi juniory Jonáš Vala (zlatá z mateřského jazyka a stříbrná z vícejazyčné soutěže). Třikrát během večera vystoupila taneční skupina s tradičním sardinským tancem, usínající účastníky během zdlouhavějšího zahájení probudila tlupa legendárních bytostí s hlasitými zvonci. Po téměř dvou hodinách si všichni vychutnali úvodní přípitek a spěchali spát, aby na neděli, nejintenzivnější soutěžní den, byli dobře připraveni.

Neděle začínala dvěma koly opisu textu, pokračovala korekturou a audiotranscription. Poté následovala instruktáž pro účastníky diktovacích soutěží, kde byla letos velká změna. Místo tradičního rozmístění soutěžících podle jazyků do jednotlivých menších místností psali všichni v jedné velké místnosti, stejně jako u tzv. sálových soutěží, diktát neposlouchali z reproduktorů, nýbrž každý ze svých sluchátek, která si připojil na tlumočnickou techniku, vybral příslušný kanál se svým jazykem a mohl soutěžit. Tato moderní novinka se napoprvé osvědčila technicky i organizačně, nikdo ze soutěžících si nestěžoval, vše proběhlo celkem hladce. První soutěží s použitím této techniky se stalo protokolování. Vedení soutěže sice poznamenal chaos, kontrola flashek s odevzdanými pracemi dokonce proběhla až ráno. Naštěstí k žádným ztrátám soutěžních prací nedošlo.

V pondělí pak byly na řadě dvě závěrečné soutěže – klasický C-B-A diktát a poté Real Time Competition, záznam textu v reálném čase, obě taktéž proběhly ve velkém sále s individuálním diktátem do sluchátek každého soutěžícího v jazyce, do něhož se přihlásil.

Úterý bylo přednáškovým dnem, středa se nesla ve znamení Dne mladých, částečně stráveného soutěží v aplikaci WhatsApp – odeslání zprávy v jazyce starých Sardů, poté aktivity na pláži. Někteří se vypravili také na organizátory nabízené výlety, prohlídku samotného Cagliari, návštěvu nuraghské vesnice Barumini či starobylého města Nora.

Ve středu odpoledne také zasedala vědecká komise, jejímž členem je Jaroslav Zaviačič. Usnesla se na vzniku nového časopisu Tiro, který bude vycházet jednou až dvakrát ročně a bude se na rozdíl od e-news, které se orientují na aktuální dění v Intersteno, zaměřovat na odborná témata. Na jednání vědecké komise představil Charles Le Masson teorii fonémů, při jejímž vývoji ho v posledních letech intenzivně podpořil Carlo Eugeni se svými studenty. Tato teorie by do budoucna měla přinést lepší srovnatelnost jazyků právě na základě hustoty zvuků, tedy fonémů, nikoli jejich znakového ztvárnění. Zatím není teorie úplně do detailu dopracována, ale již ze současných výsledků je patrné, že čínština je hustotou zhruba na čtvrtině oproti latinkovým jazykům. Ambicí této teorie je umožnit férovou srovnatelnost všech světových jazyků. Svůj příspěvek přednesla také zástupkyně ECQA (Evropská certifikační a kvalifikační asociace). Intersteno se již delší dobu snaží o certifikaci našich dovedností, kontakt s touto organizací přináší určité naděje, ovšem jistým zklamáním bylo, že se nejedná o oficiální organizaci Evropské unie, nýbrž komerční subjekt. Další jednání zástupců vědecké komise objasní případnou možnou spolupráci.

Česká republika již na loňském jednání centrálního výboru navrhla uspořádat pod hlavičkou Intersteno mezinárodní internetovou soutěž ZAV-minutovky. Nápad se již tehdy setkal s velkým ohlasem, v Cagliari byl dopracován s konkrétní výzvou pro všechny státy, aby do 15. září navrhly vhodné termíny a časy konání synchronizovaného startu, případně – pokud jsou v ZAV-minutovkách novým jazykem – zaslaly i soutěžní texty. Soutěž by se měla uskutečnit v posledním čtvrtletí roku 2019 pod heslem „100 let“ – součet letošního jubilea našeho spolku Interinfo ČR (20 let) a Jaroslavovy „80“.

Netrpělivě však soutěžící čekali na čtvrteční odpoledne, na vyhlášení výsledků. Nastrojení a lehce nervózní se opět všichni sešli v Theatro Massimo. Na úvod ceremonie obdržel Jaroslav Zaviačič za svůj celoživotní přínos a současně jako ocenění k blížícím se osmdesátým narozeninám titul čestného prezidenta Intersteno. Tleskající sál ho přivedl k silnému dojetí, pozdější četné přátelské gratulace potvrdily oprávněnost tohoto ocenění.

A nyní již k tomu nejdůležitějšímu, k výsledkům. Čeští soutěžící získali 39 z 86 medailí a stali se tak opět, již podesáté nejúspěšnější výpravou co do počtu získaných medailí v tomto tisíciletí. Nejprve se vyhlašovalo pořadí v soutěži text production – opis textu 30 minut. Jako první na stupně vítězů nastoupili žáci se standardní klávesnicí a my se radovali z prvních stupňů vítězů obsazených výhradně Čechy, tedy spíše Češkami. Zvítězila a mistryní světa se stala Johana Valová z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, na 2. a 3. místě skončily sestry Klementovy, Adéla a Nikol ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě. Juniorským stupňům vítězů kraloval Jonáš Vala, taktéž student Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, bratr Johany Valové, vítězky žákovské kategorie. Dva mistři světa v opisu textu z jedné rodiny tu ještě v historii nikdy nebyli. Jonáš měl velmi těžkou pozici, neboť v Berlíně získal prakticky samé zlaté medaile ještě v žákovské kategorii, nyní poprvé startoval mezi juniory a své pověsti skvělého, inteligentního a pilného soutěžícího dostál s velkou ctí. Za ním na stříbrné a bronzové pozici skončili turečtí soutěžící, Ilyas Pamukcu a Mehmet Kurt. V prakticích se pozice Česka a Turecka vyměnila. Vyhrál výkonem 805,2 hrubých Celal Askin, na stříbrnou pozici odsunul našeho Petra Haise (OA Praha 10, 686,8) a Karolínu Foukalovou (Univerzita Palackého v Olomouci, 697,9). V opisu textu se zvlášť vyhlašuje listina čínských soutěžících a zvlášť kategorie akordových klávesnic, v níž byli jen dva úspěšní soutěžící, tradičně Holanďan Wim Gerbecks a Italka Daniela Busalacchi. S technologií psaní hlasem se zúčastnili tři soutěžící, žádný z nich však nesplnil kritéria přesnosti.

Korektura textu, která bývala výsadní doménou Čechů, měla letos mezi praktiky vítěze z jiných států. Vyhrál Polák Krystian Wawrzynek, který dokázal zpracovat 282 korektur s pouhými třemi chybami. Stříbro patří skvělé německé soutěžící Annemarii Mersch, ta provedla 261 korektur taktéž s třemi chybami, bronz vybojovala Rakušanka Nicole Csermak (245 korektur/1 chyba). O jedinou chybu tentokrát na „bramborové“ pozici skončil Petr Hais (240/1). Čeští junioři si do svých úspěchů již od jiných národů mluvit nenechali a stupně vítězů včetně titulu juniorského mistra světa obsadili v tomto pořadí: 1. Martina Ivanova 255 korektur, 2 chyby (Slovanské gymnázium Olomouc), 2. Jonáš Vala 213/5, 3. Štěpán Kratochvíl 236/12 (Gymnázium Jana Opletala Litovel). Taktéž naše žákyně si medaile a titul nenechaly vzít, zvítězila Johana Valová 160/3, stříbrná skončila Eliška Smetanová 174/6, žákyně litovelské ZŠ Vítězná, bronzová Michaela Venclová 175/10 (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm). Čtvrtá příčka patřila druhé reprezentantce ZŠ Vítězná v Litovli, Tereze Spurné.

Náročnou disciplínu wordprocessing vyhrála německá reprezentantka Katrin Müller, která zpracovala 96 % zadání, stříbro si k naší velké radosti odváží Václav Votruba, vyučující OA Hovorčovická v Praze, který zpracoval 85,5 %, bronzový skončil Němec Markus Knehans výkonem 84,5 %. Do první desítky se vešel ještě další český praktik, Petr Hais, který zpracoval 80 % zadání. Z 11 juniorů se se zadáním dokázali úspěšně poprat jen čtyři, všichni z České republiky. Zvítězil Jonáš Vala (89,5 %) s titulem mistra světa, stříbrná skončila Martina Ivanova (87 %) a bronzový David Mašek (74,5 %, OA Praha 10). Na čtvrtém místě se umístil jeho spolužák Dominik Novák s 54 %. Mezi žáky se nikomu nepodařilo splnit požadovaných 50 % zadání pro úspěšný zápis do výsledkové listiny.

V Audio transcription se výsledková listina nerozlišuje podle technologií. Mezi praktiky vyhrála Američanka Deanna Boenau, která pracovala s akordovou klávesnicí, výkonem 6 169 úhozů za 10 minut. Druhý skončil turecký soutěžící Celal Askin (6 104) a třetí jeho kolega Hakan Kurt (5 995). Nejlepší Češkou se stala na 5. místě Karolína Foukalová (5 883), následovaná Petrem Haisem (5 469). Juniory vyhrál a další titul mistra světa si připsal Jonáš Vala (5 425) před Klárou Odehnalovou, studentkou Pedagogické fakulty v Olomouci (4 657) a Turkem Ilyasem Pamukcu (4 568). Žákovské stupně vítězů opět obsadila skvělá skvadra našich žaček v pořadí Johana Valová (2 767; v této soutěži tedy bez titulu mistryně světa, minimum na tento titul činí 3 000, Johance nechybělo mnoho), Michaela Venclová (2 696), 3. Ondřej Skotnica, OA Frýdek-Místek (2 658). Na 4. místě zabodovala Eliška Smetanová a na 5. místě skončila Adéla Klementová.

V soutěži speech capturing (u nás nazývaná záznam mluveného slova nebo diktát C-B-A) se naštěstí stále technologie záznamu rozlišují. Bohužel v grafickém těsnopisu soutěžili zástupci jen dvou států, Maďarska a Německa, a to pouze v kategorii praktiků, žádné nové naděje nedorůstají. Lepší tentokrát byly maďarské soutěžící. Mezi seniory se standardní klávesnicí zvítězili Turci Hakan Kurt a Celal Askin, bronz vybojovala naše Karolína Foukalová, čtvrtá pozice patřila Karin Cieslarové (3. LF UK). Na akordových klávesnicích zvítězily Američanky, které zachytily celých 15 minut soutěžního diktátu s minimem trestných bodů. Mezi „písaři hlasem“, kterých startovalo 10, byli jen tři úspěšní, a to z USA a Itálie. Juniory na standardní klávesnici vyhrál Ital Andrea Farsi Aklaghi před Klárou Odehnalovou a Martinou Ivanovou. Jonáš Vala byl tentokrát „až“ čtvrtý, přestože měl diktát pěkně zachycený až do 9. minuty, v 8. minutě měl delší chybějící úsek, jehož penalizace již neumožnila osmou minutu uznat. Žáků v této disciplíně – tedy diktátu na standardní klávesnici – soutěžilo 8, jen dvě žákyně byly úspěšné a obě podaly úplně stejný výkon – 4 minuty s 11 trestnými body: Johana Valová a Nikol Klementová.

V soutěži Real Time záznam textu jsou všechny technologie v jedné listině, což je nespravedlivé a nesrovnatelné, zvláště pak s dalším sloučením, a to všech jazyků, takže zde byli soutěžící i v čínštině a korejštině. Ve vší úctě nikdo z nás nedokáže posoudit srovnatelnost diktátů, bez ohledu na to, že tonální jazyky jsou mnohem řidší, tudíž mají v diktátech proti latinkovým jazykům ohromnou výhodu.

Nejlepší soutěžící na standardní klávesnici tak byl mezi praktiky devatenáctý Turek Celal Askin, nejlepší Češka pak 26. Karolína Foukalová. Velkou radost nám v této těžké konkurenci udělala zlatá medaile a další titul světového šampiona Jonáše Valy mezi juniory, který zachytil krásných 7 minut s 11 trestnými body a porazil tak čínskou soupeřku Xiaoyu Liu a italského konkurenta Andreu Farsi Aklaghiho. Také oni zvládli 7 minut, ale s vyšší chybovostí. Mezi žáky zabodoval jen turecký soutěžící Onur Demirbas a soutěžící z Číny Yang Li (oba po 3 minutách).

Ve velmi problematické a našimi soutěžícími málo oblíbené disciplíně protokolování obhájila berlínské vítězství Němka Sylvia Beckers před Maďarkou Krisztinou Kollárkiné Terjéki a Číňankou Dongsheng Li. I zde je srovnatelnost extrémně pochybná, zvláště pak při vysoké subjektivitě hodnocení. Juniorské zlato vybojovaly hned dvě české soutěžící: Martina Ivanova a Klára Odehnalová, obě s titulem mezinárodních mistryň, tato soutěž není mistrovstvím světa. Stejně tak bronz si dělí dva soutěžící, Číňanka Huimin Zou a náš Štěpán Kratochvíl. Žáky vyhrála Číňanka Yang Li před našimi Johanou Valovou a Michaelou Venclovou.

Pořadí v kombinaci, tedy všestrannosti, nám udělalo velkou radost. Jediný Petr Hais mezi praktiky dokázal úspěšně zabodovat ve všech sedmi konaných soutěžích a zaslouženě vyhrál. S počtem 6 soutěží na stříbrné pozici stanula Karolína Foukalová a bronz putuje do Turecka díky Celalu Askinovi. Junioři se nenechali zahanbit a první dva – Jonáš Vala a Martina Ivanova – také bodovali ve všech sedmi soutěžích. Těsně je následovala Klára Odehnalová, úspěšná v šesti disciplínách. Johana Valová zaslouženě vyhrála kombinaci žáků s úspěšným startem v 5 disciplínách, stejně jako na druhé pozici Číňanka Yang Li. Michaela Venclová skončila třetí se čtyřmi úspěšnými starty, na čtvrté pozici pak najdeme Elišku Smetanovou, taktéž se čtyřmi úspěšnými záznamy ve výsledkových listinách.

Nejúspěšnějšími medailisty se stali sourozenci Valovi. Oba získali ve svých věkových kategoriích 5 zlatých a 1 stříbrnou, což je skutečně nevídaný úspěch. Jonáš vplul do juniorské věkové kategorie a bez zaváhání pokračoval v úspěších z žákovských let. Johanka skvěle zabojovala i přes zdravotní komplikace a navázala na berlínské úspěchy svého bratra Jonáše. Johanka bude ještě za dva roky v žákovské kategorii, věříme, že zpracování textů zachová i v dalších dvou letech mezi svými koníčky. Stejně tak její spolužačka Michaela Venclová bude startovat příště v nejmladší věkové kategorii. Jonáš bude soutěžit v juniorské věkové kategorii ještě i za dva roky a soupeři z Turecka, Itálie i dalších států se určitě mohou těšit na další zlepšení jeho výkonů. Martina Ivanova startovala mezi juniory již podruhé a své úspěchy z Berlína obhájila. Mezi praktiky jsme zatím zmínili medailisty Petra Haise, Karolínu Foukalovou a Václava Votrubu, ocenit ale musíme všechny, kteří si letos vyrazili do Cagliari změřit síly – Martin Čížek, Karin Cieslarová, Gabriela Novotná, Alena Havránková, Vojtěch Kucza, Tomáš Portych, Simona Sedmihorská, Lucie Šenková.

Všech úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez učitelů a trenérů, kteří své žáky průběžně a často ve svém volném čase připravují. Mnohé soutěžící doprovodili a z jejich úspěchů se na místě radovali i rodiče. Kolegové vyučující se účastní osobně při vlastní organizaci soutěží i při vyhodnocování. Poděkování patří (abecedně) Jiřímu a Zuzaně Absolonovým, Vladimíru Kolářovi, Vlastě Martinákové, Pavle Mičkové, Ladislavu Novákovi, Karin Solné. Multifunkční byl Václav Votruba, který sám soutěžil v korektuře a wordprocessingu a navíc se podílel na opravách diktátů, v nichž sám nestartoval. Speciální poděkování patří Zdeňce Kundrátkové, která část své dovolené obětovala vyhodnocování ve skupině ZAV-JURY. Ta jako obvykle brilantně vyhodnocovala opis textu, korekturu textu a audio transcription.

Dva roky práce, tréninků a příprav jsou za námi. Ti, kteří se poctivě a pilně připravovali, oslavují své úspěchy. Samozřejmě se nepodařilo vše na 100 %, vždycky je co vylepšovat a na co navázat. Nejen tréninky zabraly všem hodně času, také překlady a příprava soutěžních zadání a koordinace celé výpravy byly nesnadnou etapou příprav, tyto stovky hodin vložili do příprav Helena a Jaroslav Zaviačičovi. Jen co si všichni odpočineme a cagliarské zážitky se stanou krásnými vzpomínkami, začneme přípravu na další světový šampionát. Měl by se uskutečnit za dva roky, ale bohužel zatím nebylo stanoveno místo konání. To už se dlouho nestalo. Netrpělivě tak budeme čekat, až board, respektive osobně Danny Devriendt, kterému se již několik let přezdívá „pan Intersteno“ a bez něhož by se poslední kongresy a MS neuskutečnily, prozkoumá možnosti v předběžně uvažovaných lokalitách.

Helena a Jaroslav Zaviačičovi

Foto: Uwe Brüdigam, Vladimír Kolář, Zbyněk Vala, Helena Zaviačičová

Ohlasy médií:

  1. Valašský deník – online, v tisku
  2. Spektrum Rožnovska – 22. 7. 2019
  3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – 23. 7. 2019
  4. Týden.cz – 24. 7. 2019
  5. Radio Prag – 24. 7. 2019, audio verze (od 3:40)
  6. TV Beskyd – 25. 7. 2019
  7. Týdeník Jalovec – 30. 7. 2019
  8. Tiché zprávy – 9. 8. 2019
  9. Spektrum Rožnovska – 29. 8. 2019 (v tisku)
  10. Hláska – září 2019 (zpravodaj staturátního města Opava)

Zaujal tě článek? Sdílej.