Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2024

Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO se letos koná od 18. března do 26. dubna 2024. Soutěžící po tuto dobu mohou absolvovat až 17 desetiminutových opisů.

Soutěž se uskutečňuje v kooperaci Intersteno, Internetová škola ZAV. V České republice soutěž zaštiťuje spolek Interinfo ČR.

Soutěž je zpoplatněna, účast pouze v mateřském jazyce 5 €, účast ve vícejazyčné soutěži 7 € (nezáleží na počtu absolvovaných jazyků).

Soutěžící, kteří splní limity pro zařazení do výsledkové listiny, obdrží diplomy světové organizace Intersteno.

Opis 10 minut, penalizace 50 úhozů za chybu

Soutěžní kategorie

  • mateřský jazyk – výsledek z mateřského jazyka
  • vícejazyčná soutěž – součet čistých úhozů ze všech opisů

Věkové kategorie

  • děti do 12 let (ročník narození 2012 a později)
  • žáci 13–16 let (ročníky narození 2008–2011)
  • junioři 17–20 let (ročníky narození 2004–2007
  • praktici 21 let a více (ročníky narození 2003 a dříve)

Podmínky úspěšného zařazení do výsledkové listiny

  • děti: 150 hrubých úhozů/1 % chyb
  • žáci: 180 hrubých úhozů/1 % chyb
  • junioři: 200 hrubých úhozů/1 % chyb
  • praktici: 240 hrubých úhozů/0,5 % chyb

Registrace

Učitelé ze škol, které pracují s výukou ZAV, žáky jednoduše na příslušnou jazykovou sestavu Mezinárodní internetové soutěže 2023 nominují.

Učitelé ze škol, které nepracují s výukou ZAV, použijí pro učitelský soutěžní portál manag.zav.cz přihlašovací údaje z minulých let (pokud již je v minulosti obdrželi), v opačném případě vyplní tento formulář, na jehož základě tyto údaje obdrží.

Individuální zájemci se registrují zde.

Průběžné výsledky