Krajské soutěže žáků 2023

Ve dnech 1. a 2. února proběhla krajská kola Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023. Pět soutěží absolvovali žáci distančně ze škol:

  • opis textu
  • korektura textu
  • audiotranscription
  • záznam mluveného slova
  • wordprocessing

Celkem se ve všech soutěžích zúčastnilo 640 žáků z 80 škol z celé České republiky.

Soutěže opis textu, audiotranscription a záznam mluveného slova proběhly kompletně na soutěžním portálu ZAV. Korekturu textu zpracovali žáci ve Wordu poté, co si ze soutěžního portálu stáhli podklady a následně pak prostřednictvím soutěžního portálu odevzdali své práce. Ty byly následně vyhodnoceny soutěžním portálem ZAV-JURY, na němž následně proběhly ruční revize. Nejnáročnější na opravy je wordprocessing, u kterého bylo využito managementu souborů na soutěžním portálu, ale práce vyhodnotila soutěžní komise ručně.

V opisu soutěžilo 571 soutěžících, z toho 446 splnilo minimální požadovaný výkon 200 čistých úhozů na textu, který se věnoval budoucnosti hotelnictví. Do finále postupuje z této nejpočetněji obsazené disciplíny 26 soutěžících. Výkonnostním limitem pro účast ve finále je 364 čistých úhozů za minutu.

V korektuře soutěžilo celkem 79 soutěžících, z tohoto počtu do finále postupuje 16 nejlepších, kteří dosáhli alespoň 8 800 bodů. Tematicky byl text o správné péči o chrup.

Nová soutěž audiotranscription přilákala 39 soutěžících, z nichž 31 dokázalo odevzdat soutěžní práci nad 2000 úhozů, což je limit pro zařazení do výsledkové listiny. Do finále postupují ti, kteří zvládli zpracovat alespoň 3000 úhozů, tj. 13 nejlepších. Text byl na téma umělá inteligence.

Náročnou soutěž záznam mluveného slova absolvovalo 30 soutěžících, z nichž jen čtyři dokázali převést minimální požadované 3 minuty. Zpracovat 2 minuty se podařilo ještě dalším osmi soutěžícím, a ačkoli se nejedná o splnění minimálního limitu, jsou tyto výsledky příslibem do budoucna a jsou ve výsledkové listině uvedeny bez pořadí. Do finále postupují čtyři soutěžící.

Ve wordprocessingu bylo odevzdáno 54 prací. V této disciplíně se asi nejvíce projevila dlouhodobější neúčast žáků ve škole a na výkonech či vůbec schopnosti uchopit správně zadání je to nejvíce patrné. Soutěžící mohli získat maximálně 105 bodů, ale tomuto číslu se nikdo ani nepřiblížil. Zpracovat požadovaných minimálních 30 % se podařilo třiceti soutěžícím. Jako kritérium pro postup do finále bylo po poradě jury určeno 42 bodů.

Do finálového kola celkem postupuje 52 soutěžících z 30 českých škol. V příštích dnech obdrží vyučující nominovaných žáků pozvánku, za každý kraj pak bude individuálně koordinován pedagogický doprovod. Počet účastníků je limitovaný především kapacitami ubytování.

Celostátní finále se uskuteční ve dnech 29.–30. března 2023 v OA a HŠ Havlíčkův Brod. Program bude upřesněn.

Výsledkové listiny s rozdělením na jednotlivé kraje a věkovou kategorii SŠ/ZŠ najdete na stránkách soutěže zde

Helena Zaviačičová

Zaujal tě článek? Sdílej.