30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023

Jubilejní ročník hostila OA a HŠ Havlíčkův Brod * Absolutní vítězkou se stala Johana Valová

Blíží se apríl a počasí si s námi hraje, ale první účastníky 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023 nic neodradí. Z celé republiky se sjíždí úspěšní žáci krajských kol do Havlíčkova Brodu. Hostitelskou školou pro tento rok se stala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Soutěžící si pečlivě zapsali do svých poznámek, že 29. až 30. března 2023 se jede soutěžit. Vždyť je to vrchol soutěžního klání ve zpracování textů. Pro některé to byla první účast na takové soutěži, pro některé poslední, protože jsou žáky 4. ročníku. Podle citátu Woodyho Allena – „Osmdesát procent úspěchu je dorazit tam, kam máte“ – stalo se. Do Havlíčkova Brodu přijelo 46 soutěžících se svými vyučujícími.

Pojďme se podívat trochu do historie této soutěže, jejíž počátky sahají už do dob Československa, do 40. let 20. století. Soutěž původně pořádal Těsnopisný ústav Praha a Stenografický ústav Bratislava. Soutěžit se začalo už v roce 1949, a to v disciplíně psaní na stroji. Vítězný výkon z roku 1950, a to 72 čistých úhozů za minutu (přepočteno podle soudobých pravidel), vyvolává úsměv na tvářích dnešních soutěžících. V roce 1993 se uskutečnil první ročník soutěže v historii samostatné České republiky. Až do roku 1999 byla soutěž pořádána Státním těsnopisným ústavem, po jeho zrušení se garantem stal Výzkumný ústav odborného školství, poté Národní ústav odborného vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání a Národní pedagogický institut. Od roku 2021 se garantem soutěže stal spolek Interinfo ČR. Nebyl to lehký začátek, protože hned první rok se soutěž musela konat distančně, a to z důvodu pandemické situace. V minulém roce se už finalisté sešli v Praze na OA Hovorčovická a letos v Havlíčkově Brodě.

Technický vývoj ovlivnil i tuto soutěž. Dřívější disciplíny psaní na stroji, těsnopis, stenotypistika vystřídaly disciplíny nové, modernější, které žáky provázejí i v běžném životě. Novou disciplínou je Wordprocessing, který testuje používání funkcí v textovém procesoru Word a klade vysoké nároky nejenom na soutěžící, ale i na samotnou přípravu a vyhodnocení. Díky technickým vymoženostem se začalo soutěžit také v disciplíně Audiotranscription. Jde opět o zachycení mluveného slova, při kterém si soutěžící může diktát přehrávat individuálním tempem. Tento princip záznamu se postupně dostává i do státní správy, když je potřeba zachytit doslovný text – tato praxe je známá například z parlamentu. Další novou disciplínou je Korektura textu, kdy pomocí korekturních znamének soutěžící upravují napsaný text. Psaní na stroji vystřídala disciplína Psaní na PC, která je stále stěžejní disciplínou.

V každém ročníku se našel alespoň jeden talent, který následně reprezentoval svoji vlast na mezinárodní úrovni. Můžeme vzpomenout manžele Zaviačičovy (Jaroslava a Helenu, za svobodna Matouškovou), dále manžele Mikulovy (Václava a Lucii, za svobodna Ševcovicová), bratry Haisovy, Karolínu Foukalovou, Petra Sekaninu, Karin Cieslarovou, sourozence Valovy a mnoho dalších soutěžících. S některými jsme se mohli potkat i při této soutěži, a to v roli pedagogů: Ing. Taťána Veverková (OA a SOŠ polytechnická Veselí nad Moravou, rozená Skyborová), Ing. Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha), v roli porotců (Jonáš Vala) a soutěžící (Johana Valová, Šimon Vrzala, Eliška Smetanová, Lukáš Janošík, sestry Klementovy, Lukáš Mareš).

Hned první den se soutěžilo ve Wordprocessingu a Korektuře textu. Po těchto dvou náročných disciplínách se účastníci přesunuli do nové, moderní Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde proběhlo zahájení celé soutěže. Kulturní program zajistila umělecká dvojice ze Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Na loutnu zahrál ředitel školy Bc. Jindřich Macek a na housle Leona Macková, absolventka pořádající školy.

První den si soutěžící i vyučující dále zpestřili návštěvou Pivovaru Rebel. Dozvěděli se o historii pivovaru, který byl založen v roce 1894, ale právo várečné získal již ve 14. století. Pan sládek vyprávěl také o celém procesu výroby piva, jak náročné je zajistit správný chmel, vodu, ale i další potřebné suroviny, které pivo potřebuje. Například na jeden litr piva je potřeba minimálně pět litrů čisté vody, jak vyšší ceny za energie ovlivnily cenu piva, vliv pandemie na odbyt atd. Druhý den byla pro všechny účastníky připravena prohlídka města Havlíčkův Brod.

Na poradě vyučujících proběhla velmi důležitá debata o zkušenostech z letošních krajských kol, která probíhala online. Vyučujícím se tento model velmi zamlouvá a chtějí v něm pokračovat. Byla navržena také možnost, že se mohou školy domluvit a uspořádat regionální kláni na jedné ze škol v kraji. Všem vyhovují i disciplíny, které byly do soutěže letos zařazeny.

Termín krajských kol byl stanoven na 29.–30. ledna 2024 a celostátní finále s osobní účastí by proběhlo 25. a 26. března 2024 na OA Neveklov.

A jak to všechno dopadlo? Všichni soutěžící podali velmi pěkné výkony. Někteří dokonce soutěžili ve všech disciplínách, mnoho žáků ve dvou a více, což si žádá pevné nervy a soustředěnost.

První den začal disciplínou Wordprocessing, ve které si své síly změřilo 18 soutěžících. Vítězem se stal Marek Kubíček (OA Heroldovy sady, Praha) s celkovým počtem 148 bodů, druhou příčku vybojovala Kateřina Klicperová (EOA Děčín) výkonem 145 bodů a bronzovou medaili si odváží Šimon Vrzala (Gymnázium Rožnov p. R.) se 135 body.

Následovala disciplína Korektura textu, v níž zvítězila Johana Valová (Gymnázium Rožnov p. R.), když zpracovala 208 korektur s 10 chybami. Stříbrnou medaili vybojoval žák Lukáš Jánošík (Gymnázium Olomouc-Hejčín – 174; 6) a bronzovou příčku obsadila Eliška Vrzalová (Gymnázium Rožnov p. R. – 164; 3).

Druhý den se zahajovalo nejtěžší disciplínou Záznam mluveného slova, v níž se do finále probojovalo 7 žáků.  Jde o velmi náročnou soutěž a tvrdá kritéria pro úspěšné zapsání do výsledkové listiny dokázalo splnit jen pět z nich. Nejlépe diktát zaznamenala Johana Valová (6 minut; 25 trestných bodů). Druhou příčku obsadila Nikol Klementová (Mendelovo gymnázium Opava) s výkonem 4 minuty a 26 trestnými body a třetí stupínek byl určen pro Šimona Vrzalu (Gymnázium Rožnov p. R.) s výkonem 3 minuty a 5 trestnými body.

Moderní disciplína Audiotranscription letos přilákala velký počet žáků. Postup do finále si vysloužilo 17 soutěžících. Výkonem 502,2 čistých úhozů za minutu se na první příčku, ostatně stejně jako při nedávném mistrovství světa v nizozemském Maastrichtu, vyšvihl Lukáš Mareš (OA Dr. Edvarda Beneše, Slaný), Adéla Klementová (Mendelovo gymnázium Opava) zachytila diktát rychlostí 496,1 čistých úhozů za minutu a bronz tentokrát připadl Johaně Valové (Gymnázium Rožnov p. R.) při výkonu 491,4 čistých úhozů za minutu.

Závěr vždy patří disciplíně Opis textu. Bylo tomu i tentokrát. Skvělý výkon předvedla Johana Valová, která dokázala v desetiminutovce s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu psát čistou rychlostí 508,4 úhozů za minutu a zaslouženě si tak odváží zlatou medaili. Druhou příčku si vybojovala Adéla Klementová (Mendelovo gymnázium Opava), která psala rychlostí 483,7 čistých úhozů za minutu. Její práce byla bez jediné chyby. I třetí práce se povedla napsat Lukáši Janošíkovi (Gymnázium Olomouc-Hejčín) bez chyby, a to v novém osobním rekordu 466,2 čistých úhozů za minutu.

V letošním roce jsme zpět vrátili i k vyhodnocení jednotlivců v kombinaci. Velmi nás těší, že 19 žáků soutěžilo alespoň ve dvou disciplínách. Vítězové si za své výkony odvážejí pohár, v tomto pořadí. Třetí příčka patří Lukáši Janošíkovi, který soutěžil ve čtyřech disciplínách, druhý stupínek si vybojoval Šimon Vrzala, který zvládl všech pět disciplín a vítězkou letošního 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textu se stala Johana Valová, která soutěžila také ve všech disciplínách a z Havlíčkově Brodu odjíždí obtěžkána třemi zlatými medaileemi a jednou bronzovou.

Věříme, že všichni účastníci se vraceli domů s příjemnými pocity ze soutěžení, ale také navázali kontakty s novými kamarády.

Hlavní organizační břímě leželo na výboru Interinfo ČR. Velmi aktivně k celé organizaci přispěl jeho nejmladší člen, Jonáš Vala, který svojí energií nakazil i ostatní členy výboru. Předem připravené materiály, design pro diplomy, který navrhl Mgr. Robert Sigmund, DiS., to vše bylo zárukou úspěchu celé soutěže. Letos vznikl i průvodce soutěže, kde jsou rozhovory s bývalými soutěžícími, výsledky z jednotlivých ročníků, fotografie atd. Tato brožura byla přijata všemi zúčastněnými velmi pozitivně a níže je ke stažení i elektronicky. Určitě v této práci budeme pokračovat. Zadání pro Wordprocessing připravil David Mašek z OA Heroldovy sady, všechna ostatní zadání vyhotovila Internetová škola ZAV, tedy Jaroslav a Helena Zaviačičovi.

Velké poděkování patří zejména hostitelské škole, Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, která vše připravila tak, že soutěžící i vyučující se po celou dobu soutěže cítili ve škole jako doma. Všechno bylo připraveno do posledního detailu. Vstřícnost všech učitelů i pana ředitele Mgr. Jiřího Formana přispěla k poklidné atmosféře celého klání. Všichni přítomní při večeři dostali zákusek, který byl ozdoben číslem 30. A večer ještě čekalo další překvapení. Dort ve tvaru klávesnice. Celý průběh soutěže bedlivě sledovala také paní ředitelka OA Neveklov Mgr. Barbora Votrubová, která sbírala nápady pro příští ročník soutěže, kam se všichni už těšíme. A protože se soutěže především zúčastňují obchodní akademie, tak nesměl chybět ani předseda Asociace obchodních akademií a ředitel Obchodní akademie Heroldovy sady Praha Mgr. Richard Žert.

Bohužel se poprvé nemohli soutěže zúčastnit manželé Zaviačičovi, a to ze zdravotních a osobních důvodů. Všem účastníkům opravdu chyběli, ale pracovitost Heleny se nezapřela, protože i na dálku pomáhala provést vyhodnocení jednotlivých disciplín. Za to vše jí patří poděkování a přání brzkého uzdravení oběma. Poděkování také patří Davidu Maškovi, Ing. Elišce Mejstříkové, Ing. Petru Haisovi a Mgr. Václavu Votrubovi za pomoc při opravách wordprocessingu.

V neposlední řadě chceme poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a také spolku Interinfo ČR, kteří finančně soutěž podpořili.

Na závěr ještě jeden citát od Eleanor Roosevelt „Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“

Na shledanou za rok

Pavla Mičková

Foto: Miloslav Vaněk

Výsledkové listiny
Soutěžní průvodce (informační brožura k soutěži s historickými výsledky)

Zaujal tě článek? Sdílej.