Jubilejní MR OPEN v OA Olomouc

Jubilejní 20. Mistrovství ČR OPEN ve zpracování textů se konalo na Obchodní akademii v Olomouci ve dnech 6.–8. prosince 2012. Toto vrcholné klání českých zpracovatelů textu proběhlo za velkého zájmu účastníků (přes 70 aktivních soutěžících), bylo ostatně poslední velkou prověrkou výkonnosti před blížícím se mistrovstvím světa v Gentu (13.–19. prosince 2013). Pravidla této soutěže se řídí reglementem Intersteno, v letošním ročníku byly vypsány všechny soutěže: opis textu 30 minut, korektura textu, wordprocessing, záznam mluveného slova, záznam textu v reálném čase, korespondence a protokolování, vícejazyčný těsnopis a nová pokusná soutěž „audio transcription“, česky zatím nazývaná fonotypie.

První soutěže, které jsou časově velmi náročné na vyhodnocení, proběhly již ve čtvrtek. Jako obvykle se zahajovalo wordprocessingem. Zadání sestavil Vít Valeš (STÚ/NÚV) a spolu s vyučujícími z organizátorské OA Olomouc a některými účastníky se také ujal vyhodnocení. Druhým soutěžním kláním se stala korespondence a protokolování. Loni se z časových důvodů soutěž neuskutečnila, použito bylo proto zadání z loňského roku, které sestavil Jaroslav Konůpek. Vedení soutěže a velmi náročného hodnocení se ujala Hedviga Pabjanová. Zadání pro všechny ostatní soutěže připravili Helena a Jaroslav Zaviačičovi z Internetové školy ZAV, která se také sponzorsky podílela na pátečním slavnostním večeru. Soutěž finančním darem podpořila Česká spořitelna, a. s.

V pátek 7. prosince bylo mistrovství oficiálně zahájeno za účasti ředitelky školy paní Romany Novotníkové a vzácných hostů za Olomoucký kraj. Celý den pak byl ve znamení soutěží v pořadí cizojazyčné diktáty, záznam mluveného slova, záznam textu v reálném čase, další cizojazyčné diktáty a fonotypie. V průběhu celého dne probíhalo vyhodnocování jednotlivých již ukončených soutěží. Po náročném dnu se všichni účastníci sešli v historickém sále ANAG, kde na slavnostním večeru s hudbou, rautem a dortem oslavili 20. výročí českého Mistrovství OPEN ve zpracování textů. Jaroslav Zaviačič spolu s náměstkem primátora Olomouce Ladislavem Šnevajsem a paní ředitelkou OA Romanovou Novotníkovou slavnostně nakrojili třípatrový dort, dostalo se na všechny.

V sobotu dopoledne se konaly nejpopulárnější a také nejvíce početně obsazené soutěže – opis textu 30 minut a korektura textu. Po obědě využili mnozí účastníci nabídky nadšeného Olomoučana, vyučujícího OA, který je provedl historickým centrem a seznámil s celou řadou lokálních zajímavostí.

Vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu po 15. hodině v budově školy. Do soutěže v kombinaci byly započítávány body stejně jako v olympijském hodnocení. Mezi žáky již naposledy excelovala Karolína Foukalová (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm), která se stala absolutně nejúspěšnější účastníci letošního MR OPEN, když z 8 disciplín, v nichž startovala, v sedmi zvítězila. Na mistrovství světa v Gentu už bude Českou republiku reprezentovat v kategorii juniorů. Druhou nejúspěšnější žákyní v kombinaci byla z téže školy Alexandra Pavelová a na třetím místě skončil Petr Beňo (obec Zašová). Nesmíme ovšem zapomenout  na velkou českou naději pro Gent, žákyni Základní školy Šrámkova v Opavě Kláru Odehnalovou. Její výkony soutěž od soutěže stoupají, Klára boduje nejen v opisu textu, ale výborně zvládá i diktovací soutěže, byť její trénink před touto důležitou soutěží bohužel přerušil úraz ruky. Věříme, že do Gentu bude vše v pořádku a Klára si přiveze ze světového šampionátu některý z cenných kovů. Slibné jsou také výkony mladých chlapců, Daniela Ondrašíka ze ZŠ Město Albrechtice a Vojtěcha Kuczy z karvinské ZŠ Dělnická.

V kategorii juniorů (17–20 let v roce konání soutěže) se při vyhlašování výsledků opakovala již známá jména zkušených borců – Luboš Beran (VŠTE České Budějovice), Karin Cieslarová (Gymnázium Karviná), Barbora Stejskalová (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm) a Tomáš Portych (ČVUT – FEL). Soutěž v kombinaci vyhrála Barbora Stejskalová před Lubošem Beranem a Karin Cieslarovou.

Vítězem v kombinaci praktiků (soutěžící ve věku 21 a více let) se stal Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha), který start v osmi disciplínách proměnil v pět jednotlivých vítězství. Stříbro v kombinaci si odnesla po delší soutěžní přestávce Petra Kinclová (VUT v Brně/BDO CA s. r. o.) a bronz Ondřej Kanta (FMV VŠE Praha). V této kategorii bude mít Česká republika boje o medaile v Gentu nejtěžší, ve stále větším počtu výborní turečtí soutěžící, silní konkurenti z Itálie i Německa, ale také z Číny nepochybně na své formě pilně pracují.

V opisu textu 30 minut se „skokanem roku“ stala Klára Pohlová (OA Břeclav), která se oproti loňsku zlepšila o neuvěřitelných 145 úhozů na minutě. Druhého nejvyššího pokroku dosáhl ve srovnání s loňským rokem Luboš Beran, jehož čistý výkon 578 čistých úhozů za minutu byl tentokrát o 57,3 úhozu vyšší než při stejné příležitosti loni. Jediný soutěžící, Petr Hais, překročil hrubou rychlost psaní 700 za minutu, jen vyšší počet chyb (18) snížil jeho výkon na 663 čistých úhozů (to by pro zajímavost na minulém MS v Paříži znamenalo bronzovou příčku). Výborným výkonem v opisu na sebe upozornila naše žákovská naděje Klára Odehnalová, které po odečtení trestných bodů za 8 neopravených chyb zbylo krásných 461 čistých úhozů.

Předloha na korekturu textu byla obtížnější, což se projevilo i v počtu zpracovaných korektur. Nejvíce jich provedl Petr Hais (211, 10 chyb), což mu vyneslo mezi praktiky stříbrnou medaili, zlatou medaili si odvezla díky zcela bezchybné práci Jana Válková (Česká spořitelna, a. s.) za 169 zpracovaných korektur. Nejlepší práci mezi juniory odevzdal Luboš Beran (144 korektur, 2 chyby) a žákovské zlato v této disciplíně si vybojovala Alexandra Pavelová (93 korektur, 5 chyb). Pokud budou chtít naši žáci uspět také v Gentu na mistrovství světa v korektuře textu, musejí zapracovat hlavně na přesnosti!

Ve wordprocessingu se s nástrahami zadání nejlépe popral vyučující pražské OA Heroldovy sady Petr Hais ziskem 239 bodů, stříbrnou medaili si výkonem 211 bodů vybojovala Gabriela Novotná (ČVUT FJFI Praha) a bronzová příčka připadla vyučujícímu pražské OA Hovorčovická Václavu Votrubovi za 204 bodů. Několikanásobný mistr světa Petr Sekanina (PetrSekanina.cz) se tentokrát musel spokojit s medailí hodnoty bramborové, když mu o pouhý bod unikla ta bronzová. Juniorské stupně vítězů v této disciplíně patřily studentkám OA Heroldovy sady v pořadí Lucie Hejtmánková. Mezi žáky si se zadáním poradila jediná – Karolína Foukalová.

V záznamu mluveného slova zvítězil Petr Hais, který zachytil 9 minut stejně jako Petra Kinclová (VUT v Brně/BDO CA s. r. o.), ovšem s méně trestnými body. Loňskému vítězi této disciplíny Ondřeji Kantovi uznala porota podle pravidel „jen“ 8 minut. Na juniorských stupních vítězů rozhodovaly trestné body, všichni měli uznaných 5 minut – nejpřesněji Barbora Stejskalová (9 tr. b.), s 18 trestnými body Tomáš Portych a s 24 trestnými body Karin Cieslarová. V žácích dominovala Karolína Foukalová, jíž bylo uznáno 6 minut se 17 trestnými body, stříbrná skončila Alexandra Pavelová (4 minuty, 3 trestné body) a bronzový Vojtěch Kucza (4 minuty, 4 trestné body).

V soutěži stenotypistika předvedla skvělou práci v grafickém těsnopisu Hana Baláčková (FFÚ VŠE Praha) a odvezla si tak zlatou medaili, když pětiminutový diktát převedla v čase 9:35 min.

Záznam textu v reálném čase byl o poznání těžší, vítěz kategorie praktiků Petr Hais zachytil 6 minut s 30 trestnými body. Druhou vůbec nejlepší práci v této disciplíně odevzdala Karolína Foukalová, která zachytila 5 minut s 18 trestnými body. Další soutěžící už zachytili jen 4 nebo 3 minuty. V této soutěži nemá soutěžící možnost chyby po sobě opravit, musí on-line zaznamenat slyšený text a takto hrubě zaznamenaný jej odevzdává.

V korespondenci a protokolování se dařilo ženám a děvčatům. Nejlepší práci mezi praktiky odevzdala Petra Kinclová, druhý skončil Ondřej Kanta (FMV VŠE Praha) a třetí zkušený Petr Sekanina. V juniorech byly pouze dvě práce uznatelné, a to vítězná Barbora Stejskalová a druhá Aneta Urbanová (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm). Žákovské zlato si odvezla Karolína Foukalová, stříbro Petr Beňo a bronz Alexandra Pavelová.

Vícejazyčný těsnopis byl hlavně ve znamení dvou jazyků – slovenštiny, kterou úspěšně zachytilo 17 soutěžících, a němčiny, s kterou si poradili jen Ondřej Kanta s 32 trestnými body a Petra Kinclová se 43 trestnými body. O ostatních umístěních rozhodovaly jen trestné body ve slovenštině, protože nikdo další nezachytil více než jeden cizí jazyk, tedy právě nám tak blízkou slovenštinu.

Jako první na světě jsme také vyzkoušeli novou soutěž „audio transcription“, kterou zatím krátce česky nazýváme fonotypie. Princip soutěže je jednoduchý a odpovídající praxi: soutěžící obdrží nahrávku v délce trvání 15 minut konstantní rychlostí 320 slabik za minutu. To je rychlost poměrně vysoká, pro snadnější představu odpovídá přibližně rychlosti 900–950 úhozů za minutu. Nahrávku dostane každý soutěžící na flashce a spustí si ji sám ve svém počítači. Jeho úkolem je během 10 minut jakoukoli metodou (s výjimkou automatického rozpoznávání řeči z digitálního záznamu) zpracovat co nejvíce textu do psané podoby ve wordovském dokumentu. Napoprvé si s tímto úkolem nejlépe poradili mezi praktiky Petr Hais, Petra Kinclová a Ondřej Kanta, mezi juniory Barbora Stejskalová, Karin Cieslarová a Dominik Vašek (velmi talentovaný student z OA Valašské Meziříčí). Žákovskou vítězkou této disciplíny se stala Karolína Foukalová, druhý skončil Petr Beňo a třetí Alexandra Pavelová. Věříme, že cennou zkušenost soutěžící zúročí na mistrovství světa v Gentu v červenci 2013 a své výkony za tu dobu ještě výrazně vylepší.

Na závěr bychom chtěli poděkovat ředitelce Obchodní akademie paní Romaně Novotníkové a všem kolegům a kolegyním, kteří se na organizaci podíleli. Všichni fungovali jako skvělý a sehraný tým, jako dobře seřízený hodinový strojek, kde každý s každým dokáže přátelsky vyjít. Jmenovitě bychom rádi poděkovali Simoně Musilové a Zuzaně Kupkové, které již měsíce v předstihu vše připravovaly, abychom se pak všichni mohli na půdě OA Olomouc tak dobře cítit a soutěžící podat skvělé výkony. Bylo by nám velkým potěšením, kdyby se paní ředitelka a kolegové z Olomouce ujali ve spolupráci s Interinfo ČR organizace i v příštím roce. Co vy na to, přátelé?
 

Text: ZAVi, foto: OA Olomouc

Výsledkové listiny

Zaujal tě článek? Sdílej.