21. MR OPEN 2013

Pouhý den chyběl, aby se 21. mistrovství ČR OPEN konalo přesně do roka od loňského jubilejního. Na šest desítek soutěžících se opět sešlo v příjemných prostorách Obchodní akademie v Olomouci, která se již podruhé ujala hostitelství této největší české soutěže ve zpracování textů. Tým organizátorů pracoval jako švýcarské hodinky a bylo vidět, že nejde jen o plnění povinností, ale že je práce těší a zpracovatele textů z celé ČR opět po roce rádi vítají. I díky tomu se převážná většina účastníků červencového mistrovství světa v tomto přátelském prostředí sešla a podala výborné výkony. Akce se konala za sponzorského přispění České spořitelny, čehož si velmi vážíme.

Na programu MR OPEN bylo letos zařazeno všech osm disciplín vypsaných, vedených a hodnocených podle pravidel INTERSTENO, s výjimkou kombinace, kterou u nás počítáme pomocí olympijského bodování (7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 bod podle umístění v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích). Zadání pro wordprocessing zpracoval Vít Valeš z NÚV/STÚ, všechna ostatní zadání Helena a Jaroslav Zaviačičovi (Internetová škola ZAV), anglický diktát pro nás letos namluvila rodilá mluvčí, Američanka Teri Gaudet, která diktuje tento jazyk i na mistrovství světa.

Ve čtvrtek 5. prosince se uskutečnily první dvě soutěže, které jsou časově nejnáročnější na vyhodnocení, a to wordprocessing a protokolování. Vyhodnocení wordprocessingu vedl Vít Valeš za pomoci pedagogů OA Olomouc a dvou soutěžících, Gabriely Novotné a Václava Votruby. Protokolování vyhodnotila z Gentu sehraná trojice Zuzana Absolonová, Pavla Mičková a Karin Solná.

V pátek proběhlo v aule školy slavnostní zahájení, soutěžící a jejich doprovod přivítala ředitelka školy a význam akce podtrhla účast tří zástupců z oblasti školství města i kraje. Ti se pak na pracovním posezení v ředitelně nechali informovat o aktivitách Interinfo ČR, soutěžení, ale probrali i nezbytnost získávání klávesnicové gramotnosti v základním školství.

Mezitím už probíhaly diktovací soutěže, dostavila se Česká televize a začala práce na vyhodnocování dokončených disciplín, které je zvláště u diktátů náročné, protože probíhá ručně, tedy s předčítáním nahlas a červenou tužkou v ruce. Moc děkujeme všem, kteří při čtení pomohli, ať už z řad doprovázejících učitelů, rodičů či samotných soutěžících. Soutěže audiotranscription, opis a korektura textu jsme opravili pomocí vyhodnocovacího programu ZAV-JURY. Diplomy navrhl Robert Sigmund, který spolu s osvědčenou spolupracovnicí Zdeňkou Kundrátkovou vyhodnotili také korekturu textu.

Ve wordprocessingu žádný ze soutěžících nestačil zpracovat celé zadání. Maximálně bylo možné získat 318 bodů, na základě operativního rozhodnutí jury byla pro zápis do výsledkové listiny určena hranice 100 bodů. Mezi žáky si s nástrahami profesionálního zpracování textu ve Wordu nejlépe poradila Martina Ivanova (ZŠ Vítězná Litovel) ziskem 181 bodů. Stříbrnou medaili vybojovala Anna Mičková (Gymnázium Lesní čtvrť Zlín) (124 bodů). Zlatou juniorkou se stala Lucie Hejtmánková (OA Heroldovy sady Praha), jíž porota napočetla 269 bodů, což je dokonce o tři body více, než získal zlatý praktik, Václav Votruba (OA Hovorčovická Praha). Stříbrná v juniorech skončila Tereza Vojtěchová (Metropolitní Univerzita Praha) a bronzový Samuel Balínek (OA Český Těšín). Se stříbrem mezi praktiky tentokrát z Olomouce odjížděl loňský vítěz Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha), bronz si odvezl Petr Sekanina (PetrSekanina.cz).

V korespondenci byly výsledky vítězů všech tří věkových kategorií velmi vyrovnané. Žákovské zlato vybojovala Klára Odehnalová (ZŠ Šrámkova Opava) ziskem 258 bodů před Martinou Ivanovou (228 bodů) a bronzovou Karin Imbergerovou (ZŠ Křižná Valašské Meziříčí). Tato disciplína je doménou Barbory Stejskalové (studentka architektury, startovala za Českou poštu), což potvrdila vítězstvím mezi juniory a ziskem 267 bodů. Stříbrná skončila Karolína Foukalová (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm) a bronzová Karin Cieslarová (Gymnázium Karviná). Stejný bodový zisk jako u juniorů byl potřeba i na zlato mezi praktiky, které vybojovala Petra Vintrlíková, budoucí zubní lékařka z Křepic. S velmi těsným odstupem si stříbro vybojovala programátorka Alena Havránková z Nemochovic (264 bodů) a ještě těsnějším rozdílem si bronz zasloužil Petr Sekanina.

Nejstarší disciplínu, záznam mluveného slova C-B-A, zvládli pouze dva žáci, Vojtěch Kucza (OA Český Těšín) a Klára Odehnalová, oba zaznamenali 4 minuty. Všichni tři junioři na stupních vítězů zachytili 6 minut, pořadí určil počet trestných bodů – 1. Karolína Foukalová, 2. Luboš Beran (VOŠ Chotěboř), 3. Karin Cieslarová. Za 8 minut si zlato v kategorii praktiků vybojoval Petr Hais, druhý skončil Martin Čížek (Transkript online Praha), který zpracoval 5 minut, třetí Jana Válková (Česká spořitelna) se čtyřmi minutami. Svou práci neodevzdal Tomáš Křenek (Grafia Nova Rožnov pod Radhoštěm) a soutěžní komise neprověřila, zda to byl jako u několika ostatních úmysl. S omluvou alespoň zde v komentáři zmiňujeme, že Tomášův výkon by se zřejmě pohyboval mezi stříbrnou a bronzovou pozicí.

Naopak jednou z nejmladších soutěží je záznam textu v reálném čase, tedy diktát zvyšující se rychlostí, po jehož dodiktování však soutěžící svůj záznam ihned odevzdávají, nesmějí v něm opravovat chyby ani dopisovat slova. V žácích si jen prohodili místa Vojtěch Kucza a Klára Odehnalová, mezi juniory zvítězila opět s přehledem Karolína Foukalová, když porazila svou bývalou spolužačku Barboru Stejskalovou a třetího Luboše Berana. Nejlepším praktikem byl Petr Hais (6 minut), druhý skončil Martin Čížek se čtyřmi minutami a bronz si zpracováním 3 minut zasloužila Petra Vintrlíková.

Výsledková listina vícejazyčného těsnopisu se letos smrskla na jazyk slovenský, bohužel němčinu ani angličtinu nikdo ze soutěžících nezaznamenal tak, aby se vešel do maximálně povolených 50 trestných bodů. Nejpřesněji si se slovenštinou poradili praktici, na prvních dvou místech byl jediný trestný bod (Petr Hais a Tomáš Křenek) a na 3. a 4. místě po 6 trestných bodech (Petra Vintrlíková a Jana Válková). Juniorské stupně vítězů obsadily Karolína Foukalová, Barbora Stejskalová a bronzovou medaili pro SPŠ a OA Břeclav vybojovala Klára Pohlová. Žáci už měli trestných bodů trochu více, přesto odevzdali slušné práce – 1. Klára Odehnalová, 2. Tereza Tomanová (obě ZŠ Šrámkova v Opavě), 3. Vojtěch Kucza.

Nejpočetněji obsazené disciplíny, „královský“ opis a korektura textu, byly na pořadu v sobotu. Korektura textu se vyznačovala jednou zajímavostí, že první a druhý nejlepší z Gentu si vyměnili pořadí v Olomouci na mistrovství republiky. Petra Haise a Petru Vintrlíkovou dělila pouhá jedna korektura, jejich bodový rozdíl byl nejtěsnější možný – činil pouze 100. Bronzovou medaili si odváží Jana Válková. Zlatou juniorskou korektorkou se stala zaslouženě zpracováním 176 korektur s 6 chybami Klára Pohlová, stříbrná tentokrát zůstala Karolína Foukalová a bronz vybojovala Tereza Vojtěchová. Žákovskou zlatou medaili za 146 zpracovaných korektur se 7 chybami si z Olomouce odváží Anna Mičková, stříbro Martina Ivanova a bronz Radek Müller (ZŠ Vítězná Litovel). Soutěžící zpracovali méně korektur než v Gentu, což bylo dáno náročnějším zadáním.

Z výše uvedeného výčtu medailových úspěchů v jednotlivých disciplínách bylo možno vyvodit, kteří soutěžící se stali vítězi všestrannosti a odvezli si z Olomouce poháry. Odstupy vítězů ve všech třech věkových kategoriích byly značné. Nejvšestrannější žakyní (kategorie do 16 let) se stala Klára Odehnalová, juniorkou Karolína Foukalová a praktikem Petr Hais. O něco menší poháry za druhá místa v kombinaci získali Vojtěch Kucza, Klára Pohlová a Petra Vintrlíková. Majiteli pohárů za třetí místa se stali Martina Ivanova, Barbora Stejskalová a Tomáš Křenek.

Mistrovství se těšilo i podpoře České televize, která z místa konání odvysílala reportáž, v níž je s poměrně optimistickým výhledem zmíněna i bolavá tematika „grafických předmětů“ posledních tří let – státní zkoušky z psaní na klávesnici, těsnopisu a zpracování textů. Komerční napodobeniny státních zkoušek významnější úspěchy nezaznamenaly, ze škol zvyklých na odpovědné vyhodnocování je zájem o ně minimální a všichni rozumní pedagogové, kteří svým žákům chtějí nabídnout kvalitní certifikaci, na obnovení řádných státních zkoušek čekají.

Věříme, že také ceny soutěžící letos potěšily. Na prvních místech byly hodnotné knihy a sladkost, na druhém vánoční perníkové chaloupky a třetí místo bylo typickým olomouckým pozdravem, balíčkem zdejších slavných tvarůžků.

Říká se „do třetice všeho dobrého“. Toto rčení k naší velké radosti naplnila paní ředitelka OA Olomouc Romana Novotníková, když nás všechny na 22. ročník pozvala znovu do své školy. Za to a především za perfektní organizaci letošního mistrovství patří jí i všem jejím kolegům, jmenovitě Zuzaně Kupkové, Simoně Musilové, Radovanu Drážnému, Janě Švaňhalové, Petru Němcovi, Pavlu Markovi, Iloně Jančí, Ivaně Černé a dalším vyučujícím, ale i studentům, kteří ochotně v roli pomocnic a pečlivých hostesek mistrovství věnovali nemálo ze svého volného času, velké poděkování nás, všech zúčastněných. Už nyní se těšíme na ono „do třetice“!

Výsledkové listiny

Text: Helena a Jaroslav Zaviačičovi
Foto: OA Olomouc, Zdeněk Chupík

 

Zaujal tě článek? Sdílej.