18. mistrovství ČR OPEN

18. mistrovství České republiky ve zpracování textů se uskutečnilo ve dnech 26. a 27. listopadu 2010 ve velmi příjemném prostředí havlíčkobrodské Obchodní akademie a Hotelové školy. Na organizaci se za školu podíleli zástupkyně ředitele školy Jana Dubnová, vyučující Hana Kopicová a Marie Koumarová spolu se správcem sítě Vladimírem Burdou. Všem patří náš velký dík!

Rok 2010 stále více žije přípravami na příští světový šampionát: Paříž, červenec 2011. Role favorita je nesnadná, několik osvědčených reprezentantů se z různých důvodů nezúčastní, jiní nám již „zestárli“, takže přejdou ze žákovské kategorie do juniorské nebo z juniorské mezi praktiky. O to větší důležitost měl průběh 18. mistrovství ČR pro všechny věkové kategorie a se všemi disciplínami, ve kterých bychom rádi o světová prvenství opět bojovali.

Soutěž s tolika disciplínami je mimořádně náročná organizačně i ekonomicky, za mnoho hodin práce na přípravách soutěžních zadání, organizaci, shánění trofejí a cen patří dík všem zúčastněným: vyučujícím a vedení hostitelské školy (poprvé v historii se mistrovství uskutečnilo na  Vysočině), trojici pracovníků Státního těsnopisného ústavu (vedoucí Renáta Drábová, Jaroslav Konůpek a Vít Valeš), kteří si vzali od příprav na zadání až po vyhodnocení na starost dvě velmi pracné soutěže – wordprocessing a korespondenci, zkušený stenograf Jaroslav Konůpek navíc nadiktoval mluvené slovo pro veškeré soutěže, v nichž se podle regulí Intersteno musí soutěžícím přehrávat z kontrolovatelného zvukového záznamu, zejména ale několika členům vedení Interinfo ČR.

Po Praze a Městě Albrechticích se kolem 70 účastníků sjelo do Havlíčkova Brodu, v drtivé většině to pro ně nebylo prostředí neznámé, protože v této škole proběhla už i tréninková  soustředění.

Jako hlavní sponzor mistrovství předával věcné ceny ve třech nejpočetněji obsazených disciplínách všem medailistům soutěžící Roman Cibulka v zastoupení své brněnské firmy CZECH Plus s. r. o., kterému taktéž patří velké poděkování.

Při zahájení pozdravil účastníky mistrovství ředitel školy Jiří Forman, vedoucí Těsnopisného ústavu Renáta Drábová a Jaroslav Zaviačič za Interinfo ČR. Za městský úřad Havlíčkova Brodu  všechny přivítal první místostarosta Čeněk Jůzl, z Kišiněva na dálku zaštítila mistrovství donedávna ještě starostka města Havlíčkův Brod, nyní poslankyně Parlamentu ČR Jana Fischerová. Kulturní zážitek připravily účastníkům akordeonistky Markéta Laštovičková a Žaneta Švecová ze ZUŠ Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě, úspěšné nejen u nás, ale i na mnoha mezinárodních soutěžích. Své umění v rámci zahájení předvedly také mistryně Evropy a světa v aerobiku, studentky zdejší školy Adéla Ježková a Božena Čapková.

Již podruhé – a opět perfektně – se prezence ujala Iva Vráblíková ze ZŠ Dělnická v Karviné.

Vyhlášení výsledků zpestřil nádherný absolventský film Jiřího Válka, bratra dlouholeté úspěšné soutěžící Jany Válkové, na téma soutěžení ve zpracování textu, ve kterém vystupovalo několik účastníků mistrovství.

Keramické trofeje po mnoha letech tradičních kovových pohárů a medailí zhotovilo Bezbariérové pracoviště tolerance – B. P. T., které zaměstnává více než polovinu osob se zdravotním postižením.

Tomáš Portych zorganizoval mezi poslední soutěží a vyhlášením výsledků turnaj ve stolním tenisu. A současně se stal vítězem, když porazil Luboše Berana, Martina Grácu a Milana Musila.

Počasí bylo chladné, ale sluníčko lákalo všechny, kteří se nezúčastňovali opravování, na procházku včetně účasti na slavnostním „rozsvěcení“ vánočního stromu na náměstí. Někteří si dokonce byli zastřílet na zdejší střelnici.

Mistrovství bylo zahájeno wordprocessingem. Zadání, které si soutěžící velmi chválili, připravili Renáta Drábová a Vít Valeš ze Státního těsnopisného ústavu, ve spolupráci s vyučujícími (Robert Sigmund, Ladislav Novák) a ochotnými soutěžícími (Václav Votruba, Gabriela Novotná) se ujali také vyhodnocení a již v pátek večer byli známi první mistři republiky pro rok 2010. Zlato mezi praktiky získal Petr Sekanina (GALEUS s. r. o.), stříbro Petr Hais (OA Heroldovy sady Praha) a bronz vyučující z pražské OA Hovorčovická Václav Votruba. Nevděčná bramborová medaile zbyla tentokrát na Gabrielu Novotnou, studentku FJFI ČVUT, když se jí příliš nepodařila část hromadné korespondence. Mezi juniory si se zadáním nejlépe poradila Martina Vilímková, žákyně Václava Votruby, a se ziskem 71 bodů si z Havlíčkova Brodu odváží zlatou medaili. S odstupem 11 bodů skončil na 2. místě Lukáš Beránek (SSL ČR) a na třetím nováček na tomto mistrovství, student telečského Gymnázia Jan Srp. Ze širokého startovního pole žáků si úspěšně se zadáním poradily jen dvě soutěžící – vyhrála Marika Němcová z Gymnázia v Sušici a na druhém místě skončila Monika Chládková z Heroldových sadů. Ve wordprocessingu bývá problém vyladit zadání tak, aby je soutěžící stačili splnit a získat tak dostatečný počet bodů pro zápis do výsledkové listiny – letos bylo zadání optimální. Podle pravidel INTERSTENO je v listině zařazen jen soutěžící, který splní 50 a více procent soutěžních úkolů. Naše soutěžní komise použila pravidlo, které jsme navrhovali i INTERSTENU, ale bohužel nebylo akceptováno: do listiny jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří dosáhli 50 % výkonu nejlepšího účastníka.

Soutěžní program pokračoval nejmladší disciplínou, korespondencí a protokolováním. Zadání připravil Jaroslav Konůpek ze STÚ a spolu s několika dobrovolníky také ještě v pátek večer vyhodnotil. Ziskem 258 bodů soutěž vyhrál Petr Hais následovaný Lenkou Klaputovou z Karviné a Petrem Sekaninou. Skvělým výkonem na sebe upozornila Barbora Stejskalová, studentka rožnovského Gymnázia, která získala jen o tři body méně než nejlepší praktik a mezi praktiky by se umístila na stříbrné pozici. Svou kategorii samozřejmě vyhrála, následována se značným odstupem svými spolužačkami Alexandrou Pavelovou a Karolínou Foukalovou. V juniorech zvítězila Petra Vintrlíková, od září studentka olomoucké Lékařské fakulty Univerzity  Palackého, stříbro si odvezl Ondřej Kanta, student FMV VŠE a bronz Lukáš Beránek.

Diktát v soutěži záznam mluveného slova nejlépe sedl Miloši Černilovskému (Univerzita Hradec Králové), který poprvé startoval mezi praktiky. Na stříbrnou pozici tak odsunul loňského vítěze Petra Haise, jemuž se letos podařilo zachytit 6 minut s  devíti trestnými body. Pouze o jeden trestný bod více a taktéž 6 minut zaznamenala bronzová Olga Vejvodová, vyučující na SOŠ a SOU BEAN Praha. Juniorský mistr Ondřej Kanta zachytil sice celých osm minut, ale vyšší počet trestných bodů umožnil uznat pouze šest, to ovšem bez jediného trestného bodu! Druhá pozice patří Lukáši Beránkovi a třetí novopečenému juniorovi Luboši Beranovi z OA Chotěboř. V žácích se podařilo všem soutěžícím na stupních vítězů zachytit 5 minut, proto rozhodovaly trestné body (24 Karin Cieslarová, po 28 Barbora Stejskalová a Karolína Foukalová). Při večerních opravách přišly obětavě pomoci Taťána Kurečková ze ZŠ Město Albrechtice a Iva Vráblíková z Karviné.

Králem vícejazyčného těsnopisu se stal Ondřej Kanta, který dokázal zachytit tři cizí jazyky – slovenštinu (jediný trestný bod!), němčinu i angličtinu. Že si s jazyky rozumí, prokázal i Tomáš Portych, taktéž poprvé v juniorské kategorii – zaznamenal úspěšně slovenštinu i angličtinu. Napínavé bylo pořadí mezi praktiky, o zlaté a stříbrné medaili mezi Petrem Haisem a Milošem Černilovským rozhodl jediný trestný bod ve prospěch Petra Haise. V kategorii žáků zachytili všichni úspěšní účastníci slovenštinu, nejpřesněji Barbora Stejskalová (4 trestné body), s 29 body stříbrný Milan Musil a se 42 body žákyně rožnovské ZŠ Pod Skalkou Aneta Urbanová.

Královská třicetiminutovka přilákala nejvyšší počet startujících. Na textu „zavedení eura v České republice“ nejvíce úhozů napsal Petr Hais (676,97 čistých za minutu), následovaný poprvé mezi praktiky startujícím Milošem Černilovským (662,57). Trojici medailistů doplnila Šárka Bicanová, studentka karvinské OPF Slezské univerzity výkonem 529,83 čistých. Všechny tři juniorské výkony byly nad „pětistovkou“ – vítěz Ondřej Kanta dosáhl 587,57 čistých. Mezi žáky si derniéru odsoutěžily Karin Cieslarová (1. místo – 453,23 čistých) a Barbora Stejskalová (2. místo – 390,30). Do ZŠ Město Albrechtice zásluhou Milana Musila putoval bronz z této disciplíny – výkonem 386,27. Milan má však před sebou ještě několik startů v kategorii žáků.

S obtížnějším zadáním v korektuře textu si mezi praktiky nejlépe poradili ostřílení Petr Hais, Petr Sekanina a doplnila je studentka FIS VŠE Praha, Jana Válková. Absolutně nejvyššího počtu korektur dosáhla vítězka juniorské kategorie Petra Vintrlíková (191), na stupních vítězů se s ní postavili Ondřej Kanta a Lukáš Beránek, shodně se 169 korekturami, Ondřej byl přesnější. Překvapivé bylo pořadí mezi žáky, kde se nejvíce radovala trenérka rožnovských žaček ze ZŠ Pod Skalkou Zuzana Absolonová – na stupně vítězů totiž vystoupily hned dvě její žákyně – Lucie Vašenková a Aneta Urbanová. Stříbro si výkonem 132 korektur (ale bohužel s 13 chybami) odvezl Milan Musil. Soutěžní komise byla při revizích velmi přísná na Olgu Vejvodovou, které po další revizi bylo odečteno větší množství chyb, stejně tak došlo k drobným revizím v pracích dalších praktiků Petra Sekaniny a Jany Válkové, kteří by si měli vyměnit stříbrnou a bronzovou medaili. Bohužel měla tato změna dopad i do kombinace, pohár za třetí místo měla získat Šárka Bicanová, které bude trofej dodatečně objednána a předána.

Posledním soutěžním kláním v nabitém programu byla Real Time Competition – záznam textu v reálném čase, bez možnosti si po oddiktování chyby opravit. Oprav se ujalo mnoho dobrovolníků z řad soutěžících pod vedením ředitelky ze ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm Zuzany Absolonové. Všem patří za pečlivou práci velký dík! Dva soutěžící zachytili sedm minut – Petr Hais a Šárka Bicanová, bronzové Olze Vejvodové byly uznány čtyři minuty. Náročným kritériím mezi juniory vyhověli tři soutěžící – Ondřej Kanta, Lukáš Beránek a Petra Vintrlíková. Žáky ovládly gymnazistky – zlato patří rožnovské Karolíně Foukalové, která odsunula na stříbrnou pozici spolužačku Barboru Stejskalovou a třetí místo obsadila Karin Cieslarová z karvinského Gymnázia.

Vyhlášeni a ocenění originálními poháry byli také nejvšestrannější soutěžící. Mezi žáky zvítězila Barbora Stejskalová, pohár za druhé místo z Havlíčkova Brodu do Města Albrechtic odváží  zaslouženě Milan Musil a na třetím místě skončila Karin Cieslarová, která dosáhla stejný počet bodů jako čtvrtá Karolína Foukalová, ale o umístění rozhodla nejobsazenější disciplína, tj. opis 30 minut, v němž byla Karin lepší než Karolína. Výzvou pro žáky do příštích měsíců tréninku je wordprocessing – nikdo z prvních pěti si za tuto náročnou disciplínu nepřipsal body do kombinace. Juniorskou kombinaci vyhrál Ondřej Kanta před Petrou Vintrlíkovou a Lukášem Beránkem. Všichni tři stáli na juniorských stupních naposledy, od příštího kalendářního roku již přecházejí do kategorie praktiků. S pěti vítězstvími a dvěma druhými pozicemi vyhrál kombinaci mezi praktiky Petr Hais. Na druhém místě skončil „nováček“ v této věkové kategorii Miloš Černilovský a to přesto, že startoval jen ve třech disciplínách (a to původně ze zdravotních důvodů chtěl přijet jen fandit ostatním, pak se rozhodl zúčastnit se jen opisu, ale jeho závodnické srdíčko ho přesvědčilo na místě ještě ke startu i v diktátu C-B-A a cvičně si napsal také angličtinu a slovenštinu). Třetí místo po revizích prací v korektuře textu patří Šárce Bicanové, i zde o umístění rozhodoval úspěch v nejpočetněji obsazené disciplíně, opisu textu.

Do mistrovství světa v Paříži zbývá ještě sedm měsíců, tedy dostatek času na vyladění formy a zvýšení výkonů. Do té doby se ještě určitě setkáme na několika tréninkových soustředěních, s těmi mladšími i na soutěžích. Ať se všem Paříž podaří alespoň tak dobře jako Peking 2009!

ZAVi

Foto: Vladimír Burda, hm a Karin Cieslarová

Výsledkové listiny (disciplíny jsou jednotlivě v listech excelovské tabulky)

Hlavní sponzor: CZECH Plus s. r. o. Brno – Roman Cibulka

Zaujal tě článek? Sdílej.