16. mistrovství ČR v záznamu a zpracování textů

se už potřetí konalo v pražské Euroškole – poprvé cestu do letňanských končin mnoha účastníkům usnadnilo prodloužené metro. Přihlášených účastníků bylo oproti minulému mistrovství ČR za rok 2007 téměř o polovinu více nepochybně i proto, že pro mnohé soutěžící znamenala účast poslední šanci na vylepšení kritérií pro nominaci do družstva ČR na nejbližší světový šampionát. Po domácím prostředí (Praha 2007) je tentokráte spojen s náročnou cestou, v srpnu 2009 jej pořádá čínské hlavní město Peking.

Grafičtí těsnopisci se tentokrát poprvé soutěže aktivně nezúčastnili, manželé Novákovi ve spolupráci s Helenou Janovskou, Helenou Pokornou a Evou Macounovou ale významně pomohli přípravou českých diktátů a vyhodnocením soutěží. Zadání pro wordprocessing připravil Jaroslav Poláček a pro nejpočetněji obsazené soutěže – v opisu a v korektuře textu – Helena Matoušková. Ta po oba dny také řídila všechna vyhodnocování s velmi ambiciózním cílem – asi dvě a půl hodiny po poslední soutěži odevzdat podklady pro tisk výsledkových listin a výrobu diplomů. Při vyhodnocování jí po oba dny pomáhala Zdeňka Kundrátková, trojice pracovníků Národního ústavu odborného vzdělávání, oddělení Státní ústav těsnopisný (Renáta Drábová, Jiří Vetýška a Vít Valeš), ale i vyučující Václav Votruba a Rudolf Stára. Některé soutěže řídila Zuzana Absolonová (ředitelka ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm), Alena Damborská z Hustopečí se ujala prezence účastníků mistrovství spojené s vybíráním startovného. Interinfo ČR poskytlo svým členům příspěvek přibližně ve výši Kč 250 na osobu.

Významnou oporou při celé organizaci byl tradičně správce výpočetní techniky hostitelské školy Jan Koza. Na každém kroku se projevovala nejen zkušenost z minulých let, ale především úžasná vstřícnost vedení školy, všech do organizace zapojených vyučujících i několika pozorných studentů, kteří svoji školu v očích hostů z celé republiky velmi dobře reprezentovali. Všem organizátorům patří velký dík!

Obě diktovací soutěže a wordprocessing proběhly v pátek 6. prosince. V sobotu v 8:30 hodin se slavnostního zahájení zúčastnili už i ti, kteří přijeli na početně nejlépe obsazená mistrovství v opisu a korektuře textu. Pozdravili je stejně jako v minulých letech ředitel školy Petr Koza, zástupce zřizovatele Jiří Červený, vedoucí Státního ústavu těsnopisného Renáta Drábová a předseda Interinfo ČR, viceprezident Intersteno, Jaroslav Zaviačič.

S opět nepřiměřeně obtížným (časově náročným) zadáním, které připravil již tradičně Jaroslav Poláček, si podle reglementu INTERSTENO poradil jen mistr světa Petr Sekanina (Brno). Stejně jako už dvakrát musela soutěžní komise nárok na zařazení do výsledkové listiny snížit, tentokráte přistoupila k úplnému zrušení přísného požadavku hranice 95,5 bodu. Pro Interinfo ČR se zrodil námět k obdobné struktuře vedení soutěží, jaká před pár lety z iniciativy našich zástupců vznikla pro světový šampionát a v rámci republiky i pro středoškolská mistrovství: ustavení soutěžní komise tak, aby mistrovství republiky bylo nejen dokonalou prověrkou výkonnosti, ale plnilo i účel motivační. Po rozhodnutí soutěžní jury wordprocessingu (nepřítomného vedoucího soutěže zastoupila Renáta Drábová) tedy z Prahy neodjížděl žádný z účastníků bez uvedení svého jména ve výsledkové listině. Ziskem více než 60 bodů se vedle Petra Sekaniny (116) na 2.–4. místě mezi praktiky umístila Gabriela Novotná, Petr Hais a Václav Votruba (všichni Praha). V kategorii juniorů získali více než 60 bodů pouze Ondřej Kanta (Praha) a Petra Vintrlíková z Gymnázia v Hustopečích.

V diktovacích soutěžích při neúčasti Heleny Matouškové a Václava Mikuly v prakticích zvítězila bratrská dvojice Petr a Libor Haisovi, mezi juniory Ondřej Kanta a Miloš Černilovský. Významným příslibem pro Peking se stali tři soutěžící věkové kategorie žáků, kteří zachytili potřebné tři minuty: Barbora Stejskalová z Rožnova, Tomáš Portych z Prahy a Karin Cieslarová z Karviné.

Ne zcela optimistický se zdá být vývoj výkonů v korektuře textu. Mikulových 345 korektur v loňském červenci a 331 v letošním únoru asi nikdo v Pekingu nenahradí. Srovnání počtu zpracovaných korektur těch soutěžících, kteří úspěšně startovali na mistrovství světa i na obou letošních mistrovstvích ČR (červenec 2007, únor 2008, prosinec 2008) navíc ukazuje vzestupnou linii jen u jediného – Michala Růžičky (129 – 159 – 176), ze všech ostatních počet korektur světového šampionátu aspoň v jednom z letošních dvou mistrovství země překonali pouze dva, Iveta Kolarovčeková (140 – 124 – 146) a David Křenek (138 – 163 – 126), aspoň jednou se k počtu korektur ze šampionátu přiblížila Hana Belicová (94 – 84 – 93), zatímco ostatní převážně stagnují, případně svými výkony upozorňují na potřebu změny tréninku: Petr Hais (280 – 252 – 253), Libor Hais (263 – 233 – 206), Ondřej Kanta (255 – 216 – 183), Jana Válková (239 – 213 – 201), Miloš Černilovský (204 – 196 – 176), Jiří Spolek (224 – 181 – 194), Roman Cibulka (169 – 156 – 154).

Nositeli nadějí pro Peking jsou v korektuře textu i mladí soutěžící ročníku narození 1993 nebo později, kteří zvládli 80 nebo více korektur – i když zatím s potřebou tréninku pro lepší využití systému maker i zvládání psychického tlaku při soutěžní atmosféře. Za jejich výchovu můžeme poděkovat ZŠ Pod Skalkou v Rožnově p. R., (Barbora Stejskalová a Ivana Procházková), ZŠ Dělnická v Karviné (Jakub Vráblík a Martin Gráca), ZŠ Město Albrechtice (nejmladší účastník mistrovství Milan Musil), OA Chotěboř (Luboš Beran) a gymnázií: Hustopeče (Jakub Zimolka), Opava (Markéta Labajová) a Praha (Tomáš Portych, který ale trénuje v kolektivu OA Heroldovy sady).

Také v tradičně nejsilněji obsazované „královské“ soutěži – opisu textu na 30 minut, můžeme co do absolutních výkonů sledovat vývoj v jednotlivých věkových kategoriích velmi různý, když bez ohledu na konkrétní jména vyčíslíme čistý výkon třetího nejlepšího reprezentanta ČR na šampionátu světovém (červenec 2007) a obou mistrovstvích ČR (únor 2008 a prosinec 2008): praktici (628 – 596 – 514), junioři (632 – 524 – 502), žáci (345 – 348 – 358).

Po odchodu Heleny Matouškové a jejích více než 900 čistých za minutu jsme vkládali hodně nadějí do Václava Mikuly, který opakovaně atakoval hranici 800 úhozů za minutu, ale před několika měsíci se rozhodl (stejně jako Lucie Ševcovicová) aktivního soutěžení zanechat. Výkony přes 600 čistých (Petra Haise mezi praktiky a zejména Miloše Černilovského mezi juniory) představují vynikající světovou úroveň (podle Prahy 2008 4. místo), nejvíce radosti z vývoje ale můžeme mít opět v kategorii nejmladších: Luboš Beran získal základy v ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská a pod vedením Rudolfa Stáry v Praze předvedl výsledek, který by na světovém šampionátu znamenal zlato! Tereza Krejčová z MOA Jičín by svým výkonem z prosincového mistrovství ČR obsadila na světovém šampionátu 5. místo, David Křenek by si zopakoval 6. příčku výsledkové listiny, ale vyšším výkonem. S výjimkou Luboše Berana ovšem jak David Křenek, tak Tereza Krejčová v roce konání šampionátu už nebudou patřit do věkové kategorie žáků a jejich umístění mezi juniory by bez dalšího zlepšení představovalo „jen“ 28. místo.

Kombinace byla hodnocena, ostatně jako už po mnoho let, na principu olympijského bodování, zlaté poháry si odnesl Petr Hais, Ondřej Kanta (oba OA Praha, Heroldovy sady) a Barbora Stejskalová z Rožnova pod Radhoštěm, ZŠ Pod Skalkou.

Důstojný rámec vyhlášení výsledků osobní účastí podtrhl zástupce starosty městské části Praha – Letňany David Kolínský, zřizovatel Euroškoly Jiří Červený a ředitel Euroškoly Petr Koza. Soutěžícím předávali věcné ceny, diplomy a medaile, pronesli zdravice i přípitek. Zástupce starosty se podrobně o soutěžení v záznamu a zpracování textů zajímal a vyjádřil hrdost, že se právě Praha Letňany stala už potřetí dějištěm vrcholné soutěže země, která je ve světovém měřítku nejlepší na světě.

16. mistrovství naší republiky potvrdilo, že ve všech věkových kategoriích patříme v záznamu a zpracování textu stále ke světovým velmocím, současně ukázalo na nebezpečí „spánku na vavřínech“ zejména ve věkových kategoriích nad 16 let. Mistrovství ČR 2008 se po stránce sportovní, organizační i společenské stalo významným vykročením směrem k Pekingu 2009!

Text: ZAV * Foto Jiří Absolon a Rudolf Stára

Výsledková listina

Zaujal tě článek? Sdílej.