ZAV Zvolen 2016

V dňoch 27. 01. – 28. 01. 2016 sa na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene konal VIII. ročník súťaže v spracovaní textov na počítači ZAV ZVOLEN 2016. Organizátorom súťaže je Interinfo SR.

27. 01. 2016 mali žiaci tréning v programe ZAV. Tréningu sa zúčastnilo 23 žiakov z 12 škôl. Vecnými cenami bolo ocenených prvých 5 žiačok.

Výsledky tréningu

  Poradie  Meno a priezvisko  Škola  Počet úderov
    1.  Lenka Havrilová, 4. r.  OA Košice  425,6
    2.  Andrea Balážová, 3. r.  SOŠ obchodu a služieb Prešov  420,1
    3.  Dorota Jusková, 4. r.  SOŠ obchodu a služieb Prešov  413,7
    4.  Veronika Ološtiaková, 3. r.  OA Brezno  407,1
    5.  Bianka Žigraiová, 4. r.  OA Košice  379,7

28. 01. 2016 prebiehala samotná súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 18 škôl z celého Slovenska. Účastníkmi boli SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen, SOŠ obchodu a služieb Prešov, OA Košice, OA Poprad, OA Rožňava, OA Brezno, OA Lučenec, OA Rimavská Sobota, OA Levice, OA Detva, OA Banská Bystrica, OA Považská Bystrica, OA Nitra, OA Trnava, OA Hlohovec, OA Sereď,  OA Senica, OA Račianska, Bratislava.

Súťažilo sa v dvoch súťažných disciplínach. Prvou súťažnou disciplínou bol 10-minútový odpis textu z obrazovky v programe ZAV s penalizáciou 50 úderov za chybu.

Výsledky odpisu z obrazovky

  Poradie  Meno a priezvisko  Škola      Čisté
   údery/min
  Percento
  presnosti
    1.  Dorota Jusková, 4. r.SOŠ obchodu a služieb Prešov  425,1  99,87
    2.  Veronika Ološtiaková, 3. r.OA Brezno  414,4  99,80
    3.  Lenka Havrilová, 4. r.OA Košice  411,5  99,84
    4.  Simona Konrádová, 3. r.OA Považská Bystrica  405,2  99,84
    5.  Denisa Tureková, 4. r.OA Poprad  378,6  100,00

Druhou súťažnou disciplínou bol 10-minútový odpis textu vo Worde s penalizáciou 50 úderov za chybu.

Výsledky odpisu vo Worde

  Poradie    Meno a priezvisko    Škola      Čisté
   údery/min
   Percento
   presnosti
    1.  Veronika Ološtiaková, 3. r.  OA Brezno  430,1  99,98
    2.  Dorota Jusková, 4. r.  SOŠ obchodu a služieb Prešov  422,8  99,94
    3.  Simona Konrádová, 3. r.  OA Považská Bystrica  413,3  99,91
    4.  Andrea Balážová  SOŠ obchodu a služieb Prešov  403,9  99,93
    5.  Bianka Žigraiová  OA Košice  393,1  100,00

Celá súťaž sa niesla v priateľskej atmosfére. Väčšina škôl sa pravidelne zúčastňuje súťaže ZAV Zvolen, ale vždy radi privítame aj ďalšie školy, ktoré príjmu naše pozvanie. Ďakujeme manželom Zaviačičovcom za pomoc pri príprave a vyhodnotení súťaže.  Ďakujeme vedeniu SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene za vytvorenie podmienok pre organizáciu celoslovenskej súťaže ZAV ZVOLEN. Tešíme sa na ďalší ročník.

Ing. Janka Borgulová, predsedníčka Interinfo SR

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.