Navigačné menu

Rok: 2023

Rubriky

Archivy

Intersteno jednalo v Bordeaux

Světová federace Intersteno se podle stanov schází každý rok, aby projednala vše, co je pro její zdárný chod potřebné. V lichých letech se takové setkání včetně plenární schůze samozřejmě koná v rámci kongresu Intersteno a v sudých se členové výboru, zástupci jednotlivých zemí i členové světové jury a vědecké komise schází ve členských státech. Letos po dlouhém covidovém odkladu se všichni […]

Přečíst si článek
Audiotranscription krok za krokom

Audiotranscription krok za krokom

Nenahraditeľným pomocníkom nielen pri súťaži audiotranscription sa stal program Express Scribe od firmy NCH. Umožňuje súťažiacemu diktovanú nahrávku spomaliť na požadovanú rýchlosť, prehrávať a zastavovať nahrávku pomocou klávesových skratiek. Express Scribe je rovnako efektívnym pomocníkom pri nácviku diktátov. Inštalácia programu Program je vo voľnej verzii k sťahnutiu tu. Po stiahnutí otvorte inštalátor a potvrďte súhlas. Ak sa vás […]

Přečíst si článek