ZAV Ostrava 2010

Startovat na pohárových soutěžích organizovaných Interinfo ČR ve spolupráci s Internetovou školou ZAV mohou vždy i mladší věkové kategorie, byť se soutěže vyhlašují pro určitý ročník studia. Stále častěji se u setkání studentů I. ročníků středních škol setkáváme s žáky základních škol. Zejména tam, kde si například prostřednictvím talentových soutěží střední školy své budoucí studenty s předstihem připravují. To se vrchovatou měrou týká OA Ostrava – Mariánské Hory. Po organizačním úspěchu loňského roku se i letos provázanost této školy se ZŠ Ostrava Kosmonautů 15 potvrdila tak, že se opět poslední soutěž tohoto školního roku – ZAV Ostrava 2010 – (druhá část totožné soutěže určené pro studenty I. ročníků středních škol ZAV Jihlava proběhl před několika dny) konal přímo v prostorách této základní školy. Akce proběhla po všech stránkách na velmi důstojné úrovni nejen díky vedení a vyučujícím školy, ale i finanční podpoře ze strany Statutárního města Ostravy. Hostitelská škola je proslulá muzikálností, pro skoro stovku účastníků vyhlášení výsledků bylo velkým zážitkem pěvecké vystoupení dětského pěveckého sboru KO-KO.

Stejně jako v Jihlavě se první den setkání účastníci utkali za podpory vyučujících ZŠ Kosmonautů 15 v mezinárodní verzi bodovaného tréninku ZAV (instrukce 37 nominačních cvičeních v mateřštině, zpracovávaný text v angličtině, poté minutovky v jazyce mateřském). V Jihlavě trénink absolvovalo 32 soutěžících (někteří z blízkého okolí přijeli až na hlavní soutěž dalšího dne), v Ostravě tréninkem procházelo ve třech vlnách 84 účastníků! Loňský jihlavský rekord Luboše Berana (nad 700) sice překonán nebyl, ale hranici 600 čistých úhozů za minutu překonali v Ostravě hned dva zkušení závodníci: Karin Cieslarová z Karviné a Milan Musil z Města Albrechtic. Další dva překonali 500 (Karolína Foukalová a Barbora Stejskalová z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm). Hranici 400 úhozů v roce 2009 překonalo 14, letos 15 soutěžících.

V soutěži korektura textu zpracovali za 10 minut více než 100 korektur čtyři startující: Martin Gráca a Jakub Vráblík z Gymnázia Karviná, Barbora Stejskalová z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a Milan Musil, který jediný ze všech účastníků odevzdal práci bez jediné nesprávně provedené korektury.

Asi dvacet vyučujících na večerní poradě hlavně probíralo celkový vývoj soutěžení v záznamu a zpracování textu. Scházeli mezi nimi přihlášení hosté z Košic a Bučovic, v obou případech jim znemožnily cestu do Ostravy záplavy. Helena Matoušková coby zástupce ČR v mezinárodní jury informovala o posledních zahraničních návrzích na úpravu pravidel, zejména italský, podle něhož by se ve výsledkových listinách soutěže v záznamu textu (opis) nerozlišovala použitá technika. Nyní jsou uváděny zvlášť výsledky dosažené na standardní klávesnici PC, zvlášť výsledky dosažené na stenografických strojích a zvlášť – byť teoreticky, protože se to dosud nikomu úspěšně nepovedlo – výsledky dosažení přímým diktováním do počítače, tzv. „psaním hlasem“. Příští šampionát se koná v červenci 2011 v Paříži a pro mnoho pedagogů a jejich žáků je silným motivem ke kvalitní výuce a tréninku celé oblasti počítačové gramotnosti, jejímž základem je gramotnost klávesnicová.

Obsahem vlastní soutěže druhého dne pak byly tři desetiminutové opisy – s penalizací 10 a 100 při opisu z obrazovky a s penalizací 50 z papírové předlohy. Pozoruhodný vzestup výkonnosti ukazuje srovnání výsledků v kombinaci jednotlivců (součet všech tří desetiminutovek) roku 2007 (kdy naposledy zvládla tak velkou soutěž zorganizovat OA Orlová) s posledními dvěma ročníky na ostravské půdě: na 10. místě (2007: 9168, 2009: 10409, 2010: 10630), na 20. místě (2007: 8092, 2009: 8836, 2010: 9242), na 30. místě (2007: 7350, 2009: 7994, 2010: 8350), na 40. místě (2007: 6568, 2009: 7483, 2010: 7489), na 50. místo (2007: 6034, 2009: 6920, 2010: 7136).

V soutěži družstev se stejně jako v loňském ročníku mezi deset nejlepších probojovala dokonce tři družstva základních škol: Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou, Spálov a Karviná, Dělnická. Putovní pohár ZAV Ostrava přivezl po loňském vítězství vedoucí družstva Mendelovy SŠ Nový Jičín, Dalibor Tomek, ale rozpačitý dojem nepříliš odpovědného přístupu k počítačové gramotnosti studentů letošního vítěze – Gymnázia Karviná – vzbudil fakt, že vynikající vítěznou trojici reprezentantů této školy tvoří Karin Cieslarová, která se prakticky naučila klávesnici dokonale ovládat sama z iniciativy mistryně světa 2003 Lenky Klaputové, jíž výborně sekundovali další dva závodníci – Martin Gráca a Jakub Vráblík, kteří ovšem nastoupili do této školy již jako velmi zkušení závodníci s vysokými kvalitami v záznamu a zpracování textu, dosahující světové úrovně výsledků ve své věkové kategorii poté, co pod výborným pedagogickým vedením se mezi nejlepší na světě propracovali už v Základní škole Dělnická. Pohár převzali osobně, protože do Ostravy škola pedagogického zástupce nevyslala a o dopravu se postarali rodiče jednoho z uvedené trojice.

Hlavní duší soutěže ZAV-Ostrava je ředitel školy Marek Pabjan, jehož fascinující osobnost plná neutuchající energie směřované do školy, veřejného angažmá pro město Ostrava a životního koníčka – hudby, je nejlepší zárukou toho, že absolventi této školy budou mít skvělou startovní pozici do dalšího studia a poté praktického života jak po stránce vzdělanosti, tak i kvalit lidských. Pod jeho taktovkou jsme opakovaně měli to potěšení spolupracovat aspoň s několika dalšími pracovníky školy, bez nichž by úroveň soutěže nemohla být tak vynikající. Kateřina Pospíšilová zajišťovala vše související se školními počítači, soutěžními přihláškami, registrací apod., Daniela Halatová měla na starosti celkovou organizaci včetně ubytování a občerstvení, Jiří Ševčík operativně pomáhal všude podle aktuální potřeby, od organizace po nákup proviantu na občerstvení, dopravu cen pro vítěze, tajemnice Jana Plačková (tajemnice) spolu s ekonomkou Carmen Lasotovou byly odpovědné za veškeré peněžní operace, vyúčtování, prezenci, mnoho chvály bylo vysloveno na skvělou práci kuchařek školní kuchyně pod vedením Vandy Kolodějové.

V závěru výčtu těch, kteří se o nádherný průběh soutěže zasloužili, a dojmů z celé akce bych rád uvedl ten, který účastníkům vyhlášení výsledků nabídla dvojice sbormistrů – Zdeněk Ševčík a Lenka Velikovská – se svým pěveckým sborem. Stačilo zavřít oči a zaposlouchat se do skvěle ladících hlasů většinou 11letých pěvců, aby vnímavý posluchač vychutnal sbormistrem dokonale vyburcovaný projev nabitý bohatou harmonií, příjemnou melodičností násobenou až nečekanou dynamikou. Stačilo oči otevřít a emocionálně vnímavý divák mohl vnímat zřetelné fluidum, které pan Ševčík ke svým zpěvákům vysílal, aby je vynásobené vstřebával zpět tak silně, až sám ze samé radosti prožitku propadal dojetí. Naštěstí pro nás diváky nemohl vstřebat všechno, těch kouzelných 11 mladých bytostí svými hlasy jakoby ztvárnilo celkovou atmosféru, bez níž by naše soutěžení bylo jen soutěžením srovnatelným se spoustou jiných, diplomy jen trofejemi nanejvýš vhodnými zarámování, nikoli kompozicí kvalitních pedagogických a sportovních výstupů, na nichž může lidstvo věřit v budoucnost nejen efektivních výsledků ekonomických, ale i lidsky naplňovaných.

zav
Foto: Vladimír Kolář, Jiří Ševčík, Anděla Sedláčková

Výsledková listina