ZAV Bruntál 2002

Putovní pohár získalo družstvo OA Český Těšín, z jednotlivců vynikly Kateřina Perutíková (OA Valašské Meziříčí) a domácí Karin Menzelová

II. ročník pohárové soutěže pro studenty III. ročníků středních škol (s možností účasti mladších) byl na poslední chvíli co do účasti poznamenán vysokou nemocností. 22 účastníků z osmi škol ale vytvořilo kvalitní konkurenci. Soutěžící absolvovali v pondělí 11. února počítačem řízený tréninkový cyklus s návazností na minutovky – již tradičně s průběžně přenášeným pořadím, v úterý tři desetiminutové opisy (s penalizací 5, 50 a 500 za neopravenou chybu) a další opis textu s vyznačenými korekturami. Ze šesti uchazečů splnilo na první pokus pět podmínky soutěže ze zpracování textů na PC, Zuzana Hanzelková z OA Šenov u Nového Jičína s vyznamenáním ziskem 9255 bodů z 10 000 možných.

O skvělou organizaci se tradičně postarala zejména energická vyučující ing. Anděla Sedláčková za podpory několika dalších kolegů, vybraných studentů a samozřejmě vedení školy. Ne vždy navštěvují pohárové soutěže v práci na PC starostové města. Hostitelskou OA a SZeŠ v Bruntále ale pan starosta ing. František Struška svojí přítomností na slavnostním zahájení a účastí na následující pedagogické poradě poctil už podruhé.

Cennou výměnu zkušeností umožnila účast zkušené vyučující ZAV a spoluzakladatelky Interinfo ČR, mgr. Lenky Dlabolové. Třebaže se nové vedení OA Jablonec nad Nisou (školy dříve proslulé kvalitou výuky grafických předmětů) rozhodlo metodicky vrátit do pohodlí podceňování významu klávesnicové gramotnosti pro efektivnost práce svých absolventů a třebaže v důsledku tohoto přístupu kolegyně Dlabolová v této škole už vysokou laťku kvality držet nepomáhá, školství ji naštěstí neztratilo. Stala se pracovnicí Pedagogického centra v Liberci a rozšířila tak řady metodiků, jejichž rozhodování se opírá o vlastní úspěšnou mnohaletou praxi ve škole.

Také stále úspěšnější získávání sponzorů umožnilo nabídnout účastníkům velmi důstojnou úroveň ubytování a nejlepším soutěžícím pěkné věcné ceny. Za nejvýznamnější sponzory jmenujme firmu OSRAM, hotely Slezan a Hvězda, Zlatnictví Assefová, Jantar, s. r. o. – rohlíky, ČSOB pobočka Bruntál a Vzájemná hasičská pojišťovna, expozitura Bruntál.

Přehled výsledků:

Karin Menzelová, studentka II. ročníku OA a SZeŠ Bruntál, vyhrála jak bodovaný trénink, tak rychlostní opis s penalizací 5 úhozů za minutu. Povzbudit ji přijel pan Karel Knapp, ředitel jedné z těch českých základních škol, ze kterých vycházejí žáci dobře připravení pro středoškolskou výuku práce s počítačem. Právě v ZŠ Města Albrechtic Karinin talent pro psaní na PC zapadnout nemohl.

Zaujal tě článek? Sdílej.