Valašský datel 2023

Ve dnech 17.–18. října se uskutečnilo tradiční podzimní soutěžní klání pro studenty 2. ročníků středních škol a talentované mladší žáky.

První den se uskutečnily dvě soutěže – tradiční ZAV minutovky a Audiotranscription. Výsledky obou již dávaly tušit, že hlavním favoritem bude Lukáš Janošík z Gymnázia Hejčín v Olomouci. V minutovkách dosáhl výkonu 556,5 úhozů a zvítězil před druhým Janem Houdkem (OA Valašské Meziříčí; 487,2) a třetím Janem Maulerem (OA Olomouc; 454,6).

Také soutěž Audiotranscription vyhrál Lukáš Janošík, když z nahrávky během deseti minut zpracoval 3 726 úhozů. S nevelkým odstupem si druhou příčku vybojoval Šimon Vrzala (G Rožnov pod Radhoštěm) výkonem 3 627 úhozů a na třetí příčce se umístila jeho sestra Eliška Vrzalová (G Rožnov p. R.), která zpracovala 2 822 úhozů z nahrávky.

Na zářijové výborové schůzi Interinfo ČR bylo na základě četných připomínek vyučujících rozhodnuto, že výsledkové listiny v pohárových soutěžích s výjimkou ZAV Olomouc budou rozděleny na střední a základní školy. Důvodem je především zvýšení motivace žáků k soutěžení. Výsledky jednotlivých desetiminutovek a logicky také kombinace jednotlivců tak byly rozděleny na žáky základních škol a žáky středních škol. Mezi středoškoláky zvítězil v kombinaci Lukáš Janošík před Janem Houdkem, na třetím místě skončila Hana Müllerová (OA a SOŠL Opava). Kombinaci jednotlivců v ZŠ vyhrál Michael Furlaga (ZŠ Ilji Hurníka Opava), druhá skončila Eliška Vrzalová a třetí Karolína Boháčová (ZŠ Kosmonautů 15 Ostrava).

Mezi družstvy v soutěži SŠ si nejlépe vedli domácí studenti OA Valašské Meziříčí a putovní trofej v podobě dřevěného datla tak opět zahnízdila v místě svého zrodu. Na druhém místě skončilo družstvo Gymnázia O. Březiny a SOŠ Telč a na třetím OA Olomouc. Trochu nevděčné, přesto krásné 4. místo tentokrát zůstalo na tradičně skvěle bodující OA Zlín. Soutěži družstev základních škol dominovala opavská ZŠ Ilji Hurníka, tradiční líheň talentů. Stříbrní skončili žáci ostravské ZŠ Kosmonautů 15 a bronzová příčka tentokrát patřila studentům rožnovského gymnázia. Výsledky vyhlásil Jaroslav Zaviačič, který se akce osobně také zúčastnil.

V rámci soutěže proběhla také výborová schůze Interinfo, na které jsme prodiskutovali harmonogram příprav na MS Intersteno v Katowicích, ale také začali uvažovat o oslavě 25. výročí naší národní organizace Interinfo ČR, které připadá na 22. únor 2024.

Velké poděkování patří organizátorům pod vedením Mgr. Roberta Sigmunda. Soutěž byla perfektně připravena, i při počtu téměř 80 soutěžících proběhla v jedné vlně bez nejmenších komplikací. Hostitelé připravili pro ty nejlepší peněžní odměny a další ceny. S panem ředitelem Mgr. Alešem Kubíčkem a paní zástupkyní Mgr. Andreou Hlavatou jsme na závěrečné schůzce naplánovali MR OPEN 2023, které se uskuteční také na půdě OA Valašské Meziříčí ve dnech 14.–16. 12. 2023.

Díky všem a za rok na shledanou v Šenově u Nového Jičína, kam Datel každým druhým rokem přelétá.

Helena Zaviačičová