Třinecký písař 2012 aneb Písmenková hra

17. leden 2012 byl dnem otevřených dveří naší školy.

Každý návštěvník se mohl projít školou, prohlédnout si kmenové třídy i odborné učebny, informovat se o všech oborech vzdělání, které nabízíme.

Žáci základních škol měli opět možnost zasednout v naší odborné učebně výpočetní techniky a zúčastnit se již tradiční talentové soutěže s názvem Třinecký písař. 30 minut práce v programu ZAV rozhodlo o tom, kdo klávesnici PC ovládá nejlépe. Zvítězili vlastně všichni – tím, že přišli a pomohli nám vytvořit milou atmosféru. Podle slov žáčků i žaček se jim u nás líbilo a rádi přijdou znovu.

Naše talentová soutěž byla nejen propagací správného psaní, ale jistě byla podnětem k získání žáků k jeho nácviku. A to je pozitivní. Při dnešní téměř všudypřítomnosti počítače je klávesnicová gramotnost velmi potřebná.

Výuka psaní na klávesnici prostřednictvím programu ZAV je výbornou ukázkou použití programového učení a vyučování velmi zajímavou, individuální formou. Při svém hodnocení vycházím ze svých vlastních zkušeností (jsem absolventkou střední ekonomické školy), kdy jsme se jako žáci potýkali s mnohem méně pružnější, nepříliš zajímavou a nemotivující klasickou výukou hmatové metody psaní na (tehdy ještě mechanických) psacích strojích. Ta byla založena zejména na opakujícím se opisování téhož textu z učebnice – s minimem individuálního přístupu. Takže dnes jen závidím svým studentům…..nejen to, že případnou chybu lehce „likvidují“ pouhým stiskem klávesy „backspace“ (v čase mých středoškolských studií jsme ji těžce odstraňovali žiletkou – v případě, že jsme zmíněným nástrojem papír prořízli, museli jsme celý text opisovat znovu……a znovu…a znovu…).

Práce v programu ZAV se líbila i žákům základních škol, z nichž jeden ji nazval:

písmenková hra.

Ve hře s písmenky si v letošním ročníku soutěže nejlépe vedli:

1. místo Karolína Penčáková
2. místo Matouš Lysek
3. místo Laura Daňová.

Výkony byly pěkné, nejlepší – Karolína, napsala za 30 minut 64 cvičení.

Děkuji všem soutěžícím za účast a poctivé 30minutové „datlování“.

Těším se na další ročník písmenkové hry.

Ing. Mária Schulhauserová

Výsledková listina