Středoškolské mistrovství Slovenska

Po několikaleté přestávce byla díky spolupráci Interinfo Slovenska se Štátným inštitútom odborného vzdelávania ustavena celoslovenská soutěžní komise. Pod vedením Ivety Moravcové zorganizovala v roce 2008 ve Zvoleni a letos v Dolném Kubíně celostátní mistrovství žáků středních škol.

Na programu byly dvě základní soutěže – opis textu a korektura textu. Letošního – v celkovém pořadí již 43. mistrovství – se zúčastnili soutěžící z 32 škol.

Při slavnostním zahájení v režii hostitelské obchodní akademie se střídala kulturní vystoupení studentů s pozdravnými projevy hostí – ředitele školy, náměstka primátora Dolného Kubína, zástupkyně školského odboru Vyššího územně správního celku Žilina. Interinfo Slovenska zastupovala předsedkyně Janka Borgulová, já měl tu čest pozdravit účastníky nejen za Interinfo ČR, ale i informovat o novinkách ze světové organizace Intersteno.

Nejcennějším přínosem české dvoučlenné delegace pro hladký průběh mistrovství byla ovšem vyhodnocovací práce členky jury Intersteno, Heleny Matouškové. Ne vždy se v důsledku záludností různých verzí Windows a Wordu podaří zejména soutěžní práce v korektuře vyhodnotit bez časově náročných komplikací. Slovenská soutěžní komise i proto projedná námět změny pořadí soutěží příštího ročníku (2010, Snina) tak, aby se soutěž v korektuře předřadila soutěži v opisu a vznikla tak časová rezerva pro případ komplikací.

Zatímco se hned po příjezdu všichni soutěžící pod vedením Ivety Moravcové pustili do tréninku, několik desítek vyučujících se formou semináře seznamovalo s českým systémem programované výuky a tréninku ZAV.

Podrobně se o výuce, tréninku, soutěžním životě i moderní státní zkoušce v oblasti zpracování textů nechal informovat ředitel hostitelské školy. Vzniklo několik námětů, jak zkušenosti ČR a jejích škol aplikovat tak, aby vznikla široká základna pro vyhledávání talentů, která umožní už pro další světový šampionát (2011, Paříž) delegovat více soutěžících. Na mistrovství aktuální (srpen 2009, Peking) se ze Slovenska zatím připravují dvě tradiční dospělé účastnice a vítěz středoškolských mistrovství dostal příslib, že mu s účastí pomůže Ekonomická univerzita Bratislava.

Ze 43. středoškolského mistrovství Slovenska jsme se vraceli nejen s přesvědčením, že slovenské školy jsou stále lepší základnou pro bývalý tradiční lesk ve výsledkových listinách soutěží, ale hlavně šancí pro efektivní přípravu nastupující generace, která by se bez mistrného ovládání počítačů včetně zpracování textů nemohla stát dostatečně konkurenceschopnou. Hlavně jsme se ale vraceli se stejnými pocity, které doprovázejí cesty od dobrých přátel, od pedagogů, kteří se snaží žáky nejen všemu potřebnému ze svých předmětů naučit, ale i vychovávat je k lidským kvalitám, férovému sportovně pojímanému užitečnému soutěžení.

Upřímně jim za několik desítek společně prožitých hodin děkujeme a vyslovujeme obdiv k úžasnému vývoji posledních dvou let.

zav

Zaujal tě článek? Sdílej.