Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2021

Je začátek prosince 2019 a my se setkáváme v krásném prostředí OA Neveklov na Mistrovství ČR OPEN. Soutěž, která kopíruje pravidla mistrovství světa, úhozy, slabiky, korektury a body, vyhlášení výsledků a brzy na shledanou na další soutěži! – Střih. – Ne, nejde o mylný začátek komentáře k žákovskému mistrovství 2021. Je únor 2021. Už rok a čtvrt je společenský a spolkový život v naší zemi umrtven a v důsledku toho se samozřejmě nekoná ani žádná soutěž ve zpracování textů s osobní účastí. V roce 2020 navíc MŠMT vyřadilo Mistrovství ČR žáků středních škol v grafických předmětech z Věstníku, čímž soutěž přišla o podporu a skončila. Stejně jako neustálé ignorování potřeby učit žáky psát na klávesnici již v základní škole, místo toho bylo v RVP posíleno programování a další předměty, takže i ve školách, kde mají klávesnicově gramotné vedení, je stále větší problém výuku kvalifikovaného ovládání klávesnice zařadit.

Samozřejmě v rámci ZAVu probíhala řada pravidelných internetových soutěží včetně mezinárodních minutovek ZAV-100. Nicméně výbor spolku Interinfo ČR problematická situace se žákovským mistrovstvím nenechala chladnou a i přes dvě těžké rány – ztrátu podpory MŠMT a pandemii covidu – se rozhodl vdechnout soutěži nový život. V tradičním formátu s osobní účasti nebylo možné v tomto školním roce již počítat, proto bylo rozhodnuto pro distanční verzi, ovšem jen částečně asynchronní, kdy si každý napíše soutěž v rámci daného období podle svých možností, nálady apod. Bylo proto rozhodnuto, že nominační kolo, něco jako alternativa dřívějších krajských soutěží, proběhne asynchronně, ale finále synchronizovaně. Za podpory Internetové školy ZAV, NPI ČR a Asociace Obchodních akademií se v krátkém čase podařilo vše zorganizovat, krajského kola se zúčastnilo 450 žáků z několika desítek škol, zastoupeny byly všechny kraje. Bylo by velmi obtížné organizovat na dálku korekturu nebo wordprocessing, proto jsme po konzultaci s mnoha učiteli a žáky došli k rozhodnutí, že v tomto prvním ročníku proběhne mistrovství ve třech disciplínách – desetiminutovce českého opisu, pětiminutovce anglického opisu a ZAV-minutovkách.

Do finále postoupily čtyři desítky žáků středních škol a tři desítky žáků škol základních. Limit pro postup středoškoláků byl 325 čistých úhozů na české desetiminutovce, výkon 170 čistých úhozů z téže disciplíny pak do finále poslal žáky základních škol. Až na několik výjimek se synchronního finále 7. dubna 2021 všichni nominovaní zúčastnili.

I přesto, že se v řadě škol psaní na klávesnici nevyučuje, distanční výuka za obrazovkou počítače obnažila nezpochybnitelnou potřebu této dovednosti. Práce se záznamem a zpracováním textu se stala nezbytnou součástí studia nejen středoškoláků, ale i žáků základních škol, proto byla soutěžní zadání připravena ve dvou věkových kategoriích: žáci ve věku základních škol a žáci počínaje celkovým desátým rokem studia.

Účastníci krajského kola ani finalisté se letos nescházeli v budově školy organizátora. Krajská kola proběhla asynchronně podle časových a organizačních možností soutěžících, postoupivší ve finále soutěžili v jedné chvíli se zapnutou kamerou a tím pod dohledem členů jury v prostředí MS-Teams, na něž jsou žáci i učitelé ve většině zvyklí. Režie se ujal profesionál Mikuláš Odehnal, soutěžní zadání a vyhodnocení Internetová škola ZAV a členové Interinfo ČR.

Při slavnostním zahájení k připojeným žákům a učitelům pozdravila všechny nejprve paní Georgette Sante, prezidentka jury světové organizace Intersteno, za Asociaci OA soutěžící přivítal její předseda Richard Žert, jménem NPI ČR pronesl povzbudivá a děkovná slova Vít Valeš. Na závěr zahájení vystoupil Jaroslav Zaviačič, čestný prezident Intersteno a čestný předseda Interinfo ČR.

Finále proběhlo 7. dubna 2021, šestičlenná jury složená ze zkušených pedagogů zpracovala výsledky ihned a vyhlášení výsledků proběhlo hodinu po ukončení soutěží opět prostředí MS Teams.

Soutěžící měřili síly ve třech disciplínách – dynamických a moderních minutovkách, jejichž výsledky mohli dokonce připojení účastníci sledovat online, v opisu českého textu a v opisu anglického textu.

Svou neotřesitelnou pozici v kategorii středních škol obhájil naposledy při svém startu v této soutěži (omezeno maturitním ročníkem střední školy) Jonáš Vala z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm a zvítězil ve všech třech disciplínách. V minutovkách napsal 750, v angličtině 580 úhozů za minutu. Na dalších pozicích se vystřídali zkušení soutěžící i účastníci minulých mistrovství světa Johana Valová (z téže školy, shoda příjmení není náhodná), Ondřej Skotnica (SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek) a Daniel Hlavnička (OA Plzeň).

Žákům ZŠ kralovala Adéla Klementová (ZŠ Ilji Hurníka Opava), když v minutovkách napsala 560 a v českém desetiminutovém opisu 444 čistých úhozů. Skvělé výkony podali Lukáš Janošík z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně a Ellen Němečková (Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ v Telči). V anglickém opisu na sebe svými výkony upozornili nováčkové David Jan Sládek (SOŠ a SOU v Mladé Boleslavi) a Martin Boxan (VOŠ a SPŠ Šumperk), oba napsali přes 500 čistých za minutu.

Ohlasy soutěžících i učitelů byly fantastické, všichni byli nadšeni, že se v době covidových restrikcí mohli setkat se soutěžícími z celé republiky a změřit síly. Nejčastěji v ohlasech zmiňovali, jak si užili soutěžní atmosféru i související nervozitu, které se díky skvělé organizaci podařilo vytvořit jako v reálném prostředí.

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, věříme, že příští rok se budeme moci sejít již zase osobně.

ZAVi

Výsledková listina