Ministr školství ocenil úspěšné soutěžící

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy každoročně přebírají nejúspěšnější žáci a studenti, kteří v uplynulém roce reprezentovali Českou republiku na mezinárodních mistrovstvích a olympiádách. Mezi oceněnými nechyběli medailisté z 52. mistrovství světa ve zpracování textů 2019, které proběhlo na Sardinii.

Praha – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ocenil talentovanou mládež, která v roce 2019 reprezentovala české národní barvy na mistrovstvích světa a mezinárodních vědomostních olympiádách. Slavnostní akt proběhl ve Vlasteneckém sále pražského Karolina, pro oceněné byla připravena prohlídka prostor Univerzity Karlovy i slavnostní pohoštění.

Na úvod zazněla studentská hymna v podání žesťového tria, poté promluvili čestní hosté náměstek ministra školství Karel Kovář, Pavel Krejčí z Akademie věd České republiky a Jana Nováková z Národního institutu pro další vzdělávání. Slavnostním odpolednem provedl moderátor Vladimír Kořen z pořadu Zázraky přírody. „Je mi velkou ctí ocenit tak nadané mladé lidi, kteří šíří slávu naší malé České republiky všude ve světě,“ podotkl náměstek ministra Karel Kovář.

Mezi 87 oceněnými z řad reprezentantů a jejich trenérů nechyběli již poněkolikáté i medailisté z letošního 52. mistrovství světa ve zpracování textů, jehož dějištěm bylo hlavní město Sardinie – Cagliari. Ocenění převzali soutěžící Jonáš a Johana Valovi, Michaela Venclová, Adéla a Nikol Klementovy, Eliška Smetanová, Martina Ivanova, Štěpán Kratochvíl a Ondřej Skotnica a jejich trenéři Jaroslav a Helena Zaviačičovi, taktéž medailista Petr Hais, Zuzana Absolonová, Karin Solná a Vladimír Kolář.

„Obor zpracování textů představuje kromě schopnosti rychlého ovládání klávesnice i nutnost profesionálně ovládat Word a Excel nebo perfektní znalost mateřštiny,“ řekl zaplněnému Vlasteneckému sálu Karolina Jonáš Vala, úspěšný český reprezentant. To ocenil i Vladimír Kořen: „V současnosti je umění ovládat počítač a pracovat s informacemi nesmírně důležité, proto bych rád tento obor vyzdvihl,“ dodal moderátor za potlesku publika.

Po závěrečných děkovných projevech zakončil gala odpoledne hudební tečkou pražský saxofonový kvartet.

Štěpán Kratochvíl

Zaujal tě článek? Sdílej.