Hana Belicová hvězdou Valašského datla 2007

Stupně vítězů a lavice hanby

K tradiční pohárové soutěži pro studenty II. ročníků středních škol (s možností účasti mladších) v psaní na počítači „Valašský datel“ se letos do Valašského Meziříčí sjelo 78 soutěžících z 22 škol.

Úterní hodinový bodovaný trénink (37 nominačních cvičení a následné minutovky) byl průběžně přenášen pomocí učitelského programu ZavAdmin a jako obvykle naznačil pořadí vlastní středeční soutěže. Vítězná trojice Hana Belicová (Valašské Meziříčí), Petra Vintrlíková (Gymnázium Hustopeče) a Jana Hloušková (MOA Jičín) své kvality z tréninku i při soutěžních opisech následujícího dne potvrdila. Na pomyslné stupně vítězů a pro skutečné hmotné trofeje za první tři místa tak nejčastěji byly zvány právě tyto tři nejúspěšnější závodnice z tréninku, navíc David Křenek (ZŠ Rožnov pod Skalkou) obsadil dvakrát druhé místo v opisu s penalizací 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu a v celkovém hodnocení byl třetí.

O stoupající sportovní úrovni svědčí výkony družstev. Celkovým vítězem se vždy stává tříčlenný kolektiv z jedné školy podle pořadí daného součtem výkonů v čistých úhozech za 3 x 10 minut. V předloňském ročníku dosáhlo > 21 000 16 družstev, loni 17, letos nejvíce – 21. Výkonu > 25 000 předloni 4, loni 7, letos 13, > 26 000 předloni 3, loni 7, letos 10, výkonu > 27 000 předloni 2, loni 4, letos 8. Více než 28 000 úhozů dosáhli vítězní domácí reprezentanti OA a VOŠ Valašské Meziříčí, OA Bučovice, OA Heroldovy sady Praha a OA Frýdek Místek.

Skvělé vedení svých žáků v nedaleké základní škole včetně jejich účasti na soutěžích tak zajišťuje díky jejich včasné klávesnicové gramotnosti nejen úsporu času při studiu a později v práci jim samotným, ale i soutěžní výsledky a dobré jméno středních škol, do nichž pak nastupují: v loňském ročníku „Datla“ absolutní vítězce Ivetě Kolarovčekové z Bruntálu nejlépe konkuroval starší bratr letos bodujícího Davida Křenka, Tomáš, letos student III. ročníku OA a VOŠ Valašské Meziříčí. Díky rožnovské základní škole Pod Skalkou a pokračující péči ve střední škole OA Valašské Meziříčí pak byla obohacena i absolutně nejcennější sbírka medailí – Tomáš i David úspěšně reprezentovali Českou republiku na letošním světovém šampionátu a vedle bratří Haisů z Klatov tak byli další bratrskou dvojicí dekorovanou na nejvyšších možných stupních vítězů.

Valašský datel byl první velkou soutěží po světovém šampionátu. Konal se po 44 letech v Praze, takže při něm měli naši soutěžící a mnozí jejich pedagogové zvlášť dobrou možnost setkávat se a vyměňovat zkušenosti s kolegy z více než třiceti zemí světa, vyslechnout si přednášky o vývoji záznamu a zpracování textů, prožít radost z vítězství České republiky, která na domácí půdě zřejmě zažila ziskem více než padesáti medailí maximum možného. Nejlepší účastníky letošního Valašského datla v této souvislosti pozdravil v úvodu ředitel Mgr. Aleš Kubíček i slovy, že letošním ročníkem začíná další dvouleté přípravné období na další mistrovství světa, ovšem s cílem výrazně vzdálenějším, než byla letos Praha, protože příští šampionát uspořádá v roce 2009 Peking.

Máme tedy dva roky na to, abychom se pokusili obhájit co nejvíce z onoho pražského dosaženého maxima. Bez obětavého tréninku soutěžících, kvalitní práce a férového sportovního přístupu k výuce a soutěžení ze stran vyučujících, bez podpory vedení škol, budou už z ekonomických důvodů vzhledem k náročnosti vzdáleného dějiště příštího mistrovství naděje velmi omezené. Je ale správný okamžik zamyslet se i v dalších souvislostech.

K vynikajícímu úspěchu školy při soutěžích ve zpracování textu už nestačí jako za dob psacích strojů pouze píle, talent a poctivý trénink. Soutěže v psaní nejsou samoúčelem, ale vysoce efektivním doplňkem povinnosti škol vybavit své žáky a studenty co nejlépe do praktického života. Šéfové moderních kanceláří vyžadují dostat od svých pracovníků k podpisu či jako podklad k další práci hotový textový soubor (dopis, zprávu, protokol z jednání) co nejpřesněji a nejrychleji. Největší pravděpodobnost výpovědi v důsledku nízké konkurenceschopnosti pak mají pracovníci, pro které je klávesnice bez dostatečného osvětlení bludištěm, kteří neumějí bezpečně psát „naslepo“. Očekávání šéfů ale nenaplňují ani ti, kteří nedostatečně využívají nabídky textových editorů včetně inteligentního využití funkce automatických záměn, případně některé jeho ucelené systémové formy, jakou je u nás například ucelený systém krácení zavpis.

V odstartované školské reformě by tedy jak školní inspektoři, tak iniciativně zástupci rodičovských sdružení měli v zájmu budoucí konkurenceschopnosti žáků základních škol navštěvovat učebny výpočetní techniky a zjistit, jak produktivní ve tvorbě textu žáci jsou: pokud hledají písmena na klávesnici očima, měli by pak na toto zjištění hodně hlasitě upozorňovat ředitele školy, rozhodujícího o zařazení či nezařazení výuky ovládání klávesnice do rance znalostí, vědomostí a návyků, který si do života absolventi jeho školy budou odnášet.

V oblasti klávesnicové gramotnosti jako základního prvku počítačové gramotnosti české střední školy také nemusejí pasivně čekat, jak připravené či naopak škodlivými návyky zatížené studenty jim v závislosti na stupni moudrosti a odpovědnosti ředitelů jednotlivé základní školy k dalšímu studiu delegují. Udělat si preventivně jasno zorganizováním talentové soutěže pro žáky základních škol ze spádové oblasti střední školy je sice organizačně náročné, ale leccos se při talentovkách včas ukáže a při dobré vůli i vysvětlí a napraví.

I pracovitý pedagog je ovšem jenom člověk a k lidským vlastnostem patří i netrpělivost. Zvláště, když se opakovaně v některé škole nedaří najít talentovaného studenta, jehož je pak třeba motivovat, pomáhat mu při tréninku, obětovat často i nehonorované hodiny a neblokovat projevy sportovně lidského vztahu. K netrpělivosti vede i nedostatek příležitosti prezentovat vedení školy svoji kvalitní učitelskou práci i ve formě trofejí ze soutěžního srovnání, kvantifikujícího kvalitu jeho přípravy studentů do života s počítačem.

Projevem takové netrpělivosti nedostavujících se sportovních úspěchů je ve světě atletiky místo lepšího tréninku servírování nedovolených dopingových prostředků, při zasedáních zástupců soutěžících družstev v našem sportu zase – také místo lepšího a pravidelného tréninku – tendence vyloučit cizí nejkvalitnější soutěžící z čelných míst výsledkových listin a moci tak svému řediteli prezentovat z hlediska pořadí takto zdeformované výsledkové listiny lepší výsledky vlastních studentů.

Hlasy těchto netrpělivců znám z mezinárodní scény i českých soutěží. Až zaslepené projevy této netrpělivosti vedou při soutěžích nejmladších k pokusům vyřadit ty nejlepší ze stejné výsledkové listiny například argumentem, že „se začali učit dříve“, „mají více vyučovacích hodin“, u středoškoláků například argumentem, že „přišli ze základní školy s kvalitní výukou“, nebo – jako hit posledních let – „nechtějí na počítači psát jako na psacím stroji“, „využívají funkce Wordu včetně automatických záměn“, nebo dokonce „věnovali tisíce hodin tréninku se zapojením intelektu ke zvládnutí některého ze zkratkových systémů“. Samozřejmě zabaleno do stravitelnější formulace typu „oni mají zkratky“.

Jako jeden z mála lidí, kteří pro vítězství České republiky na posledních šampionátech odpracovali více než 50 let, prosím, aby inspektoři či zástupci rodičovských sdružení oslovili vedoucí základních škol, v nichž se děti v důsledku jimi odsouhlasených učebních plánů neučí vůbec nebo špatně ovládat klávesnici. Aby jim vysvětlili důsledky a doporučili nápravu. A to dokud je čas, každým dnem ho ubývá, roste další generace třeba budoucích lékařů, kteří ztrácejí spoustu času hledáním písmen na klávesnici! Ale aby také ředitelé středních škol svým některým „netrpělivým“ učitelům důrazně vysvětlili, že by sice přivítali lepší umístění domácích studentů na soutěžích, ale tak jako by nepochválili učitele tělocviku za shánění anabolik pro své závodníky, tak by neměli tolerovat projevy „netrpělivosti“ svých sice dobře pracujících, ale dočasně méně úspěšných vyučujících z oblasti počítačové, tedy i klávesnicové gramotnosti.

Za dvouletého českého předsednictví v Intersteno jsme prosadili změnu rozhodovacích pravomocí pravidel soutěžení. Dříve totiž například o pravidlech soutěže v opisu rozhodoval i zástupce Finska, které v historii Intersteno nikdy dobrého závodníka nedokázalo vychovat a tuto kategorii vůbec neobsazuje. Takže nyní o soutěžení rozhoduje jury, složená z vedoucích jednotlivých soutěží, které nominují země obsazující tyto soutěže a zaznamenávající sportovní úspěchy. Tak ze sedmi členů poroty měla nyní Česká republika hned dva vedoucí disciplín – mnohojazyčný těsnopis vedla Ludmila Nováková, nejpočetnější soutěž v opisu 30 minut Helena Matoušková. – Obdobné řešení by ostudné improvizace málo informovaných, případně „netrpělivých“, preventivně znemožnila i kompetence porady zástupců organizátorů regionálního kola středoškolského mistrovství, omezená na organizační a ekonomickou stránku akce, zatímco o pravidlech by byli pouze informováni soutěžní porotou, sestávající z odborníků jmenovaných organizátory středoškolských mistrovství, tedy NÚOV a Interinfo ČR, doplněnými o zástupce nejúspěšnějších škol v každé z vypisovaných disciplín z minulých ročníků mistrovství.

Když jsem před 62 lety poprvé zasedl do školních lavic, byla moje učebna čejčské trojtřídky přeplněná. Ale zadní lavice zely prázdnotou. Pan učitel nám vysvětlil, že se tam posílají žáci, kteří zlobí, výuku zdržují, že je to lavice hanby. Po říjnové poradě učitelů, organizátorů regionální soutěže českých středních škol, je mi jasné, kdo by měl být do lavice hanby za neuvážené projevy „netrpělivosti“ na nějakou dobu posazen, aby se tam zamyslel a pokorně sklonil hlavu. Už proto, aby co nejvíce českých talentovaných žáků a studentů mohlo i za dva roky v Číně hlavu také sklonit, ale pro jiný účel, k dekorování další medailí na světovém šampionátu!
Naopak hrdě vztyčit hlavu a přijmout poděkování za organizační práce a nesmírně přátelskou atmosféru letošního ročníku Valašského datla zaslouží zejména: ředitel školy Aleš Kubíček, jeho zástupkyně Věra Facová, předsedkyně grafické sekce Ludmila Bělíková, její kolegové Robert Sigmund a Věra Grencnerová a celá řada dalších. V zákulisí nenápadně všechny soutěže připravila, ve spolupráci se správcem sítě nainstalovala a pak vyhodnotila naše fenomenální devítinásobná mistryně světa Helena Matoušková, na dva roky díky svojí metodické činnosti zvolená i do vědecké rady světové organizace Intersteno.

Jaroslav Zaviačič
Foto: Alena Damborská a Jiří Románek

Kompletní výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.