ZAV Zvolen 2013

Klávesnicu počítača dnes využíva prakticky každý človek, ktorý ide aj keď len čiastočne v súlade s vývojom používania IKT. Tak sa prakticky klávesnica PC stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho života, preto je dôležité, aby sme ju využívali čo najefektívnejšie. Čím rýchlejšie píšeme na klávesnici, a nehľadáme písmenká, tým viac vecí vybavíme a produktívnejšie využijeme čas.

Administratíva a korešpondencia je zaradená medzi hlavné odborné predmety v odboroch obchodných akadémií. Písanie na písacom stroji je už dávno minulosťou a dnešné výkony by sa prakticky už nedali dosahovať na klasických písacích strojoch. K týmto vynikajúcim výkonom prispela aj moderná metodika výučby „všetkými desiatimi“. Vyučovanie moderným spôsobom pomocou programu ZAV na Slovensku ešte nemá dlhú históriu, ale postupne viac a viac učiteľov uznáva výhody vyučovania týmto spôsobom.

Tieto kompetencie žiaci nadobúdajú pri štúdiu prevažne na obchodných akadémiách. Je málo príležitostí na porovnanie výkonov žiakov v týchto disciplínach v rámci celého Slovenska. Práve z tohto dôvodu bolo pred 7 rokmi založené OZ INTERINFO SR na bývalej Spojenej škole vo Zvolene. Po zrušení Štátneho stenografického ústavu zostalo akési „prázdno“ v súťažiach v písaní na PC. Po nadviazaní spolupráce s OZ INTERIFO ČR sa rozhodli pedagógovia na Spojenej škole vo Zvolene osloviť viaceré obchodné akadémie na Slovensku k stretnutiu so zástupcami INTERIFA ČR, aby sme prehodnotili existujúci stav a navrhli založiť INTERIFO SR. Tak sa aj stalo, že od roku 2007 existuje na Slovensku OZ INTERIFO SR a v súčasnosti má v ňom členstvo 11 stredných škôl.  Členmi sú SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen, OA Levice, OA Trenčín, OA Hlohovec, OA Banská Bystrica, OA Prievidza, OA Rožňava, OA Poprad, OA Nitra, HA Brezno a OA Detva.

Poslaním združenia je prevažne organizovať súťaže pre žiakov stredných škôl v písaní na PC a organizuje tiež odborné semináre pre učiteľov administratívy a korešpondencie, pretože už niekoľko rokov chýba ponuka kvalitných vzdelávacích podujatí pre učiteľov v tejto oblasti.

Ohlasy učiteľov sú pozitívne, pretože sa vždy niečo naučia, ich žiaci sa popasujú vo výkonoch s rovesníkmi z iných škôl a naberú inšpirácie na ďalšie tréningy.

Dňa 10. 11. 2013 organizovalo OZ INTERINFO SR seminár pre učiteľov ADK na tému Wordprocessing a jeho uplatnenie na vyučovaní a súťažiach. Seminára sa zúčastnilo 27 učiteľov z rôznych stredných škôl na Slovensku. Lektorkou bola Ing. Marcela Peničková, vyučujúca informatiky na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na Slovensku nemáme dostatočné skúsenosti s touto súťažnou disciplínou, preto sme navrhli organizovať najprv školenie pre učiteľov a potom môžu pripravovať žiakov na súťaž v tejto praktickej disciplíne. Ak vie žiak pracovať profesionálne s textovým editorom Word, má veľkú výhodu pri písaní rôznych písomností a záverečných prác počas štúdia na vysokej škole, ale aj v praxi.

Veríme, že školenie splnilo svoj účel a táto súťažná disciplína sa rozbehne naplno na Slovensku z iniciatívy vlastných učiteľov.

Druhý deň 11. 11. 2013 bol súťažný pre žiakov SŠ v písaní na PC a to v dvoch disciplínach: 10-minútový odpis textu z papierovej predlohy a 10-minútový odpis textu z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za chybu.

Výsledky súťaže:

10-minútový odpis textu z papierovej predlohy

  1. miesto Branislav Beňovič – OA Hlohovec s výkonom 502,2 čistých úderov za minútu a 4 chybami
  2. miesto Daniel Beňovič – OA Hlohovec s výkonom 460,7 čistých úderov za minútu a 2 chybami
  3. Noémi Kubiková – OA Sereď s výkonom 452 čistých úderov za minútu a 2 chybami

10-minútový odpis textu z obrazovky

  1. miesto Branislav Beňovič – OA Hlohovec s výkonom 538,5 čistých úderov za minútu a 2 chybami.
  2. miesto Monika Šranková – OA Nitra s výkonom 458,5 čistých úderov za minútu a 7 chybami.
  3. miesto Daniel Beňovič – OA Hlohovec s výkonom 436,3 čistých úderov za minútu a 7 chybami.

Boli vyhodnotené aj tri najúspešnejšie školy a to:

  1. miesto OA Hlohovec s počtom bodov 19 377
  2. miesto OA Trenčín s počtom bodov 14 893
  3. miesto SOŠ obchodu a služieb Prešov s počtom bodov 14 631 bodov

Táto súťaž bola dobrou testovacou záťažou žiakov pred nastávajúcimi krajským i súťažami vo februári 2014 a víťazi krajského kola postupujú na celoslovenskú súťaž, ktorá sa bude konať v marci na OA vo Veľkom Mederi. Výkony žiakov sa posunuli smerom hore k svetovej špičke. Veríme, že žiakov motivuje zvyšovať svoj výkon aj možnosť účasti na viacerých súťažiach počas školského roka.

Celého podujatia sa zúčastnili autori programovej výučby ZAV na PC manželia Zaviačičovci z Prahy, ktorí dali základ pre tento moderný spôsob výučby a vykonávajú poradenstvo pre slovenské školy. Svoje majstrovské kvality predviedla 9-násobná majsterka sveta v písaní na PC Helena Zaviačičová, ktorá svojim výkonom 1 239 čistých úderov/min ohúrila celé publikum.

Celá súťaž prebiehala v príjemnej priateľskej atmosfére. Učitelia, ktorí sprevádzali svojich žiakov na súťaži mali možnosť si vzájomne vymeniť svoje odborné skúsenosti s prípravou žiakov na súťaže i vo výučbe predmetu administratíva a korešpondencia. Veríme, že súťaž ZAV bude pokračovať aj v budúcom školskom roku a  vo Zvolene  sa stretnú iniciatívni  učitelia pre rozvoj kompetencií žiakov.

Anna Škovierová

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.