Stredoškolské majstrovstvá Slovenska 2008

Po niekoľkoročnej prestávke bola vďaka spolupráci Interinfo Slovenska so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zostavená celoslovenská súťažná komisia. Pod vedením Ivety Moravcovej zorganizovala v roku 2008 vo Zvolene a v tomto roku v Dolnom Kubíne celoštátne majstrovstvá žiakov stredných škôl.

Na programe boli dve základné súťaže – odpis textu a korektúra textu. Tohtoročných – v celkovom poradí už 43. majstrovstiev – sa zúčastnili súťažiaci z 32 škôl.

Pri slávnostnom otvorení v réžii hostiteľskej obchodnej akadémie sa striedali kultúrne vystúpenia študentov s pozdravnými prejavmi hostí – riaditeľa školy, námestníka primátora Dolného Kubína, zástupkyne školského odboru Vyššieho územno-správneho celku Žilina. Interinfo Slovenska zastupovala predsedkyňa Janka Borgulová, ja som mal tú česť pozdraviť účastníkov nielen za Interinfo ČR, ale i informovať o novinkách zo svetovej organizácie Intersteno.

Najcennejším prínosom českej dvojčlennej delegácie pre hladký priebeh majstrovstiev bola ale vyhodnocovacia práca členky jury Intersteno, Heleny Matouškovej. Nie vždy sa v dôsledku záludností rôznych verzií Windows a Wordu podarí najmä súťažné práce v korektúre vyhodnotiť bez časovo náročných komplikácií. Slovenská súťažná komisia i preto prerokuje návrh zmeny poradia súťaží budúceho ročníka (2010, Snina) tak, aby sa súťaž v korektúre zaradila pred súťaž v odpise a vznikla tak časová rezerva pre prípad komplikácií.

Zatiaľ, čo sa hneď po príchode všetci súťažiaci pod vedením Ivety Moravcovej pustili do tréningu, niekoľko desiatok vyučujúcich sa formou seminára zoznamovalo s českým systémom programovanej výučby a tréningu ZAV.

Podrobne sa o výučbe, tréningu, súťažnom živote i modernej štátnej skúške v oblasti spracovania textov nechal informovať riaditeľ hostiteľskej školy. Vzniklo niekoľko nápadov, ako skúsenosti ČR a jej škôl aplikovať tak, aby vznikla široká základňa pre vyhľadávanie talentov, ktorá umožní už pre ďalší svetový šampionát (2011, Paríž) delegovať viac súťažiacich. Na aktuálne majstrovstvá (august 2009, Peking) sa zo Slovenska zatiaľ pripravujú dve tradičné dospelé účastníčky a víťaz stredoškolských majstrovstiev dostal prísľub, že mu s účasťou pomôže Ekonomická univerzita Bratislava.

Zo 43. ročníka stredoškolských majstrovstiev Slovenska sme sa vracali nielen s presvedčením, že slovenské školy sú stále lepšou základňou pre bývalý tradičný lesk vo výsledkových listinách súťaží, ale hlavne šancou pre efektívnu prípravu nastupujúcej generácie, ktorá by sa bez majstrovského ovládania počítačov vrátanie spracovania textov nemohla stať dostatočne konkurencieschopnou. Hlavne sme sa ale vracali s rovnakými pocitmi, ktoré sprevádzajú cesty od dobrých priateľov, od pedagógov, ktorí sa snažia žiakov nielen všetkému potrebnému zo svojich predmetov naučiť, ale i vychovávať ich k ľudským kvalitám, férovému športovne ponímanému užitočnému súťaženiu.

Úprimne im za niekoľko desiatok spoločne prežitých hodín ďakujeme a vyslovujeme obdiv k úžasnému vývoju posledných dvoch rokov.

zav

Výsledková listina

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.

Súvisiace články