nadpis

Pravidla hry ZAV-PEXESO

Registrační údaje prosíme vyplnit vždy úplně a pravdivě. I pokud má hráč pomocníka (může si nechat radit, co se skrývá pod zvolenou dvojicí obrácených karet), do výsledkové listiny by měl zapsat svoje jméno. Teprve při výměně úloh prosíme zaregistrovat jméno toho hráče, který obsluhuje klávesnici.

Podle úvodního nastavení obtížnosti (z volby 5 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55) budou vybrána slova, číslice či značky v řetězcích, sestavených o maximální celkové délce sedm míst od nejčastějších po nejméně v českém jazyce frekventovaná. Příští nastavení obtížnosti už bude možné směrem k vyššímu nebo nižšímu podle výsledku hry: při vítězství budou nabídnuty jen náročnější stupně, při prohře méně náročné.

Polovina ze 40 karet se po startu zaplní, na 3 vteřiny zobrazí jejich obsah, poté se všechny otočí nepopsanou stranou a náhodně dvě se stejným obsahem počítač vybere. Hráč se snaží jejich obsah na klávesnici napsat. Pokud se to povede, dvojice karet je z hracího pole odebrána a semafor odstartuje další kolo, které opět začíná otočením karet popsanou stranou na tři vteřiny. Pokud hráč třikrát po sobě obsah zvolené dvojice karet správně nenapíše, přidá se do volných míst další dvojice karet. Chybnou odpověď lze zkontrolovat vlevo dole, kde se zobrazí znaky, které hráč napsal. Mezery jsou na kartě zobrazeny podtržítkem, psát se ale musí mezera.

Vítězství se dosáhne poté, co jsou z hracího pole všechny karty odstraněny. Za vítězství je připočítána prémie 1000 bodů.

Prohra nastane poté, kdy už není možno přidat dvojici karet, i když by to podle pravidel mělo nastat.

Dvojice karet přibude buď z titulu celkového času (po 15, pak 14,9, 14,8, atd. vteřinách), nebo v důsledku tří chyb po sobě, počet možných beztrestných odpovědí znázorňuje počet puntíků na pravém dolním okraji hracího pole.

Nejlepší výsledek jednoho hráče v jedné jazykové verzi se automaticky zapisuje do lokální výsledkové listiny "Nejlepších dvacet".

Z přehledu "Nejlepších dvacet" je možno rovnou spustit nové kolo hry označeného hráče, případně jeho výsledek odeslat do internetové výsledkové lisitny. Pokud se v ní nezapíše, pravděpodobně pro hru použil starší verzi a měl by z www.zav.cz nainstalovat hru z aktuálního instalačního souboru.

V internetové výsledkové listině se každému hráči v jednom ze zvolených jazyků zaeviduje naposledy odeslaný (nikoli nejlepší, jako v lokálním přehledu "Nejlepších dvacet") výsledek. Po 30 dnech se pole s datem odeslání podbarví oranžově, po 60 dnech červeně, po 90 dnech by byl výsledek vynulován, pokud do té doby hráč neodeslal ihned po skončení hry výsledek nový (byť nižší oproti evidovanému).

Copyright © 2008 ZAV | design & coding by b105