nadpis

Pravidla hry ZAV-TREFA

Registrační údaje prosíme vyplnit vždy úplně a pravdivě.

Podle úvodního nastavení obtížnosti (z volby 5 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55) se po startu šachovnicovitě vyplní polovina políček písmeny a znaky podle jejich výskytu v českém jazyce. Příští nastavení obtížnosti už bude možné směrem k vyššímu nebo nižšímu podle výsledku hry: při vítězství budou nabídnuty jen náročnější stupně, při prohře méně náročné.

Vítězství se dosáhne poté, co jsou všechna popsaná políčka odstraněna a ukáže se ucelený obrázek terče hry "šipky". Prohra nastane poté, kdy už není možno přidat sérii osmi písmenek, i když by to podle pravidel mělo nastat.

Osm políček se písmeny nebo znaky zaplní z titulu celkového času (po 15, pak 14,9, 14,8, atd. vteřinách), nebo v důsledku chyby.

Každé kolo hry se měří a vyhodnocuje zvlášť, body se připočítávají v závislosti na čase kola, čase celkovém a zvolené obtížnosti. Kolo je uzavřeno buď chybou, nebo správným napsáním osmi písmenek nebo znaků, určených programem náhodně a označených zakroužkováním políčka. Vpravo dole je graficky znázorněno, kolik políček je třeba do konce kola trefit.

Za vítězství se připočítává 1000 bodů.

Start kola umožňuje semafor, jehož tři světla mohou být doprovázena pípnutími.

Výsledky se automaticky zapisují do lokální výsledkové listiny "Nejlepších dvacet" za předpokladu, že nový výsledek je lepší než dosud uvedený dvacátý. Pokud je při hře počítač napojený na internet, je projevem poctivého sportovního přístupu ke hře první a pak každý zlepšený výsledek odeslat do internetové výsledkové listiny. V internetové výsledkové listině se každému hráči v jednom ze zvolených jazyků zaeviduje naposledy odeslaný výsledek. Po 30 dnech se pole s datem odeslání podbarví oranžově, po 60 dnech červeně, po 90 dnech by byl výsledek vynulován, pokud do té doby hráč neodeslal výsledek nový (byť nižší oproti evidovanému).

Copyright © 2008 ZAV | design & coding by b105