nadpis

Pravidla hry ZAV-CIHLY

Registrační údaje prosíme vyplnit vždy úplně a pravdivě.

Podle úvodního nastavení obtížnosti (z volby 5 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55) bude horní polovina (nedostavěná část zdi) popsána písmeny a znaky od nejčastějších po nejméně v českém jazyce frekventovaná. Příští nastavení obtížnosti už bude možné směrem k vyššímu nebo nižšímu podle výsledku hry: při vítězství budou nabídnuty jen náročnější stupně, při prohře méně náročné.

Vítězství se dosáhne poté, co postupně od spodní nepostavené (popsané) řady cihel všechna písmena a znaky budou napsáním na klávesnici zlikvidovány. Prohra nastane poté, kdy už není možno přidat řadu cihel, i když by to podle pravidel mělo nastat.

Řada cihel přibude buď z titulu celkového času (po 15, pak 14,9, 14,8, atd. vteřinách), nebo v důsledku chyby.

Každé kolo hry se měří a vyhodnocuje zvlášť, body se připočítávají v závislosti na čase kola, čase celkovém a zvolené obtížnosti. Kolo je uzavřeno postavením spodní řady cihel (napsáním deseti písmen či znaků na této řadě zobrazených).

Za vítězství se připočítává 1000 bodů.

Start kola umožňuje semafor, jehož tři světla mohou být doprovázena pípnutími.

Těsně po startu se zobrazí náhodně vybraný režim stavění zdi (psaní písmen spodní popsané řady): při šipce zprava nebo zleva je třeba psát všechna písmena či znaky v určeném pořadí, v režimu žolík kterékoli obsažené ve spodní řadě cihel. Jsou-li v režimu žolík aspoň dva znaky stejné, zmizí všechny, napsání již zmizelého by znamenalo chybu.

Výsledky se automaticky zapisují do lokální výsledkové listiny "Nejlepších dvacet" za předpokladu, že nový výsledek je lepší než dosud uvedený dvacátý. Pokud je při hře počítač napojený na internet, je projevem poctivého přístupu ke hře první a pak každý zlepšený výsledek odeslat do internetové výsledkové listiny. V internetové výsledkové listině se každému hráči v jednom ze zvolených jazyků zaeviduje naposledy odeslaný výsledek. Po 30 dnech se pole s datem odeslání podbarví oranžově, po 60 dnech červeně, po 90 dnech by byl výsledek vynulován, pokud do té doby hráč neodeslal výsledek nový (byť nižší oproti evidovanému).

Copyright © 2008 ZAV | design & coding by b105