Pořadí zemí podle olympijského hodnocení

(1. místo - 7 b., 2. místo - 6 b., ... 6. místo - 1 b.)

Počet úspěšných startujících 190 78 57 43 43 42 35 25 24 23 20 17 14 10 10 8 7 5 3 2 2 2 2 1 1 1
Pořadí

Země

Bodů celkem Disciplína / kategorie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1. ČR 213 22 21 12 7 5   5 10 8 14   1 7 17 21 1 17 19   12       7 7  
2. Německo 90   1   7     12 7     2 21 11 5   14         5 5        
3. Maďarsko 41         14         1 10             2       7 7      
4. Itálie 23           3     9                   11              
5. Španělsko 22     5   3 7       7                                
6.-7. Slovensko 19     2       5 5                         7          
6.-7. USA 19           11     3                   5              
8. Francie 13           1         7           5                  
9. Rakousko 12                         4   1                     7
10. Turecko 11     3 8                                            
11. Belgie 8                     3                       5      
12. Finsko 7                               7                    
13. Austrálie 2                 2                                  

 

A Internetová soutěž, opis textu, 10 minut, 50 úhozů za chybu, junioři (17 - 20 let)
B Internetová soutěž, opis textu, 10 minut, 50 úhozů za chybu, žáci (do 16 let)
C 30 minut opis, 100 úhozů za chybu, praktici (nad 20 let)
D 30 minut opis, 100 úhozů za chybu, junioři (17 - 20 let)
E Těsnopis grafický, praktici (nad 20 let)
F Těsnopis strojový, praktici (nad 20 let)
G Korektura textu, praktici (nad 20 let)
H Korektura textu, junioři (17 - 20 let)
I Rychlý převod textu, strojový těsnopis, praktici (nad 20 let)
J Kombinace těsnopis + opis textu, praktici (nad 20 let)
K Korespondence a protokolování, praktici (nad 20 let)
L Wordprocessing (zpracování textu v editoru), praktici (nad 20 let)
M 30 minut opis, 100 úhozů za chybu, žáci (do 16 let)
N Korektura textu, žáci (do 16 let)
O Wordprocessing (zpracování textu v editoru), junioři (17 - 20 let)
P Těsnopis vícejazyčný, praktici (nad 20 let)
Q Těsnopis strojový, junioři (17 - 20 let)
R Kombinace těsnopis + opis textu, junioři (17 - 20 let)
S Rozlišování řeči (diktování textu přímo do počítače podle těsnopisných pravidel)
T Rychlý převod textu, strojový těsnopis, junioři (17 - 20 let)
U Rychlý převod textu, grafický těsnopis
V Těsnopis grafický, junioři (17 - 20 let)
W Korespondence a protokolování, junioři (17 - 20 let)
X Těsnopis vícejazyčný, junioři (17 - 20 let)
Y Kombinace těsnopis + opis textu, žáci (do 16 let)
Z Wordprocessing (zpracování textu v editoru), žáci (do 16 let)