nadpis

Pravidla

1. Zpracovávaný text má 5 stran.

2. Každá strana má zhruba 2 000 úhozů, celkem 10 000 úhozů (+/- 100).

3. Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body.

4. Chybou je nesprávné písmeno, chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.

5. Klasifikační stupnice je čtyřstupňová:

6. Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují, může se tedy velmi rychlé psaní kompenzovat menším počtem provedených korektur a naopak. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240 čistých úhozů za minutu.

7. Zkouška trvá 30 minut.

8. Neúspěšný absolvent může zkoušku nejpozději do 1 roku od konání zkoušky opakovat za poloviční sazbu, tj. Kč 300,-.

Copyright © 2008 ZAV | design & coding by b105