Jak psát deleatur

Po každé větší soutěži či zkoušce ze zpracování textů se objeví debata na téma, jak správně psát značku pro vypuštění textu nebo jeho části.

Deleatur (budiž vynecháno) má pravděpodobně stejný osud, jako Husova nabodeníčka. Hus, či spíše jeho žáci, vymyslel dlouhá a krátká, písařskou praxí se ale z rychle a nepořádně psaných teček staly háčky. Poláci Husa ani jeho žáky neměli, proto mají dodnes spřežky.

Značku pro vypuštění textu dnes píše každý korektor trochu jinak, pokud ovšem vůbec používá ke korekturám korekturních značek, a ne třeba Acrobata. Nejpravděpodobnější tvary pro deleatur jsou tyto:

 

 

Pokud objevíte na okraji textu podivnou zkrouceninu, která téměř nic nepřipomíná, buďte si jisti, že se jedná o značku pro vypuštění textu nebo jeho části.

A pokud objevíte někde pramen, který jednoznačně předepisuje způsob psaní znaku pro deleatur, svěřte se prosím …

 

Jana Olchavová

jolchavova@oavm.cz