Památník Karla Čapka

          „… Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní. Jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo byl slušný, byl slušný vždy. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš - jenom se ti vybarví.

(Karel Čapek v Lidových novinách 4.12.1938)

 

Čapek  a  Strž

Před šedesáti sedmi lety, v roce 1935, se stala Strž milovaným místem Karla Čapka a jeho přátel. Od roku 1945 jsem se několikrát přiblížil tomuto místu a s lítostí pozoroval z povzdálí, jak dům i zahrada chátrají.

Je potěšitelné, že toto místo, které se stalo v posledních letech Čapkova života velkou oporou, opět ožívá. Díky dědicům rodiny Palivcovy, kteří věnovali dům s rozsáhlou zahradou Čapkově památce, patří Strž nyní nejen Karlu Čapkovi, ale také Ferdinandu Peroutkovi a Olze Scheinpflugové. Díky houževnatosti ředitelky Památníku Karla Čapka paní Kristiny Váňové je expozice v Čapkově Strži neustále obohacována novými ukázkami a celý objekt oživuje častými kulturními akcemi.

V poslední době jsem vícekrát navštívil Památník Karla Čapka ve Strži u Staré Huti. Ředitelka památníku dovede připravit pěkné programy a vytvořit hezké prostředí. Hned u vchodu mne zaujala fotografie domu ve Strži, ponořeného do noční tmy kolem a hledícího na vás pouze slabým svitem z oken domu. Fotografie je doprovázena textem, kterým Čapek vyjadřuje svou nezlomnou víru v člověka. Tento text s obrázkem, symbolizujícím paprsky světla, které Čapek rozdával kolem sebe i v době pro něj nejtemnější, v předvečer druhé světové války, může být pro nás útěchou i dnes. Ano, jeho slova platí i nyní, kdy po 11.září 2001 mnoho lidí ztrácí důvěru v možnosti člověka řešit bez násilí narůstající problémy. Má pravdu, navzdory převládajícímu rozruchu a řinčení zbraní kolem. Snad neuhasíná Čapkova víra, že je tu přece jen více omezenosti jak špatnosti kolem. A omezenost se odstraňuje osvětou, ne zbraněmi.

Je daleko více omezenosti než skutečné špatnosti ve světě; ale je tu přece jen víc sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, než aby bylo možno lámat hůl nad světem lidí.

         Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka; svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene.

         Ale kdybychom mohli nějakým způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí koneckonců v každém z nás hříšných tvorů, věřím, že by se dal na tom konstituovat svět přece jen daleko vlídnější, než je ten dosavadní. Snad řeknete, že je to slaboduchá filantropie: ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protože je to člověk.

Karel Čapek

Kde najdete Památník Karla Čapka

Pěšky je to hodina cesty z Dobříše přes obec Stará Huť. O něco kratší je cesta z vlakového nádraží Dobříš (a současně autobusové stanice ze směru od Prahy) a ještě blíže je vlaková stanice Stará Huť. Při cestě autem nebo autobusem po průjezdu obcí Stará Huť ponecháte vozidlo na parkovišti a malebnou cestou kolem rybníka Strž za tři minuty spatříte vchod do parku a budovu Památníku.

Návštěvní doba od listopadu do března v pondělí až v pátek 9-16,  ostatní měsíce denně kromě pondělí.

Informace najdete také v  http://www.capek-karel-pamatnik-cz 

Základní údaje

Památník Karla Čapka 262 02 Stará Huť 125

Telefon Památníku Karla Čapka na Strži u Staré Hutě: 318 52 22 65

Nadační fond Čapkova Strž, Školní ulice 1530, 263 01 Dobříš,  IČO: 510 99 686

Bankovní spojení: Česká spořitelna Příbram, pobočka  Dobříš

číslo účtu 0000000522811329/0800

Tel. spojení: předsedkyně Nadačního fondu Čapkova Strž Jindra Klímová, tel. 318 52 14 82

e-mail: klimovi@cmail.cz

 

Aŭtoro de la suba teksto estas ĉeĥa verkisto Karel ČAPEK, multe tradukata, elstara reprezentanto de humanismo. Čapek mortis antaŭ la komenco de la dua mondmilito kaj nur lia subita forpaso savis lin de la morto en koncentrejo, kie pereis lia frato. Kiam mi lastfoje vizitis Strž (Strĵ), lian lastan restadejon kaj lian nunan memordomon, mi ekvidis ĉe la enirejo inter la aĉeteblaj memoraĵoj foton de la nuna memordomo, vualitan en densan mallumon. Nur feblaj briletoj radias tra la fenestroj. Ĉi tiu simboligo de lia trista sorto impresis min forte. Mi fiksis la fotn hejme super mian labortablon. Ĝi memorigas min, ke ĉiam valoras serioze cerbumi pri la rolo de perforto en la homa socio. Kaj liaj vortoj, ke ekzistas pli da stulteco ol da vera malbono pravas eĉ nun, kiam post la 11-a septembro 2001 multaj homoj perdas la esperon, ke la homaro kapablos solvi la kreskantajn problemojn sen perforto kaj kiam la armiloj denove multloke ludas gvidvoĉon.

En la mondo nestas multe pli da stultaĵoj, da malsprito ol da vera malbono;  tamen oni trovas pli da simpatio kaj konfido, pli da afablo kaj bonvolo, kiu ne permesas al ni fatale rezigni pri la homaro.

Mi ne kredas pri la perfekteblo de la nuna kaj ankaŭ ne pri la estonta homo, la mondo  fariĝos paradizo nek per boninteco nek per revolucio, eĉ ne per ekstermo de la homa gento.

Sed se ni kapablus iamaniere kunigi ĉiun bonaĵon, kiu finfine troveblas en ĉiu el ni, pekantaj estuloj, mi kredas, ke sur tio tamen povus baziĝi multe pli afabla mondo ol la nuna. Eble vi nomos tion mensmalforta filantropio, jes, mi viciĝas al la idiotoj, kiuj amas la homon, ĉar li estas homo.

 Karel Čapek

Kiel trovi la memordomon de Karel Čapek?

            Se vi veturos 40 km suden de Prago, tute proksime al la urbeto Dobříš vi trovos vilaĝon Stará Huť. Traironte la vilaĝon unu kilometron malantaŭ ĝi vi proksimiĝos al la fiŝlago Strž (elparolu Strĵ) kaj ĉe ĝia digo samnoman solecan domon meze de murbarita vasta parka ĝardeno. Se vi venos peraŭte aŭ buse, vi lasos la veturilon en parkumejo proksime al la lago kaj post triminuta paŝado al la digo vi ekvidos eniron en la ĝardenon kaj la konstruaĵon.

            Malferma tempo estas de novembro ĝis marto de lundo ĝis vendredo, la ceterajn monatojn ĉiutage krom en lundo, ĉiam de la 9a ĝis la 16a.

Adreso: Památník Karla Čapka 262 02 Stará Huť 125

Telefono: Památníku Karla Čapka na Strži u Staré Hutě: 318 52 22 65

Banko: Česká spořitelna Příbram, /  Dobříš, číslo účtu 0000000522811329/0800

Tel. spojení: předsedkyně Nadačního fondu Čapkova Strž Jindra Klímová, tel. 318 52 14 82

e-mail: klimovi@cmail.cz

Informoj troveblas ankaŭ en http://www.capek-karel-pamatnik.cz