nadpis

Přijetí u místopředsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vzhledem k záměru uspořádat mistrovství světa v roce 2007 v Praze požádalo na jaře vedení Interinfo ČR o přijetí u místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Jana Kasala. Květnový termín ale vzhledem k zdravotním komplikacím byl odložen, náhradní - 29. července 2003 - měl výhodu v tom, že se setkání uskutečnilo krátce po návratu českého družstva z mistrovství světa v Římě.

Delegace v původním složení Matoušková - Poláček - Zaviačič byla proto rozšířena o nejúspěšnějšího českého juniora z římského mistrovství - Václava Mikulu, studenta OA Praha, Heroldovy sady.

Pan místopředseda se podrobně zajímal o průběh mistrovství, poblahopřál k úspěchům českého družstva a předal české rekordmance nádhernou kytici květů a všem hostům hodnotnou publikaci o Parlamentu České republiky s osobním věnováním. Velmi vstřícné stanovisko zaujal k podpoře záměru Interinfo ČR uspořádat světový šampionát v roce 2007 v Praze.

Současně přislíbil pomoc při dosud marných pokusech ze strany Interinfo ČR o navázání dialogu s ministerstvem informatiky, jemuž bychom kromě jiného rádi tlumočili závěry z plenárních zasedání mezinárodní federace pro zpracování informací Intersteno zejména směrem ke zkoušce ECDL.


Václav Mikula: "Tuto sbírku (z 29 českých medailí šest) jsem v šíleném římském horku vybojoval při různých soutěžích v jediném dnu."


Jan Kasal: "27 000 za půl hodiny? To je 15 písmen za vteřinu ...!"


Jaroslav Zaviačič: "Pár slov při slavnostním zahájení mistrovství světa v Praze 2007 od politického představitele hostitelské země ..."


Na taková setkání se nezapomíná: (zleva) Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Jan Kasal, Václav Mikula, Jaroslav Poláček.

Copyright © 2008 ZAV | design & coding by b105