zpět do 3. patraŠkola ZAV

ZAV Zvolen 2014

VII. ročník súťaže ZAV Zvolen 2014 V dňoch 24. 11. a 25. 11. 2014 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene VII. ročník súťaže v písaní na PC ZAV Zvolen 2014. Garantom súťaže je občianske združenie INTERINFO SR, ktoré funguje pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. V pondelok popoludní zasadalo Valné zhromaždenie INTERINFO SR. Občianske združenie INTERINFO SR združuje 10 stredných odborných škôl a bolo založené za účelom zefektívnenia slovenského školstva v oblasti spracovania textov na počítači. Pôsobí na území Slovenskej republiky a spolupracuje s INTERINFOM Českej republiky a s medzinárodnou federáciou INTERSTENO. Po Valnom zhromaždení mali žiaci možnosť trénovať v programe ZAV. Bol to hodinový tréning a učitelia mali možnosť sledovať ich výkony vo vedľajšej miestnosti. Večer slávnostne otvorila súťaž predsedníčka združenia Ing. Janka Borgulová. V rámci slávnostného otvorenia vystúpili s folklórnym programom žiaci IV. D triedy Pavlína Buzáková, Filip Sliačan a Timea Sokolovičová. Po otvorení prebehol pracovný workshop, na ktorom si učiteľky vzájomne vymenili pracovné skúsenosti. V utorok ráno začala samotná súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacich z 20 stredných škôl. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: 10-minútový odpis textu z obrazovky vo výučbovom programe ZAV a 10-minútový odpis textu z papierovej predlohy v textovom editore WORD. V oboch disciplínach sa za každú chybu odpočítavalo 50 úderov. Napoludnie boli vyhlásené výsledky súťaže a pani riaditeľka Mgr. Alžbeta Staníková odovzdala víťazom ceny. Celé podujatie prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére, a preto sa už tešíme na VIII. ročník súťaže ZAV Zvolen 2015. Ing. Janka Borgulová predsedníčka INTERINFO SR
Přečteno 9176x.
1. 3. 2015
výtah
© 2022 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský