zpět do 2. patraŠkola ZAV

Historie ZAV 1956 - současnost

Stále méně vyučujících i žáků si vybavuje přechod z I. (papírová učebnice) na II. generaci ZAV (diskety v operačním systému DOS), při níž se papírové učebnice nahrazovaly nejprve disketami, poté se i vyučující-grafici zbavovali ostychu před počítači a osvojovali si kouzla operačního systému DOS, později 16bitové verze Windows (ZAV III. generace, programátorsky zajišťována v Rakousku) a ve spolupráci se správci sítí, kteří se techniky nebáli, ale zase neuměli psát na klávesnici, zvládali rostoucí požadavky na školní sítě, odesílání výsledků, práci s učitelským programem ZavAdmin.

„Relikvii“ I. generace ZAV oprašuji v učebně pražské centrály Interinfo: je jí bývalým brněnským výrobcem české kancelářské techniky speciálně upravený mechanický psací stroj Consul 1504 s měděným štítkem hlásajícím, že právě na něm byl v roce 1965 získán titul vicemistra světa.

Z I. generace ZAV zůstal ještě studentským věkem formovaný ale „zavácky“ již koncipovaný tréninkový deníček z let 1954–1958. Hlavně ale intenzívní vzpomínka podbarvená nekonečnými díky za kvality motivující atmosféry Obchodní akademie v Hodoníně, jejího tehdejšího ředitele Emanuela Smejkala (blízkého přítele mého tatínka, náčelníka sokolské Župy Slovácké, Jaroslava Zaviačiče st.), hlavně ovšem vyučujícího Jaroslava Robka.

V každé z vývojových generací bylo plné využití metody ZAV doprovázeno i požadavkem vyšších technických předpokladů. III. generace na konci tisíciletí požadovala Windows 3 nebo 3.1, IV. generace výuky ZAV si v roce 2009 vyžádala dostatečně rychlé internetové připojení a školní síť, programátoři a grafici již byli z ČR. Pro metodický a organizační vývoj byla klíčová spolupráce označovaná mnoho let jako "výuka se třemi vicemistry světa“: nejbližší spolupracovnicí se stala v roce 1991 Helena Matoušková (současná devítinásobná mistryně světa, držitelka světového rekordu v záznamu textu a od roku 2012 manželka) a Franz Sager (životní přítel z Vídně).

Postupné rušení technické podpory nižších verzí Windows (zejména XP) a zvyšující se počet uživatelů počítačů s  OS MAC školu ZAV přivedl k urychlenému vývoji nové verze – ZAV V. generace. Několik desítek slovenských středních škol, vybrané skupiny českých základních škol a jednotlivých zájemců o domácí výuku ZAV od září 2019 ZAV V začalo testovat díky novému technickému řešení pod vývojářským vedením dalšího mnohonásobného žákovského a juniorského mistra světa, gymnazisty Jonáše Valy.

Verze ZAV IV na bázi Windows pomohla každým rokem (od roku 2008) naučit se ovládat klávesnici přibližně 50 000 žákům v české, německé, polské a slovenské verzi. Ruská, turecká, francouzská a maďarská zůstaly v rozpracovanosti. Významným motivačním prvkem se stalo srovnávání mezi jednotlivými školami s automatickým odesíláním výsledků. Využití on-line přenosu výsledků oživilo desítky soutěží včetně mezinárodních s takovým úspěchem, že od roku 2003 je internetová soutěž každým rokem organizována i pod hlavičkou Intersteno.

Na základě získaných zkušeností od roku 2020 na ZAV V přecházejí i další školy, zejména české střední. Základní výhodou je nezávislost na operačním systému počítače, do výuky se žáci hlásí z nového portálu student.zav.cz, vyučující z manag.zav.cz.

Technicky je postup při zavádění ZAV V. generace velmi snadný - učitelé se z prohlížeče přihlašují pouze na jiný link, žáci místo stávající aplikace zavvyuka.exe otevírají svůj žákovský profil v prohlížeči ze stránky https://student.zav.cz.

Mezi největší novinky ZAV V. patří:

  • nezávislost na operačním systému Windows, žáci mohou pracovat i na stále v domácnostech přibývajících počítačích Mac. Není potřebná žádná instalace, kterou je třeba aktualizovat, vše běží on-line; žák tak může pracovat odkudkoli, aniž by musel něco instalovat.
  • operativnější možnosti práce handicapovaných žáků;
  • graficky i metodicky propracovanější verze pro nejmenší děti (ve vývoji);

Bez osvícených ředitelů škol a obětavých kreativních učitelů by se ZAV nemohl rozvinout ani do II. generace. Právě zejména jim patří dík za to, že ČR je v tomto tisíciletí nejlepší na světě! 

Absolutně největší dík patří mojí nástupkyni ve vedení Internetové školy ZAV, která celou III. i IV. generaci metody spoluvytvářela a byla hlavním činitelem fenoménu, jenž mnozí nazývají „rodina ZAV“. Z úhlu této terminologie jí tedy děkuji za možnost společného vypiplání našeho „dítka ZAV“, jemuž do života přeji další zvyšování úspěchů pedagogických, sportovních i společenských. Jsem velmi šťastný, že mezi nejbližší spolupracovníky se zařadil další několikanásobný žákovský a juniorský mistr světa Jonáš Vala, který vnesl do rodiny ZAV mladou krev, nadšení, svou vlastní žákovskou zkušenost a nově i vývojářské dovednosti.

Ať žije rodina ZAV!

Jaroslav Zaviačič

Přečteno 18071x.
9. 1. 2020
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský