ZAVPIS

heslo:

ZAVPIS je český strojový těsnopis určený pro běžnou klávesnici. Jeho výuka začíná od cvičení 2400. Heslo k dalším informacím získáte na skola@zav.cz