zpět do 3. patraŠkola ZAV

Pravidla meziškolní soutěže

1) Postup žáků ZŠ a studentů 1. a 2. ročníků středních škol ve výuce ZAV - evidence vždy prvních pěti set nejlepších

Tyto výsledkové listiny jsou automaticky sestavené na základě postupu v základních výukových sestavách - ZAV-CZ a ZAV-CZ-ZŠ a jejich další obdoby.

2) Nejlepší výsledky v průměrném postupu (medián z minimálně 14 evidovaných žáků) jednotlivých tříd středních nebo základních škol

Z jednotlivých tříd vytvořených ve vaší škole se automaticky počítá medián z postupu žáků v dané třídě.

3) 10-minutové soutěže a ZAV-Rozhledy v cca dvouměsíčním intervalu 

Pro absolvování těchto soutěží je třeba, aby žáci měli probraných minimálně 800 cvičení – obecně samozřejmě čím více, tím lépe. Vyskytují se zde totiž běžné texty včetně méně obvyklých znaků (otazník, vykřičník, závorka, čísla, atd.), které se probírají až v závěrečných fázích výuky ZAV, protože frekvenčně jsou pro český jazyk méně důležité.

U desetiminutovky je cílem dosažení co nejvyššího počtu čistých úhozů – za neopravenou chybu (chyby lze pomocí klávesy Backspace nebo Ctrl+Backspace pro mazání celého slova před kurzorem opravovat) se sráží 50 úhozů.

U Rozhledů je cílem absolvovat všech 37 cvičení (jde o cyklus cvičení čtyřfázového tréninku; typy cvičení jsou podobné jako ve výuce – zvlášť na transformaci, techniku a přesnost) na co nejmenší počet kroků. U tří povinných cvičení v rámci tohoto cyklu se opisuje text z papírových předloh – viz výše. Soutěž končí teprve ve chvíli, kdy žák dojde na cvičení 37, na kterém je text ve smyslu "Blahopřejeme k absolvování ..." 

Po absolvování dané soutěžní sestavy je výsledek automaticky odeslán a zveřejněn v příslušném sloupečku.

4) "Berlínský seznam" (nejlepší výkony žáků a studentů v opisu na PC 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu)

Tato výsledková listina se generuje automaticky při odesílání desetiminutových opisů, je to de facto výsledková listina osobních rekordů jednotlivých žáků. Název "Berlínský" je odvozen od konání posledního šampionátu v Berlíně 2017.

5) Jednotlivé výsledky pohárových soutěží, vyhlášených ve spolupráci s INTERINFO ČR: pro ZŠ ZAV-Junior, pro studenty I. ročníků ZAV-Ostrava a ZAV-Jihlava, II. ročníků Šenovský nebo Valašský Datel, III. ročníků ZAV-Přerov, všech kategorií ZAV-Ostrava nebo MR OPEN Praha 2018. Jde o soutěže s osobní účastí a body se přidělují podle celkové výsledkové listiny jednotlivců v kombinaci, tj. součtu dvou desetiminutových opisů s penalizací 10 a 50 úhozů za neopravenou chybu ve dvojnásobné hodnotě proti ostatním disciplínám.

6) Minutovky (a obdobná soutěž Dvouminutovky)

Minutovky a dvouminutovky jsou skvělým doplnkěm pro trénink a zároveň porovnání s ostatními žáky. Žáci mohou v neomezeném množství opakovat soutěžní cykly po 25 opisech (u minutovek) a 20 opisech (u dvouminutovek). Do soutěže se po absolvování cyklu automaticky odesílá uznaný výkon vypočtené z postupného přičitání poloviny rozdílu od aktuálně dosaženého a uznaného výkonu. (viz zadání cvičení).

7) Výsledky při státních zkouškách ze zpracování textů;

Státní zkoušku mohou skládat studenti střední školy, informace zde.

8) Výsledky účastníků talentových soutěží pro žáky ZŠ;

Dříve atraktivní forma soutěže s osobní účastí pro žáky ZŠ, od školního roku 2018-2019 on-line soutěž v reálném čase. Internetová škola ZAV vyhlašuje startovní kola, kdy naráz soutěží mnoho škol z republiky a učitelé živě promítají výsledky. Body za dosažená umístění budou doplněna do sloupečku na konci školního roku při uzávěrce meziškolní soutěže, průběžně výsledky jsou k dispozici na novém systému zde.

9) Umístění při mezinárodní internetové soutěži vyhlášené světovou organizací INTERSTENO

Tato soutěž probíhá každoročně na přelomu dubna-května, podrobnější informace naleznete zde. Je to klasická desetiminutovka z obrazovky s penalizací 50. Soutěž je kromě věkových kategorií vypsána pro mateřštinu a vícejazyčné opisy.

10) Výsledky klávesnicové Houbař

Atraktivní hra pro zpestření výuky nejen žáků ZŠ se zařazením do meziškolní soutěže. Pravidla a výsledkové listiny zde.

Za pracoviště ZAV

Helena a Jaroslav Zaviačičovi

výtah
© 2020 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský