zpět do 3. patraŠkola ZAV

Soutěžní disciplíny MS

Světová federace pro zpracování informací INTERSTENO každé dva roky pořádá kongres, v jehož rámci se koná mistrovství světa ve zpracování textů na počítači. Internetová škola ZAV ve spolupráci s INTERINFO ČR a Národním ústavem pro vzdělávání, referátem Státní těsnopisný ústav, pořádá české národní mistrovství OPEN, které se řídí stejnymi pravidly. Reglement INTERSTENO (poslední aktualizace 10/2018) vymezuje následující disciplíny.

Tato pravidla budou použita při mistrovství světa Cagliari 2019. Přehled disciplín vychází z webu INTERSTENO 2019.

Změny v Cagliari

 • Nahrávky pro diktát C-B-A (SC), diktát RTC (RT) a protokolování (NT) budou přehrány současně do sluchátek každému soutěžícímu za pomoci infračerveného přijímače. V jedné místnosti bude současně přehráváno maximálně osm různých jazyků.
 • Doba na zpracování protokolu při soutěži protokolování (NT) je prodloužena na 90 minut.

Věkové kategorie pro soutěže

  Praktici
(Seniors)
Junioři
(Juniors)
Žáci
(Pupils)
Ročník <=1998 1999-2002 >=2003
Věk 21-110 17-20 0-16

Opis textu

 • Text Production (TP)

Opis textu z papírové předlohy v délce 30 minut. Za každou neopravenou chybu se sráží 100 úhozů. Pro zařazeni do výsledkové listiny je nutno splnit následující kritéria:

  Praktici Junioři Žáci
Min. hrubých úh./min. 360 300 240
Povolené procento chyb 0,25 % 0,25 % 0,25 %
Penalizace za chybu -100 -100 -100

Výsledková listina je rozdělená pro každou technologii (standardní klávesnice, akordová klávesnice - stenostroj, psaní hlasem atd.).

Korektura textu

 • Text Corrections (TC)

Úprava textu podle korekturních značek na papírové předloze. Na vypracování má soutěžící 10 minut.

Pro zařazení do výsledkové listiny je potřeba provést nejméně 60 korektur.

Body za správně
provedenou korekturu
+100
Body za nesprávně provedenou
nebo neprovedenou korekturu
-500

Wordprocessing

 • Professional word processing (WP)

Úprava dokumentu v textovém editoru: strukturování a formátování textu, vkládání a pozicování objektů, automatické číslování, vložení tabulek, pokročilé nahrazování, generování obsahu, hromadná korespondence.

Čas na práci: 90 minut

Výsledek je vyjádřen v procentech. Pro zařazení do výsledkové listiny je potřeba splnit 50 %.

Audiotranscription

 • Audiotranscription (AT)

Přepis mluveného slova z nahrávky vysokou konstantní rychlostí. Soutěžící obdrží cvičnou minutu ve stejné rychlosti jako soutěžní diktát, podle které si může libovolně nastavit software, který mu umožní nahrávku zpomalit na pro něj zvládnutelnou rychlost.

Soutěž trvá 10 minut a soutěžící má za úkol přepsat co nejvíce mluveného slova co nejpřesněji. Hodnotí se počet úhozů a počet chyb, vyhodnocení probíhá jako opis textu. Za neopravenou chybu se strhává 50 úhozů. Pro zařazení do výsledkové listině je nutno splnit následující kritéria:

  Praktici Junioři Žáci
Min. hrubých úh./min. 360 300 240
Povolené procento chyb 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Penalizace za chybu -50 -50 -50

Všechny technologie záznamu se vyhlašující dohromady.

Diktát C-B-A

 • Speech Capturing (SC)

Diktát v celkové době 15 minut rozdělený do tří sekcí po pěti minutách. Rychlost diktátu se následně v každé minutě zvyšuje. Soutěžící má po dopsání 150 minut na převod diktátu (odstranění překlepů, doplnění chybějících slov apod.)

Hodnotí se počet uznaných minut a trestné body.

Pro zařazení do výsledkové listiny je potřeba zachytit alespoň 3 minuty.

Počítání trestných bodů v diktátu C-B-A:

Nesprávné, vynechané nebo přidané slovo nebo interpunkční znaménko měnící význam věty. 4
První důležité slovo ze skupiny slov nesprávné, vynechané nebo přidané. 4
Každé další vynechané slovo ze skupiny slov je nesprávné, vynechané nebo přidané. 1
Slovo nahrazené ekvivalentem nebo synonymem. 1
Vynechané nebo přidané slovo neměnící význam. 1
Přemístění slova neměnící význam. 1
Nesprávný, vynechaný nebo přidaný člen nebo předložka neměnící význam. 1
Použití jednotného čísla místo množného a naopak, chyba v interpunkci, špatné skloňování, jiná předpona nebo přípona neměnící význam. 1
Překlep nebo typografická chyba neměnící význam. 1

Počet povolených trestných bodů v minutách:

 • 1. – 3. minuta: 24 trestných bodů
 • 2. – 4. minuta: 26 trestných bodů
 • 3. – 5. minuta: 28 trestných bodů
 • 4. – 6. minuta: 30 trestných bodů
 • 5. – 7. minuta: 32 trestných bodů
 • 6. – 8. minuta: 35 trestných bodů
 • 7. – 9. minuta: 38 trestných bodů
 • 8. – 10. minuta: 41 trestných bodů
 • 9.–11. minuta: 44 trestných bodů
 • 10.–12. minuta: 47 trestných bodů
 • 11.–13. minuta: 51 trestných bodů
 • 12.–14. minuta: 54 trestných bodů
 • 13.–15. minuta: 57 trestných bodů

Každá technologie záznamu je vyhlašovaná samostatně.

Diktát RTC

 • Real Time Speech Capturing (RT)

Diktát trvající 10 minut se zvyšující se rychlostí po každé minutě. Po dopsání soutěžící již nesmí provádět úpravy a zaznamenaný text odevzdává.

Hodnotí se počet uznaných minut a trestné body.

Počítání trestných bodů v diktátu C-B-A:

Nesprávné, vynechané nebo přidané inteprunkční znaménko 1
Slovo nahrazené ekvivaltentem nebo synonymem 1
Vynechané nebo přidané slovo 1
Přemístění slov 1
Nesprávný, vynechaný nebo přidaný člen nebo předložka. 1
Jednotné číslo místo množného a naopak. 1
Špatné skloňování, nesprávná předpona nebo přípona 1
Překlep nebo typografická chyba 1

Počet povolených trestných bodů v minutách:

 • 1.–3. minuta: 16 trestných bodů
 • 2.–4. minuta: 17 trestných bodů
 • 3.–5. minuta: 18 trestných bodů
 • 4.–6. minuta: 19 trestných bodů
 • 5.–7. minuta: 20 trestných bodů
 • 6.–8. minuta: 21 trestných bodů
 • 7.–9. minuta: 22 trestných bodů
 • 8.–10. minuta: 23 trestných bodů

Všechny technologie záznamu se vyhlašují dohromady v jedné výsledkové listině.

Protokolování

 • Note taking (NT)

Soutěžícím je diktován zvyšující se rychlostí text rozdělený do pěti odstavců začínajících mezititulky. Soutěžící si pořizuje poznámky a musí doslovně zaznamenat hlavní nadpis diktátu a nadpisy jednotlivých odstavců. Za 90 minut musí soutěžící odevzdat protokol, ve kterém jsou texty odstavců zkráceny na polovinu. Před začátkem převodní doby soutěžící obdrží počty slov, které mohou být v jednotlivých odstavcích použity.

Hodnotí se použití klíčových slov v protokolu. Výsledek se vyjadřuje v bodech, za použité klíčové slovo se body přičítají, za nadbytek slov nebo nesprávně napsaný nadpis se body odečítají. Pro zařazení do výsledkové listiny je potřeba získat minimálně 50 bodů.

Kombinace

 • Combination list

Výsledková listina soutěžících, kteří byli úspěšní nejméně ve třech disciplínách. Nejprve jsou soutěžící seřazeni podle počtu úspěšných disciplín, při rovnosti pak dále pomocí umístění v dílčích disciplínách.

Přečteno 4078x.
 
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský