zpět do 1. patraŠkola ZAV

1. třída - IV. generace

Vítejte v Internetové škole ZAV!


Výuka ZAV nezačíná „F“ nebo dokonce dvojicí „F“ – „J“ podle autorů dřívějších metod, kteří se domnívali, že prsty jsou při výuce psaní nejdůležitější a neznali ještě špatné dopady symetrie, umožňuje velmi rychle se naučit (nebo dokonce i přeučit z metody „všema dvěma“) psát naslepo. Už po 200 cvičeních jsou probrána písmena představující 84,6 % českého textu, po 400 více než 99 %. Od cvičení 601 se probírají jen málo časté znaky české klávesnice, od 1201 je klávesnice probraná a je možno pokračovat speciálními cvičeními pro nácvik vyšší rychlosti a přesnosti.


Přejete-li si ve výuce ZAV pokračovat, zašlete na skola@zav.cz údaje:
•    příjmení a jméno žáka, který si přeje výukou procházet;
•    příjmení a jméno případného dalšího žáka, kterého současně do výuky ZAV přihlašujete;
•    ročník(y) narození přihlašovaných žáků mladších 18 let;.
•    souhlas / nesouhlas s případným uváděním žáka/ů ve výsledkových listinách;

E-mailem obdržíte instrukci ke stažení aktuální verze software ZAV a základní popis, který Vám umožní vyzkoušet, zda Váš počítač a internetové připojení vyhovuje.

Výuka není časově omezena a je možno v ní pokračovat z kteréhokoliv technicky vyhovujícího počítače, do něhož bude stažen aktuálně platný software. Povinností ale je aspoň 1 x za rok minimálně jedno cvičení absolvovat, jinak by historie výuky a z ní vycházející další postup byla narušena a login žáka zrušen, aniž by žák o vystoupení z kurzu musel informovat.

Nejčastější otázky a odpovědi jsou k dispozici v rubrice FAQ – lékárnička ve vrátnici Internetové školy ZAV.

Slabozrací mají možnost ve dvou stupních písmo zvětšovat, při vyšších číslech cvičení je aktivní nejen zpětná klávesa, ale i možnost editace textu pomocí kurzoru a běžných funkcí používaných ve Wordu.

Software můžete bez dalších nákladů stáhnout i do více počítačů a na nich ve výuce pokračovat.
Přihlásíte-li se do kurzu v rozsahu 1–1200, kromě základní výuky ovládání klávesnice budete mít k dispozici i výuku ovládání numerické klávesnice, při vstupu do kurzu v rozsahu 1–1800 navíc také sadu automaticky vyhodnocovaných souvislých opisů a další možnosti zpestření výuky např. procvičováním německých či anglických slovíček, české gramatiky, apod.

Výše kurzovného je závislá na rozsahu kurzu, do kterého se přihlašujete:
1–600 Kč 500, 1–1200 Kč 900, 1–1800 Kč 1200 (vše + 21 % DPH)

za každého dalšího současně přihlašovaného účastníka výuky se kurzovné snižuje o 50 %, žáci a studenti škol se zavedenou školní výukou ZAV mají kurzovné při hromadné přihlášce ještě nižší.

Výukou ZAV ve verzích 1992 až ZAV 2014 (IV. generace padesátiletého vývoje) prošlo v tomto tisíciletí ročně kolem 50 000 žáků. Stála v pozadí úspěchu ČR, jejíž družstvo na všech světových šampionátech v  záznamu a zpracování textů tohoto tisíciletí porazilo celý svět, naposledy v červenci 2017 v Berlíně.

Vítáme Vás v Internetové škole při výuce ZAV IV. generace!

 

Přejeme příjemnou výuku a rychlý postup cvičeními!

 

Helena a Jaroslav Zaviačičovi

Pracujete-li s výukou ZAV IV. generace ve škole, kde máte přiděleno přihlašovací jméno a heslo a u vyučujícího jste si již domácí výuku uhradili, stačí nainstalovat aplikaci a přihlásit se svým přihlašovacím jménem a heslem.

 Download

Přečteno 242402x.
11. 9. 2010
výtah
© 2020 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský