zpět do 3. patraŠkola ZAV

Komentář Soni Macejákové

47th Intersteno congress

Beijing, 15-21 August 2009

北京2009年第47届国际速联大会

47. Kongres INTERSTENO – Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií v hlavnom meste Číny v Pekingu

 

OBSAH

 1. 47. Kongres INTERSTENO – Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií v hlavnom meste Číny v Pekingu
 2. ÚVOD
 3. Program 47. Kongresu INTERSTENO
 4. Prejav predsedu Kongresu Intersteno
 5. Podmienky v súťažných disciplínach: odpis textu, korektúra textu a wordprocesing
 6. 30. minútový odpis
 7. Čínsky stenostroj a Kórejský stenostroj
 8. Slávnostné odovzdávanie cien – večierok
 9. Veľký čínsky múr – Velká čínská zeď
 10. Čínština – znaky
 11. 48. Kongres INTERSTENO – Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií v hlavnom meste Francúzska v Paríži
 12. ZÁVER

Fotodokumentácia

Ďalšie informácie zo 47. Kongresu INTERSTENO a fotodokumentáciu si môžete pozrieť na mojej stránke: www.tisicoci.wz.cz, alebo na stránke www.zav.cz

Logo 47. Kongresu INTERSTENO

Koncept pre logo pochádza z Čínskej materskej rieky – Žltej rieky Yangtze, ktorá je najdlhšia v Číne a tiež slávnym Veľkým čínskym múrom. Logo kombinuje číslo 47 a čínsky znak 中 - zhong, ktorý znamená stred a je súčasťou názvu Číny.

中国 – v preklade Centrálny štát.

1. 47. Kongres INTERSTENO – Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií v hlavnom meste Číny v Pekingu

Miesto konania: hlavné mesto Číny, Peking

Termín: 12.-23. 8. 2009

Účel cesty: Účasť na 47. Kongrese INTERSTENO a reprezentácia Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta v spracovaní informácií

Účastníci zo Slovenskej republiky:
Soňa Macejáková, pracovníčka Vodohospodárskej výstavby, š.p. v Bratislave
Jaroslav Zigo, študent na OA v Považskej Bystrici
Ladislav Maceják, tlmočník, programátor a analytik, Bratislava

Členmi INTERSTENA je 31 krajín:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko, Argentína, Brazília, Amerika, India, Japonsko, Kórea, Čína a Austrália.
Najlepší pretekári z jednotlivých krajín a odborníci v stenografii a programovaní sa každé 2 roky zúčastňujú Kongresu INTERSTENA.

2. Úvod

Každé dva až tri roky sa koná Kongres INTERSTENO - Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií (MS). Usporiadateľom je svetová organizácia INTERSTENO, založená v roku 1887 v Londýne. Zo začiatku sa zaoberala iba stenografiou, neskôr sa pridali ďalšie súťaže – písanie na písacích strojoch – postupne z mechanických na elektrické, elektronické a v súčasnosti na počítačoch, korektúra textu, profesionálne spracovanie textu (wordprocessing), stenografia - zaznamenávanie reči grafickou aj strojovou stenografiou alebo automatické rozpoznávanie reči, viacjazyčný rýchlopis, záznam diktátu v reálnom čase (realtime competition), medzinárodná súťaž v korešpondencii a protokolovaní a ďalšie. Podmienky účasti na MS sú veľmi prísne.

V roku 1979 som bola spolu so sestrou - dvojičkou Libušou vybratá do družstva, ktoré reprezentuje Slovensko každé dva alebo tri roky na MS. Zúčastnila som sa na 12-tich Kongresoch INTERSTENO: r. 1981 – Nemecko - Mannheim, r. 1983 – Švajčiarsko - Lausanne, r. 1985 – Bulharsko - Sofia, r. 1987 – Taliansko - Florencia, r. 1989 – NDR – Drážďany (sestra Libuša získala 2. miesto v písaní na mechanickom stroji), r. 1991 – Belgicko - Brusel, r. 1993 – Turecko - Istanbul, r. 1995 – Holandsko - Amsterdam, r. 1998 – Švajčiarsko - Lausanne, r. 2001 – Nemecko - Hannover, r. 2003 – Taliansko - Rím, (r. 2005 v Rakúsku – vo Viedni nebolo Slovensko zastúpené z dôvodov, zrušenia Štátneho stenografického ústavu a tak nemal kto zabezpečiť preklad súťažných disciplín), r. 2007 – Česká republika – Praha.

V roku 2007 sme SR na MS v Prahe reprezentovali len tri pretekárky. ČR bola zastúpená 70-timi pretekármi čo sa odrazilo aj na počte získaných medailí. Z celkového počtu 74 získali 50 medailí, z toho 9 majstrov sveta. ČR získava už na 6-tich MS najväčší počet medailí. Z toho je vidieť, že je venovaná súťažiacim veľká pozornosť zo strany predsedu združenia INTERINFO ČR Jaroslava Zaviačiča. Jeho zásluhou sa stala Helenka Matoušková deväťnásobnou majsterkou sveta a je držiteľkou absolútneho svetového rekordu. V roku 2001 v Hannoveri sa postarala o svetovú senzáciu, keď odovzdala 30-minútový odpis v svetovom rekorde nad hranicu 800 úderov za minútu. V Ríme v roku 2003 túto hranicu prekonala výkonom 955 úderov za minútu. (takýto odpis je možný len v skratkovom programe, ktorý stále zdokonaľuje Jaroslav Zaviačič). Podľa výsledkov z  MS v Prahe dosiahol nad 800 úderov za minútu len jeden pretekár – 828, nad 700 úderov štyria, nad 600 traja, ostatné výkony sa pohybujú od 300 do 600 úderov za minútu. Škoda, že na Slovensku nie je venovaná príprave reprezentantov taká pozornosť ako v ČR.

V dňoch 21.-27.8. 2007 sa v ČR v Prahe uskutočnil 46. Kongres INTERSTENO – MS. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov na Žofíne zaznela česká aj čínska hymna a zástava Intersteno bola odovzdaná budúcim organizátorom do Pekingu. Tang Keliang, prezident Pekingskej stenografickej asociácie vyhlásil, že sa bude snažiť vytvoriť prijateľné podmienky, aby sa mohlo MS v Pekingu zúčastniť čo najviac reprezentantov aj z Európy.

Dva roky prešli rýchlo. Dňa 12.8. 2009 odlietala 86 členná skupina z ČR do Pekingu. Spolu s nimi odlietal aj jeden Slovák – Jaroslav Zigo. V celoslovenských žiackych pretekoch, získal 1. miesto a tak bol nominovaný na reprezentáciu SR na MS. S radosťou som prijala túto správu, nakoľko je to prvý krok, aby sa dala šanca aj slovenským študentom, ktorí splnia podmienky účasti na MS. Po niekoľkoročnej prestávke vďaka spolupráci OZ Interinfo SR (ktoré bolo založené 20.4. 2007 za účelom obnovenia súťaží v spracovaní textov na počítači v SR) so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) bola zostavená celoslovenská súťažná komisia, ktorá zorganizovala v roku 2008 vo Zvolene a v roku 2009 v Dolnom Kubíne celoštátne majstrovstvá žiakov stredných škôl.

Touto správou chcem osloviť študujúcu mládež, ktorá sa venuje hlavne spracovávaniu textu na počítači, ale aj kompetentných, aby svojim kladným postojom prispeli k tomu, aby za 2 roky bolo Slovensko reprezentované na 48. Kongrese INTERSTENO vo Francúzsku v Paríži početnejšou skupinou ako to bolo v Pekingu a na predchádzajúcich Kongresoch. Počet pretekárov z jednotlivých krajín dokazuje aká je venovaná v zúčastnených krajinách pozornosť školstva v oblasti zdokonaľovania sa v súťažných disciplínach, ktoré sú potrebné v každodennej praxi a nielen na MS.

Pri vynaložení finančných prostriedkov na výučbu písania na počítači a na zdokonaľovanie sa v súťažných disciplínach v programe ZAV sa investované finančné prostriedky mnohonásobne vrátia, nakoľko absolventi, ktorí ovládajú program ZAV dosahujú nielen prvenstvá na MS, ale po ukončení štúdia sú ich výkony v praxi mnohonásobne vyššie a kvalitnejšie v porovnaní so študentmi, ktorí nemali možnosť spoznať program ZAV. Samozrejme, že výučba písania na počítači na slovenských školách prebieha aj za pomoci iných programov, ale ako je vidieť, práve s programom ZAV, dosahujú hlavne českí reprezentanti prvenstvá vo všetkých súťažných disciplínach a vekových kategóriách na MS.

Kde sa urobila chyba, že SR nemá na MS zastúpenie v každej kategórií? Určite na túto otázku existuje odpoveď. Táto chyba sa dá napraviť, ale bude to možné len v tom prípade, ak bude vzájomne spolupracovať INTERINFO SR, ŠIOV, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR, školy, ktoré majú už vo svojich osnovách spracovávanie textu na počítači, ale aj školy, ktoré by chceli výučbu týchto predmetov zaviesť. Dôležitá je podpora zo strany zamestnávateľa, ktorá kladne pôsobí na psychiku súťažiaceho, viac sa sústredí a je väčší predpoklad, že podá svoj bežný výkon, alebo ho prekoná. Dôležitá je aj spolupráca sponzorov. Prezentácia SR v oblasti spracovania textu na počítači na MS je ochudobnená o výkony študentov, ktorí dosahujú výsledky nominácie na MS, ale nemôžu sa tejto významnej súťaži zúčastniť kvôli nedostatku finančných prostriedkov, alebo z iných dôvodov.

Každý pretekár, ktorý splní prísne podmienky kvalifikácie sa na MS reprezentuje nielen svoju krajinu, ale zároveň dáva do popredia aj svoju školu, alebo svojho zamestnávateľa. Ja som od roku 1976 zamestnaná vo Vodohospodárskej výstavbe, š.p. v Bratislave. Touto cestou ďakujem súčasnému vedeniu firmy za podporu, ktorú mi poskytli na reprezentáciu Slovenska na 47. Kongrese INTERSTENO – MS. Reprezentantom jednotlivých krajín som rozdala propagačný materiál Vodohospodárskej výstavby – pohľadnice, ktoré VV š.p. vydala s vodným dielom Gabčíkovo a krásami slovenskej prírody. Aj takouto formou sa dostalo Slovensko do povedomia jednotlivých krajín v ďalekej Číne.

Bratislava, 8. 9. 2009 Soňa Macejáková

3. PROGRAM 47. Kongresu INTERSTENO

Všetky súťaže v záname hovoreného slova – diktát C-B-A, v reálnom čase (realtime) – korešpondencia a protokolovanie – viacjazyčná stenografia sa budú konať v Národnom olympijskom centre - National Olympic Sport Center Hotel (National OSC Hotel), v Olympic Sports Center Hotel, adresa AnDing road, Chaoyang Disctrict, Beijing 1, tel: 86-10 64910948.

Streda 12. 8. 2009
Pracovište jury je pripravené pre členov jury

Štvrtok 13.8. 2009
Viacjazyčná stenografia pre účastníkov prihlásených do velkého počtu jazykov.

Piatok 14.8. 2009
08.30 hod. – Zasadania predsedníctva Centrálnej rady Intersteno – National OSC Hotel
14.00 hod. – Porada jury a spolupracovníkov – National OSC Hotel

Sobota 15.8. 2009
08.30 hod. – Prvé zasadanie Centrálnej rady Intersteno – National OSC Hotel
11.00 hod. – Stretnutie pomocníkov jury, rozdelené do dvoch skupín
15.00 hod. – Oficiálne zahájenie 47. Kongresu Intersteno a tlačová konferencia
Olympic Sports Center Beijing, Adresa: Anding Road, Chaoyang District, Beijing on the 1st., simultálny preklad do angličtiny a nemčiny
16.00 – Uvítací prípitok
17.00 – Inštrukcie pre súťažiacich

Nedela 16.8. 2009, 1. SÚŤAŽNÝ DEŇ
08.30 hod. – Otvorenie súťažného sálu, National Olympic Sports Center Hotel

 • Majstrovstvá sveta v zázname textu, Olympic Sports Center
 • Majstrovstvá sveta v korektúre textu, Olympic Sports Center
 • Majstrovstvá sveta vo word processingu, Olympic Sports Center

10.00 hod. – Zasadanie sekcie IPRS, potom spoločné neformálne posedenie s pohostením
National OSC Hotel (len 5 minút peši od Olympic Sports Center, adresa AnDing road, Chaoyang District, Beijing on the 1st, tel: 86-10 64910948
14.00 hod. – Ukážka čínskej stenografickej súťaže
16.00 hod. – Medzuinárodná súťaž v korešpondencii a protokolovaní
17.00 hod. – Majstrovstvá sveta vo viacjazyčnej stenografii – National OSC Hotel

 • Vyhodnocovanie súťažných prác, turistický program (podľa objednávok)

Pondelok 17.8. 2009, 2. SÚŤAŽNÝ DEŇ
08.30 hod. - Majstrovstvá sveta v zázname hovoreného slova (C-B-A) National OSC Hotel
12.00 hod. - Majstrovstvá sveta v zázname hovoreného slova v reálnom čase (real ltime)
14.00 hod. - Majstrovstvá sveta vo viacjazyčnej stenografii – National OSC Hotel, vyhodnocovanie súťažných prác, turistický program (podľa objednávok)

Utorok 18. 8. 2009, DEŇ MLADÝCH
Deň mladých (pre všetkých účastníkov do 26 rokov). Veselá zábavná náplň s príležitosti pre výmenu skúseností. Pre zaregistrovaných mladých účastníkov bezplatne, pre neregistrovaných mlaldých účastníkov poplatok 68 €, zahrňuje dopravu, obed a večeru

08.00 hod. - Odchod z určeného miesta a premiestnenie sa do rezidencie Guo Moruo Former
09.00 hod. - Príchod do rezidencie Guo Moruo Former Residencie, ďalšia doprava rikšou
09.50 hod. - Príchod do Liu Hai Hutong
10.00 hod. - Zahájenie výuky Tai Chi, krasopisu, vyšívanie, zábavného ping-pongu, badmington a pod.
11.00 hod. - Príprava a potom konzumácia čínského jedla
13.00 hod. - Pekingské pozoruhodnosti vrátane opery
15.00 hod. - Kurz hry na citeru a ďalšie typicky čínské atrakcie
17.00 hod. - Cesta rikšou do čínskej reštaurácie Kong Yiji
19.00 hod. - Neorganizovaná prechádzka ulicou Houhai Bar Street
21.30 hod. - Návrat z ulice Houbai do hotela.
09.30 – 12.30 hod. – Medzinárodné fórum k výuke strojopisu
14.30 – 17.30 hod. – Zasadanie Čínskej asociacie stenografov
14.00 hod. - Návšteva Národného ludového kongresu
18.00 hod. - Večera pre jury a ich pomocníkov, turistický program (podľa objednávok)

Streda 19.8. 2009 – KONFERENCIA
Prednášky v National Olympic Sports Center Hotel (len 5 minút peši od Olympic Sports Center), adresa AnDing road, Chaoyang District, Beijing on the 1st, Tel: 86-10 64910948

09.00 – 12.00 hod. - Prvé zasadanie
14.00 – 17.00 hod. - Druhé zasadanie
18.30 hod. - Večera pre Centrálnu radu Intersteno, turistický program (podľa objednávok)

Štvrtok 20.8. 2009
VALNÉ ZHROMAŽDENIE – SLAVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN – VEČIEROK
08.30 hod. – Druhé zasadanie Centrálnej rady Intersteno – National Olympic SC Hotel
11.00 hod. – Plenárne zasadanie Intersteno – National Olympic Sports Center Hotel
12.30 hod. – Záverečné krátke zasadanie Centrálnej rady Intersteno, spracovanie záverov plenárneho zasadania – National Olympic Sports Center Hotel
15.30 hod. – Výstava technológií pre záznam textu z rôznych krajín – Olympic SC
16.00 hod. – Slávnostné vyhlásenie výsledkov a rozdanie cien – Olympic Sports Center
18.00 hod. – Slávnostná večera na rozlúčku – Olympic Sports Center, turistický program (podľa objednávok)

Piatok 21.8. 2009 – ZÁVEREČNÝ VÝLET Veľký čínsky múr (časť Mutianyu), Ming Tomb (maouzoleum cisára dynastie Ming), olympijská dedina
Sobota 22.8. 2009
Zakázané mesto, námestie Nebeského kľudu, Jingshan Park, odvezenie sa rikšou, Chrám nebies.

Zoznam prednášok

 • Gayer, Renate (Dánsko) : Nové informačné technológie vytvárajú potrebu výučby strojopisu pre deti
 • Keneko, Tsuguo (Japonsko): Grafický rýchlopis v Ázii
 • Kawahara, Tatsuya (Japonsko): Systém pre zaznamenávanie zasadaní Japonského parlamentu, využívajúci automatické rozpoznánie hlasu (Diet)
 • Kim Amwoo (Kórea) - CAS Kórejsky stenograf využívajúci technológiu Computer-aided Stenography
 • Keller, Gregor (Dánsko): Public relations - Prečo je potrebné, aby si organizácie združene v Intersteno robili reklamu?
 • Yates, Karen; Ruud, Karen; Eggers, Lynnette (USA): Praktické skúsenosti z online výučby prebiehajúcej v reálnom čase
 • Li Xiaotang (Čína): Vyhliadky Čínskej stenografie v medzinárodnom prostredí
 • Guan Baochang – Shao Jun (Čína): Analýza dôsledkov rýchleho písania
 • Sun Huimin (Čína): Vytváranie platformy pre zlepšovanie pracovných zručností orientované na regionálnu ekonomiku
 • Li Yude (Čína): Graficky rýchlopis a rýchlopis s využitím počítača
 • Stretnutie IPRS:
 • Hajdicsné Dr Varga Katalin (Maďarsko): Stenografovia a stenografky v maďarskom parlamente
 • Verruso, Fabrizio Gaetano (Taliansko): Sicílsky parlament: rozhodovanie medzi tradičnými a inovatívnymi postupmi. Používať stenografiu, alebo rozpoznávanie hlasu?

4. Prejav predsedu Kongresu Intersteno

Čínska stenografia, od svojho vzniku dodnes má viac ako 100 ročnú tradíciu a zaznamenala obrovský rast. Veda, technológia, vzdelávanie, ľudské zdroje, aplikácie, služby - to všetko sú krásne kvety stenografie, ktoré momentálne kvitnú do plného kvetu po celej Číne. Sen aby bol simultálny záznam reči Čínskeho ľudu možný sa stal skutočnosťou. Teraz by sme chceli predstaviť tento veľký vynález svetu a vymieňať si skúsenosti s inými krajinami a národmi. Bolo pre nás ťažké dosiahnuť tento veľký úspech a vďačíme za to všetkým ľuďom, ktorí pracujú v tomto obore po celej krajine.

V auguste 2009 sa koná 47. Intersteno Kongres v Pekingu. Toto je najväčšie stretnutie ľudí, ktorí pracujú so stenografiou po celom svete. Verím, že úspech kongresu podporí výmenu na poli medzinárodnej stenografie, posilní priateľstvo medzi ľuďmi z rozdielnych krajín a tiež bude mať ďalekosiahly dopad na stenografiu v Číne.

Týmto chcem poďakovať všetkým leaderom, expertom, súdruhom a medzinárodným priateľom za podporu a za to že sa zúčastnia nášho Čínskeho stena. A želám 47. Intersteno kongresu v Beijingu 2009 úspech!

Predseda kongresu Intersteno, Prezident Beijing Steno Association - Tang Keliang
 


Pán Tang Keliang sa zúčastnil pred dvomi rokmi 46. Kongresu INTERSTENO v ČR v Prahe. Pri slávnostnom preberaní zástavy INTERSTENA na Žofíne vyslovil prísľub, že sa bude snažiť, aby sa 47. Kongresu INTERSTENO v Číne mohlo zúčastniť aj čo najviac reprezentantov z Európy. Účasť veľkého počtu Európanov svedčí o tom, že sa mu to podarilo. SR mala síce len troch reprezentantov, ale ČR vyslala 86 člennú skupinu.

Organizátori 47. Kongresu INTERSTENO v Číne vytvorili naozaj priaznivé podmienky pre účasť reprezentantov z ďalekých krajín. Kongresové a účastnícke poplatky, ako aj ubytovacie možnosti boli celkovo prijateľné (oproti poplatkom z niektorých Kongresov v minulosti), za čo im aj touto cestou ďakujeme. Zásluhou predsedu INTERINFA ČR Jaroslava Zaviačiča sa malá trojčlenná skupinka zo SR ubytovala spolu s nimi v hotely Royal King, ktorý spĺňal všetky podmienky niekoľkohviezdičkového hotela a zároveň sa jeho diplomatickým jednaním aj suma ubytovania pre nás stala prijateľnou. Touto cestou Jaroslavovi Zaviačičovi a Helenke Matouškovej ďakujem za pomoc, ktorú nám pri účasti na 47. Kongrese INTERSTENO v Pekingu poskytli.

5. Podmienky v súťažných disciplínach: odpis textu, korektúra textu a wordprocesing

Dňa 18. 8. 2009 v nedeľu o 8.30 hodine vstúpili pretekári do veľkej sály Olympic Sports centra, aby stláčaním klávesov s písmenkami, alebo kombinovaním klapiek na stenostrojoch, predviedli „celosvetový klavírny koncert“. Písanie na klávesnici je porovnávané hre na klavíri. Klavirista tiež pozná, ktorú klávesu má stlačiť, aby vydala práve taký tón, ktorý sa od nej požaduje a konečný efekt vyčarí Bethovenove či Mózartove symfónie. Oproti tomu 30. minútové stláčanie klávesov na počítačovej klávesnici, alebo klapiek na stenostroji „vyčarí“ obrovské množstvo textového materiálu. Čím rýchlejšie a bezchybnejšie sa písmenká do počítača ukladajú, tým je väčšia šanca umiestniť sa v celosvetovom merítku na popredných miestach.

Vždy sú favoriti, ktorí by mali svoj výkon potvrdiť, alebo ho prekonať. Je to obrovské psychické zaťaženie na pretekára keď sa ocitne v úlohe favorita – ako sa niektorí pretekári vyjadrili. A tak sa stáva, že pod tlakom „musím to dokázať“ robia pretekári nevysvetliteľné chyby, o ktorých takpovediac sa im ani len nesnívalo, že by mohli na MS predviesť. Nakoniec sa to odrazí vo výsledkoch a slzičky po ukončení súťažnej disciplíny nie sú považované za žiadnu hanbu, pretože precestovať z jedného kontinentu na druhý a nakoniec v určitej disciplíne neuspieť či už vlastným zavinením, alebo inými okolnosťami je pre každého pretekára takou osobnou tragédiou. A tak aj sprísnením súťažných podmienok v jednotlivých disciplínach sa stalo, že nie všetci boli so svojim výkonom spokojní.

V nedeľu prebehli 3 súťažné disciplíny. V odpise textu pretekár 30 minút odpisuje text z predlohy. O umiestnení rozhoduje najvyšší počet úderov po odpočítaní 100 úderov za jednu chybu. Percento chýb nesmie prekročiť 0,250. V korektúrach textu pretekári majú už text v počítači, ktorý treba upraviť. Za každú správnu úpravu sa pripočítavajú body a za chyby sa body odpočítavajú. Podmienky sa sprísnili tým, že ak sa korektúra vykoná, ale nachádza sa v nej chyba, je takéto prevedenie považované za to akoby sa korektúra neurobila. Wordprocesing je ešte zložitejšou súťažnou disciplínou. Absolvovalo ju 180 pretekárov, ale vo výsledkovej listine zostalo len 18 praktikov, 3 juniori a jediný žiak. Aj na základe výsledkov je vidieť, že wordprocesing je naozaj náročnou súťažnou disciplínou.

Na stránke www.zav.cz je možné dozvedieť sa presné informácie o podmienkach súťažných disciplín, o programe ZAV, na základe ktorého dosahujú českí reprezentanti svetové prvenstvá a  tiež informácie o veľmi atraktívnej Internetovej súťaži v spracovaní informácií, do ktorej sa každoročne zapájajú pretekári z celého sveta a najlepší sú ohodnotení práve na Majstrovstvách sveta.

6. 30. minútový odpis

Ja som spolu s Jaroslavom Zigom reprezentovala Slovenskú republiku v odpise textu. Súťažná disciplína začínala o 8.30 hod. pekingského času. V Bratislave bolo v tom čase o 7 hodín menej, teda pol druhej v noci. Pripravených bolo 17 radov po 14 stoloch. Ja som sedela v treťom rade predposledná. Z pravej strany sedel môj slovenský kolega Jaroslav Zigo. Za mnou sedel pretekár z USA, s ktorým som absolvovala asi 6 Majstrovstiev sveta, takže sme boli starí známi. Je to Michael Rodriques, viac ako dvojmetrový pretekár čiernej pleti, ktorý sa stále „zubí“. Jeho smiech a temperament vždy nabije celé okolie obrovskou energiou.

Po rozdaní textu si upravíme strany a pri zapískaní začíname písať. Text bol z oblasti Európskej únie. Bol dosť náročný, ale písala som vlastným tempom a bez chýb. Celkove som bola v pohode. Treba sa sústrediť na text a nevnímať okolie. Tesne pred MS som si kúpila môj prvý životný notebook, aby som si na MS tak ako v minulosti nemusela požičiavať potrebné technické vybavenie. Môj počítač Sony bol nielen čo do parametrov na domácom trhu najlepší, ale aj vzhľadom pôsobil veľmi efektívne. Možno sa táto informácia bude zdať niekomu nepodstatná, ale nakoľko som sa zúčastnila na 12-tich MS, zažila som nielen ja, ale aj iní pretekári, ktorí nezvládali finančne zabezpečiť si napríklad notebook, že technické vybavenie, s ktorým sme prišli na MS bolo tak zaujímavé pre zahraničných reprezentantov, že si nás s úsmevom fotili. A tak som na svoje terajšie technické vybavenie bola priam hrdá. Strieborno-čierna klávesnica pripojená k striebornému notbooku pôsobila vzhľadovo veľmi príjemne. Deň pred súťažou som „odkukala“ od českej žiackej pretekárky Barborky Stejskalovej ako zaujímavo mala pripravený notebook na súťaž. (Možno aj tento vynález jej zabezpečil tri tituly majsterky sveta). Počítač mala položený na malom drevenom šamrlíčku a tak bol pohľad na obrazovku lepší a klávesnica sa podsunula trošku pod notebook. Presne toto som potrebovala. Je to taký malý vynález ako si pripraviť čo najlepšie podmienky k písaniu. Ja som si pod notebook dala asi 15 kusov kníh TISÍC OČÍ-THOUSAND EYES, ktorých som autorkou a zobrala som ich na MS, aby som okrem pohľadníc niektorým účastníkom MS dala na pamiatku aj moju knižku. Takže Tisíc očí poslúžilo na vyvýšenie notebooku, ktorý som vysunula dopredu a tým som mohla klávesnicu o pár centimetrov vsunúť pod notebook. Takýto spôsob písania budem odteraz realizovať na každých MS.

Pri odpise som sa teda sústredila na text. Niekedy sa stane, že pri oprave chyby, keď odtrhnete oči od predlohy, stratíte sa v texte. A potom nekonečne dlho trvá, kým text nájdete. Takáto nepríjemná udalosť sa mi už na MS stala a odvtedy si dávam na takúto chybu pozor. Sústredila som sa na text, aby som nemusela odtrhnúť zrak od predlohy. A zrazu sa stalo to, čoho som sa obávala na MS, keď som prešla postupne z mechanického stroja na elektrický, elektronický až na počítač. Obrazovka sa začiernila a nemohla som pokračovať v písaní. Ešte som nahlas povedala ... čo to je? .. V tej chvíli som hľadela na obrazovku, ktorá vypisovala ... nevypínajte počítač ... Nevedela som čo mám robiť. Čakala som kedy obrazovka znovu nabehne, aby som mohla pokračovať. Kým sa tak stalo pisk píšťalky ukončil preteky.

Hľadela som na obrazovku predo mnou. Slzy sa mi hrnuli do očí a nedali sa zastaviť. Je to osobná tragédia každého pretekára, keď nie vlastnou chybou, ale nedostatočným zabezpečením zo strany organizátorov, chybou počítača – zlyhaním hardwara, preťažením siete, alebo z iných nezistených dôvodov nemôže súťaž dokončiť. Bolo niekoľko teórií, čo spôsobilo výpadok počítača či nedostatočný príkon elektriny – prepätie siete (dvom pretekárom začal počítač priamo dýmiť) alebo sa spustila práve v čase môjho odpisu nejaká samostatná úloha, ktorá spôsobila výpadok počítača, inou teóriou bolo, že som stlačila kombináciu klávesov, ktorá vypne počítač. Toto som vylúčila, pretože som si nebola vedomá, že by som stlačila takúto kombináciu. Okrem toho počítač sa nevypol celkom, ako by sa to v takom prípade stalo. Zatiaľ je to nevyjasnená záhada, ktorá sa rieši.

Okolie so mnou súcitilo. Môj čierny kolega, Michael Rodriques, ktorý sedel za mnou, keď sa dozvedel, prečo roním slzy sa zazubil a veľmi priateľsky ma objal so slovami, že mu je ľúto čo sa mi stalo. Posledný deň sa lúčil so slovami, že dúfa, že v Paríži za dva roky bude počítač v poriadku – OK a že sa tam stretneme. Česká pedagogička, ktorá dohliadala na správny priebeh súťaže a videla ako sa mi v poslednej chvíli pretekov obrazovka začiernila tiež vyslovila ľútosť nad tým, čo ma postihlo. Poplakala som si aj na ramenách Helenky Matouškovej, ktorá je 9 násobnou majsterkou sveta. Pamätám si ako ronila slzičky, keď jej preteky nevyšli tak ako si želala. Bola síce štvrtá najlepšia na svete, ale ako vieme nie je to obľúbené miesto, hlavne ak pretekár pri tréningoch dosahuje výsledky, s ktorými by sa v prípade zopakovania na MS stal suverénnym majstrom sveta.

Mojou snahou na každých pretekoch bolo napísať odpisy bez chyby. V roku 1981 som sa prvý krát zúčastnila MS v Nemecku v písaní na mechanickom stroji CONSUL, kde nebola možná oprava chýb. Za jednu chybu v 10 minútovom odpise sa odrátavalo 500 úderov. Veľmi prísne súťažné podmienky. V tej dobe sme ešte reprezentovali Československo. Na jedných MS, som tiež začala roniť slzy. Trénerka Evka Jánošová keď videla, že „zmáčam“ polhodinový odpis slzami, prišla za mnou so slovami: „Sonka čo si vypadla?“ Myslela si, že tam mám toľko chýb, že ma to zo súťaže vyradí. Keď som oznámila, že mám 1 chybu, začala sa smiať so slovami, že to je perfektné polhodinový odpis s 1 chybou. Teraz je to aj pre mňa taká úsmevná príhoda, no vtedy bolo mojim cieľom napísať odpis bez chyby.

Každý pretekár ide na MS s tým, aby podal čo najlepší výkon. Moja trinásta reprezentácia SR na MS dopadla tak, že počítač vypovedal zatiaľ z nevysvetliteľných dôvodov službu a tak som súťažnú disciplínu nemohla dokončiť. Je to nepríjemná skúsenosť. Možno to bola moja chyba, možno to zapríčinilo obrovské prepätie siete, možno sa to stalo práve preto, že som mala nový počítač, novonainštalovaný program ... neviem. Ale na ten okamih, ako počítač prestal písať a obrazovka sa začiernila určite nikdy nezabudnem.

Jaroslav Zigo sa zúčastnil na prvých MS. Napísal síce ako sám povedal menej ako na tréningoch, ale 30. minútový odpis rýchlosťou 489,80 úderov za minútu, v počte 13 094 čistých úderov pri presnosti 0,11 %, mu priniesol pekné 10. miesto.

7. Čínsky stenostroj a Kórejský stenostroj

V priebehu konania 47. Kongresu INTERSTENO sme mali možnosť oboznámiť sa bližšie aj s čínskym a kórejským stenostrojom. Podľa mojich slov sú to „zázračné mašinky“, ktoré pripojením k počítaču a stlačením kombinácie rôznych klávesov neuveriteľnou rýchlosťou vypisujú na monitore počítača znaky, ktoré sú pre väčšinu Európanov nevylúštiteľné. Napriek tomu sa tieto znaky niesli atmosférou 47. Kongresu a čínski aj kórejskí reprezentanti ukázali, že majú čo povedať svetu v oblasti stenografie.

Čínsky stenostroj a čínska stenografia sa spája s menom najviac foteného a obdivovaného muža na 47. Kongrese, s menom profesora Tang Yawei, ktorý sa narodil v roku 1915. Je tvorcom Yawei chinese rýchlopisného záznamu, nestorom čínskej strojovej stenografie. Ešte ako 92 ročný napísal knihu zaoberajúcu sa zdokonaľovaním čínskej strojovej stenografie. Pri stretnutí s pánom Zaviačičom prezradil, že k dlhému aktívnemu veku mu prispel každodenný maličký destilát, ale hlavne to, že si treba uvedomiť, že starý človek je už preto starý, aby si pomaly zaisťoval nesmrteľnosť. A v tejto nesmrteľnosti on vidí svoje dielo, svoj odkaz. To, aby mladí ľudia v dobe, keď už on dávno nebude žiť, mohli s ním komunikovať a využívať jeho odkaz z jeho práce akoby bol medzi nimi. Výsledky čínskych reprezentantov dokazujú, že stenografii a vývoju stenostroja bola a je venovaná v Číne mimoriadna pozornosť. Tang Yawei v roku 1994 úspešne vynašiel prvý čínsky stenostroj na svete – Yawei Chinese stenostroj, ktorý našiel široké uplatnenie v praxi na konferenciách, v súdnictve, pri interview novinárov, pri medzinárodných prekladoch a v iných odvetviach.

Kórejský stenostroj je podporovaný počítačovým programom CAS. Pri pripojení stenostroja s počítačom sa vstupné údaje zobrazia automaticky na monitore. Použitím 26 klávesov môžete vytvárať kombináciou veľký počet slov, fráz a viet. Môžete tlačiť niekoľko klávesov súčasne na záznam viac ako jedno slovo. Môžete skombinovať rôzne klávesy a urobiť si svoju vlastnú skratku pre slová alebo slovné spojenia.

Kórejské aj Čínske reprezentantky nám predviedli svoje umenie písania na stenostroch Kórejčanky uprednostnili klasický odpis na stenostrojoch po sediačky. Prsty im lietali po stenostroji rýchlosťou guľometu. Čínski reprezentanti predviedli veľmi na pohľad efektívnu ukážku písania na stenostrojoch. V obrovskej sále Olympic Sports Centre viac ako 100 Číňanov a Číňaniek kráčalo vo veľkom kruhu a zaznamenávalo do stenostroja text diktovaný plynulou čínštinou. Sledovanie tejto exibície bolo naozaj životným zážitkom. Pôvodne chceli čínski predstavitelia zaviesť písanie v chôdzi aj ako súťažnú disciplínu na MS, ale predstavitelia iných krajín s tým nesúhlasili z dôvodu, že takáto forma prezentácie nemá nič spoločné s hlavnou myšlienkou, prečo bolo v roku 1887 v Londýne INTERSTENO založené.

Pri komunikácii s kórejským odborníkom som dostala otázku: „U Vás na Slovensku je vyvinutý takýto stenostroj?“ Zostala som trošku v pomykove. Vedela som, že pravdepodobne takýto stroj neexistuje a o jeho vývoji sa snáď ani neuvažuje, ale pripustila som možnosť, že mi mohla nejaká informácia uniknúť. Odpovedala som tak trošku diplomaticky, že sa venujem spracovaniu textu na počítači, tak presne neviem ako pokračuje na Slovensku vývoj venovaný zdokonaľovaniu záznamov v stenografii. Snáď sa kórejský odborník touto informáciou uspokojil.

Neskôr som sa dozvedela, že Jaroslav Zaviačič – predseda INTERINFO ČR dostal pred tromi rokmi darom čínsky stenostroj a vyvíja všetko úsilie, aby táto „zázračná mašinka“ rozumela aj českej reči a za dva roky na 48. Kongrese INTERSTENO vo Francúzsku v Paríži podali na stenostrojoch českí reprezentanti svetové výkony. Rokovania s čínskou stranou sú značne náročné a tiež vypracovať program – laicky povedané dosiahnuť aby klávesy postláčané rôznou kombináciou na čínskom stenostroji vypisovali na monitore české písmenká. Jaroslav Zaviačič sa na túto náročnú cestu podujal, určité úspechy už dosiahol a teraz mu už len budeme držať palce, aby sa mu to podarilo dotiahnuť do konca. Možno by v rámci spolupráce so slovenskou stranou „naučil“ stenostroj písať aj slovenské písmenká.

8. Slávnostné odovzdávanie cien – večierok

Vo štvrtok sa v National Olympic Sports Centre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťažných disciplín. „Čínski draci“ lietali povetrím a červeno-bielo-zelené tanečnice predviedli svoje čínske umenie. Náš stále usmiaty viac ako dvojmetrový reprezentant z USA – Michael Rodriques predviedol na pódiu černošský hip-hop, za čo zožal obrovský potlesk. Potom na parkete striedal jednu tanečnicu za druhou, aby stihol vytancovať „celý svet“.

Typické čínske vázy boli odmenou reprezentantom, ktorí svojim výkonom v jednotlivých súťažných disciplínach dokázali, že patria v tejto oblasti medzi troch najlepších na svete. Stále sa usmievajúce veľmi pekné čínske dievčatá v červeno-zlatých šatách typického čínskeho strihu odovzdávali jednu vázu za druhou. Spolu odovzdali viac ako 100 váz.

Poradie krajín na 47. Kongrese INTERSTENO - MS v  Pekingu podľa počtu medailí bolo nasledovné: 1. Česká republika: 16-17-15 (48 medailí), 2. Turecko: 4-6-5 (15 medailí), 3. Čína: 6-3-4 (13 medailí), 4. Nemecko: 4-4-3 (11 medailí), 5. Maďarsko: 2-1-1 (4 medaile), na 6. a 7. Taliansko: 1-0-1 (2 medaile), USA: 1-0-1 (2 medaile), Francúzsko: 1-0-0 (1 medaile) a Španielsko: 0-1-1 (1 medaile).

Súťaže prebiehali v 3 vekových kategóriách: žiaci (13-16 r.), juniori 17-20 r.), praktici (nad 20 rokov). Súťažné disciplíny: 30 minútový odpis, korektúra textu, wordprocessing (profesionálne spracovanie textu), korešpondencia a protokolovanie, stenografia, stenotypia – grafická a strojová, záznam diktátu rozlišovaním reči, záznam diktátu v reálnom čase, záznam diktátu viacjazyčný. Českí reprezentanti sa zviditeľnili nielen najväčším počtom získaných medailí, ale patrili medzi najlepšie sa zabávajúcu skupinu na záverečnom bankete. Všade kde oko dovidelo tancovali českí juniori a juniorky, žiaci a žiačky a ostatná česká 86 členná skupina. Mládenci vybehli na pódium a v štýle tancuj tak ako ja opakovali tanečné umelecké kreácie jeden po druhom. Potom sa pridali aj reprezentanti z iných krajín.

Spomenula som si na 37. Kongres, ktorý sa konal v Taliansku vo Florencii v roku 1987 (pred 22 rokmi). ČSSR reprezentovala 15 členná skupinka - 6 českých pretekárov na elektrických strojoch, 9 slovenských pretekárov – 5 na mechanických a 4 na elektrických strojoch. V závere správy z toho obdobia píšem: „Československí reprezentanti získali na mechanickom písacom stroji dve druhé a jedno tretie miesto. V písaní na elektrickom stroji sme nezískali umiestnenie. V kategórii elektronické písacie stroje sme nemali zastúpenie, čo je škoda, pretože do popredia sa stále viac a viac dostáva elektrotechnika ...“

Súčasní juniorskí a žiacki pretekári mechanický a elektrický písací stroj poznajú snáď len z rozprávania, ale na týchto strojoch sa začínala reprezentácia Československa na Majstrovstvách sveta. Počet reprezentantov z ČR, ako aj výsledky, ktoré dosiahli na 47. Kongrese INTERSTENO dokazuje, že Česká republika sa dokázala rýchlejšie prispôsobiť pokroku techniky ako Slovenská republika. Za každým úspechom sú konkrétni ľudia, konkrétny človek. A za úspechmi českých reprezentantov je meno Jaroslav Zaviačič.

9. Veľký čínsky múr – Velká čínská zeď

Veľký čínsky múr je stavba zahalená tisícročným tajomstvom. Státisíce zajatcov stavalo v neprístupnom teréne, hlboko v horách, na skalnatých bralách múry, ktoré mali chrániť mesto pred mongolskými vpádmi. Byť v Číne a nenavštíviť Veľký čínsky múr je nemysliteľné a  tak posledný deň pobytu vstúpili na kamenné hradby „európskou nohou“ aj traja Slováci a skoro osemdesiat Čechov. Čchang-čcheng doslova „Dlhý múr“ je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá naprieč severnou Čínou. V dnešnej podobe bol vybudovaný za dynastie Ming v období od konca 15. stor. až do začiatku 17. storočia. Od roku 1987 je zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Múr sa tiahne v dĺžke 6 700 km. Veľký čínsky múr je možné v okolí Pekingu navštíviť zo štyroch miest. My sme sa prešli na menej navštevovanom úseku Mu-tchien-ju pochádzajúcom z roku 1368.

Na Veľký čínsky múr sa dá ísť tromi spôsobmi. Peši, lanovkou a tobogáňom („elektrická vanička“). Keď som zbadala obrázok ako sa spúšťajú návštevníci dolu nad „priepasťami“, zhrozila som sa. Samozrejme, že som úplne vylúčila dopraviť sa takýmto spôsobom. Ale najprv sme riešili cestu hore. Niektorí šli lanovkou iní peši. Na výstup aj zostup sme mali asi 3 hodiny. Najprv sme prešli cez počítadlo návštevníkov a potom nasledovali schody do neba, strmé a nekonečné. Z oboch strán stromy, priepasť a občas sme zbadali lanovku a tiež „elektrickú šmykľavku“. Už len pohľad na ňu mi rozbúšil srde. Konečne sme prišli na koniec schodov a až tam začínal pravý čínsky múr ako som ho poznala z filmov, alebo obrázkov. Z oboch strán kamenné hradby a 5 až 7 metrov široká cestička smerujúca strmo hore k jednej vežičke, potom strmo dole a zase strmo hore k druhej vežičke. Počet veží sa odhaduje na 25 000. Veže slúžili ako skladiská zbraní a na pozorovanie a v prípade potreby aj ako úkryt. Pohľad z kamenných hradieb na okolité zalesnené kopce bol nádherný. Pohľad dozadu aj pohľad dopredu nám zatajil dych. Uzulinký pásik Veľkého čínskeho múru sa ťahal na hrebeni hôr. Z každej strany na nás dýchala stará čínska kultúra a neskutočne krásna príroda.

Čas k návratu k autobusu sa blížil, ale samozrejme, že sme chceli prísť až k poslednej vežičke, tak sme museli zrýchliť tempo. Vytúžený cieľ sa približoval a čas návratu k autobusu sa skracoval. Nakoniec sme sa strmými schodmi dostali k poslednej vežičke, kde bol nápis, že ďalej je vstup zakázaný. Pohľad na hodinky prezrádzal, že nestíhame. Jedinou možnou alternatívou je elektrický tobogáň. Lanovkou by sme to tiež nestihli, nakoľko šla pomaly. Samozrejme, že u mňa nehrozilo sadnúť si do „elektrickej vaničky“ a  spustiť sa dole a ešte si regulovať rýchlosť. Páčka dopredu znamenala zvýšenie rýchlosti, páčka v strede spomalenie a páčka dozadu zastavenie. Chcela som peši bežať dolu ale už to nebolo možné. Pred vstupom do „elektrickej vaničky“ som ešte objala najbližších v okolí so slovami, že sa príšerne bojím výšok a cesta dole elektrickým tobogáňom je mojim celoživotným výkonom. Žiačik zo Základnej školy v Albrechticiach Milanko Musil so svojou maminou ma posmeľovali, že Neni se čeho bát... Dodali mi odvahu a tak som nasadla ...

Samotná prechádzka po Veľkom čínskom múre bola zážitkom a cesta späť tiež. Každému kto navštívi Veľký čínsky múr budem odporúčať cestu späť jedine v „elektrickej vaničke“.

10. Čínština – znaky

Čínsky hovorí 1.3 miliardy ľudí (pre viac ako 97% z nich je čínština rodný jazyk a iba menej ako 3% sa ju naučili ako ďalší jazyk). Je úradným jazykom v Čínskej ľudovej republike, v Thajvane a v Singapure. Ďalej sa čínsky hovorí v čínskych komunitách po celom svete (významnejšie čínske komunity existujú napr. v USA, Indonézii, Malajzii, Thajsku a na Filipínach). Čínština je tiež jedným zo 6 úradných jazykov OSN.

Čínština je jazyk založený na slabikách, kde slabika je najmenšia a základná jazyková jednotka výslovnosti, zápisu a významu. Veľa slov, hlavne tých starších je jednoslabičných. Je to tónový jazyk, kde rovnako vyslovované slabiky majú rozdielny význam v závislosti od tónu, akým sa vyslovia. V porovnaní s európskymi jazykmi má neuveriteľne jednoduchú gramatiku. Neexistuje v nej skloňovanie ani časovanie. Čínsky jazyk má dve roviny – hovorený jazyk a písaný jazyk

Čínsky znak sa európskemu oku na prvý pohľad javí ako rozsypaný čaj, prípadne chaotická zmes čiar, ak sa však na stránku textu pozrieme bližšie, v tej chvíli si nás podmaní zvláštnou estetickou harmóniou, rytmom a vyváženosťou. Grafika čínskych znakov je v skutočnosti oveľa pravidelnejšia než by sa mohlo zdať na prvý pohľad.

Dnešný čínsky znak sa skladá z niekoľkých základných ťahov, pričom pre písanie a učenie znakov je tiež dôležité aj to, že jednotlivé ťahy sa píšu vždy tým istým smerom, napr. vodorovný ťah smeruje vždy zľava doprava, zvislý z hora dole atď. Na presnom tvare a hrúbke ťahu už až tak nezáleží, preto čínske znaky môžu mať rôznu podobu, podobne ako v latinke sa líšia tvary písma podľa použitého fontu, ale jednotlivé písmená sú tie isté. Tieto základné ťahy vytvárajú jednoduché grafické štruktúry, ktoré sa väčšinou vyvinuli z pôvodných obrázkov.

Najstaršie zachovaná znaky sú veštby v kostiach. Lopatku, korytnačí pancier, alebo inú plochú kosť vhodil šaman do ohňa a zároveň inšpirovaný tvarom prasklín a tiež dostatočným množstvom pálenky a príslušných magických byliniek usúdil, či je vhodná doba na začiatok vojny, lovu a pod. Na niektoré tieto „dračie kosti“, ako ich nazývali čínsky lekárnici, ktorí verili že majú zázračnú moc a pred príchodom archeológov ich mleli na prach a používali v rozličných elixíroch je formou jednoduchých obrázkov zaznamenané aj to, do akej miery sa veštba naplnila. Po tom ako sa začal používať ako hlavný nástroj na písanie štetec došlo ku zmene v tvare znakov, hlavne v tom smere, že oblé tvary sa zmenili na priame, resp. zalomené, keďže tieto sa dali zakresliť štetcom ľahšie. Takže napríklad znak pre slnko, ktorý bol pôvodne kruh s bodkou v prostriedku sa teraz zapisuje ako 日.

V čínštine teda neexistujú žiadne písmená, ale iba znaky.

11. Kongres INTERSTENO – Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií v hlavnom meste Francúzska v Paríži

Za dva roky, v roku 2011 sa v hlavnom meste Francúzska v Paríži uskutoční 48. Kongres INTERSTENO – Majstrovstvá sveta v spracovaní informácií. S prípravami na toto svetové podujatie som začala hneď po návrate z Pekingu a to propagáciou, ktorá je veľmi dôležitá. Určite by bolo motivujúce pre každého študenta, keby bola možnosť, že sa môže zúčastniť na MS každý kto splní podmienky nominácie – tak ako je to v Českej republike. Na to sú potrebné značné finančné prostriedky a technické vybavenie pretekárov.

Propagáciou a oslovením kompetentných sa budem snažiť, aby účasti reprezentantov zo SR na MS bola venovaná väčšia pozornosť a aby bolo Slovensko zastúpené na 48. Kongrese v Paríži vo väčšom množstve a v každej kategórií.

Skupinky reprezentantov z  jednotlivých krajín majú aj tímové tričká či košele, na ktorých je symbol krajiny z ktorej pochádzajú. Budem sa snažiť, aby aj slovenskí reprezentanti určitou formou či už tričkami, šildovkami alebo inak upútali, z ktorej krajiny pochádzajú. K zviditeľneniu Slovenska by určite prispelo, ak by sa každému reprezentantovi odovzdala pamiatka v podobe napríklad nahratého CD, kde okrem fotografií z MS v Pekingu by sa nachádzali aj dominanty Bratislavy a krásy Slovenska.

Mladí ľudia radi cestujú a tak aj to môže byť takou motiváciou pre nich, aby sa snažili dosiahnuť v jednotlivých predmetoch výborné výsledky, aby mohli napríklad za štyri roky reprezentovať Slovenskú republiku v USA. Finančné náklady spojené s reprezentáciou SR sú značné vysoké. A aj tento problém je potrebné riešiť. Vypracovať podrobný projekt o slovenskej reprezentácií na MS nie je pre mňa problém, ale dôležité je, aby tí, ktorí projekt dostanú mali už skôr potrebné informácie o dôležitosti výučby písania na počítači na jednotlivých školách v programe ZAV. A táto správa je prvým krokom k tomu, aby sa spomínaný zámer podarilo zrealizovať.

12. ZÁVER

47. Kongresu INTERSTENO – Majstrovstiev sveta v spracovaní informácií v hlavnom meste Číny v Pekingu sa v dňoch 12.-23. 8. 2009 zo Slovenskej republiky zúčastnili traja reprezentanti. Soňa Macejáková a Jaroslav Zigo reprezentovali SR v odpise textu. Ladislav Maceják sa kongresu zúčastnil ako tlmočník a odborník programátor a analytik, nakoľko prednášky na kongrese boli zamerané na stále zdokonaľovanie súťažných disciplín a výmeny skúsenosti svetových odborníkov v oblasti programovania a prepojenie stenostroja k počítaču.

Priznám sa (teraz sa nechcem vyhovárať, ale je to tak) v období, keď som ja študovala, nebola možnosť výučby cudzích jazykov a tak by moje jazykové schopnosti nezvládli komunikáciu s čínskymi, kórejskými, talianskymi, maďarskými, americkými, brazílskymi a inými odborníkmi. A práve tretí účastník slovenskej skupinky – môj syn Ladislav Maceják mi umožnil aj komunikáciu s odborníkmi v oblasti spracovania informácií, aj komunikáciu s niektorými pretekármi, čo bolo preňho aj pre mňa veľkým prínosom a v tejto správe som mohla použiť niektoré informácie získané pri rozhovoroch s predstaviteľmi jednotlivých krajín.

Prvým krokom k tomu, aby sa poznatky získané na tomto významnom svetovom podujatí dostali do povedomia všetkým slovenským odborníkom, ktorí pracujú v oblasti spracovania informácií je napísanie tejto správy. Ďalším krokom bude zaslanie správy kompetentným a informovať ich o blížiacom sa 48. Kongrese INTERSTENO.

Dúfam, že Slovensko bude za dva roky na 48. Kongrese INTERSTENO vo Francúzsku v Paríži zastúpené väčším počtom reprezentantov a v každej vekovej kategórií. K tomu aby sa tak stalo je v prvom rade potrebné zaviesť alebo zdokonaliť na jednotlivých školách výučbu písania na počítači. Českí reprezentanti získavajú už na 6-tich Majstrovstvách sveta najväčší počet medailí. Je to hlavne vďaka programu ZAV, ktorý v jednotlivých súťažných disciplínach používajú. Prečo sa nedá šanca aj slovenským žiakom a študentom, aby sa aspoň trošku priblížili k výkonom, ktoré podávajú českí žiaci a študenti?

Bratislava 8. 9. 2009 Soňa Macejáková

 

Přečteno 13917x.
8. 9. 2009
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský