Školná inštalácia ZAV 2013/2014

heslo:

Kabinet je vyhradený správcom školských sietí, najmä pre potrebu inštalácií výučby ZAV. Zažádat o heslo.