zpět do 3. patraSzkoła ZAV

Zasady konkursów

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,
vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám a Vaší škole popřáli příjemný školní rok 2007/2008.

V červenci 2007 po 44 letech teprve podruhé v historii proběhl na českém území světový šampionát ve zpracování textů. Této cti se nám dostalo zejména proto, že Česká republika je již několik let nejúspěšnější zemí v měření počítačové gramotnosti. Desítky českých škol pravidelně vychovávají dostatek nadprůměrně kvalifikovaných absolventů, nezanedbávají péči o talentované žáky a studenty. Komenského zásada "školy hrou" a půl století vývoje české programované výuky ZAV při tom hraje významnou roli. Letošní šampionát jsme vyhráli neopakovatelným způsobem: z 84 vybojovaných medailí jich naši reprezentanti získali 54! Za tento úspěch patří dík nejen samotným soutěžícím, nejen našim kolegům, kteří výuku ve třídách prakticky vedou, ale i vedení škol za odpovědný přístup k přidělování hodin ZAV nikoli formálně do naplnění úvazku, ale podle dosažených výsledků jednotlivými vyučujícími, za to, že sledujete meziškolní soutěž ZAV a talentované žáky vysíláte na soutěže. Zejména u ředitelů škol základních pak za hledání prostoru pro výuku ke klávesnicové gramotnosti jako základu gramotnosti počítačové.

Obhájit výsledek šampionátu je prakticky nemožné už proto, že příští se koná v roce 2009 v Pekingu. Soutěžení ale není hlavním důvodem, proč o počítačovou gramotnost pečovat. Abychom co největšímu počtu škol usnadnili nabídnout svým žákům a studentům programovanou výuku ZAV a motivovali je k účasti na soutěžích, základní roční fakturovanou částku Kč 12 000,-- snížíme výrazně 43 nejlepším středním a všem základním školám v závislosti na dosažených výsledcích.

Školám, které výuku ZAV v roce 2008/2009 svým žákům a studentům nabídnou poprvé, bude fakturovaná částka snížena o 10 %, základním školám o 55 %.

Střední školy:

Místo Dotace (Kč)
1. 12 000
2. 10 800
3. - 4. 9 600
5. - 6. 8 400
7. - 9. 7 200
10. - 13. 6 000
14. - 17. 4 800
18. - 26. 3 600
27. - 34. 2 400
35. - 43. 1 200

 

Základní školy:

Místo Dotace (Kč)
1. 12 000
2. - 3. 10 800
4. - 6. 9 600
7. - 10. 8 400
11. - 15. 7 200
16. - 50. 6 000
51. - 111. 4 800

 

Soutěžní kritéria jsou stanovena tak, aby větší váhu získaly organizačně i ekonomicky náročné soutěže spojené s cestováním, aby rozhodující podíl na úspěchu školy nenesl jediný talentovaný soutěžící, ale aspoň skupina tří nejlepších, aby u talentových soutěží pro základní školy bylo kritériem úspěchu středoškolského organizátora nejen výkon nejlepšího z přítomných žáků, ale také počet škol, které dokázal přesvědčit k účasti. Ve školním 2007/2008 roce bude meziškolní soutěž vyhodnocena na základě kritérií:

 • Postup žáků ZŠ a studentů 1. a 2. ročníků středních škol ve výuce ZAV;
 • Nejlepší výsledky v průměrném postupu (medián z minimálně 15 evidovaných žáků) jednotlivých tříd středních škol + v kategorii ZŠ celých základních škol;
 • 10minutové soutěže a ZAV-Rozhledy v dvouměsíčním intervalu (říjen, prosinec, únor, duben, červen);
 • "Pegingské seznamy" (nejlepší výkony žáků a studentů v opisu na PC 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu);
 • Jednotlivé výsledky pohárových soutěží, vyhlášených ve spolupráci s Interinfo ČR: pro ZŠ ZAV-Junior, pro studenty I. ročníků ZAV-Orlová a ZAV-Jihlava, II. ročníků Valašský Datel (ve Valašském Meziříčí), III. ročníků ZAV-Bruntál, všech kategorií ZAV-Hodonín dvojnásobným počtem bodů;
 • "Mistrovství ČR OPEN 2007" - dvojnásobný počet bodů podle nejlepšího umístění jednotlivého soutěžícího
 • Minutovky (a obdobná soutěž Dvouminutovky)
 • Počet úspěšných absolventů státních zkoušek ze zpracování textů;
 • Talentové soutěže pro žáky ZŠ - podle umístění;
 • Talentové soutěže pro žáky ZŠ - podle počtu účastníků;
 • Mezinárodní internetová soutěž vyhlášená světovou organizací INTERSTENO – podle umístění nejlepšího žáka školy;
 • Klávesnicová hra "Houbař" – nejlepší výsledek z každé školy.

U "Minutovek" a "Dvouminutovek" výsledky s datem starším tří měsíců z přehledu zmizí, aby soutěžící byli motivováni je včas novými pokusy obnovovat.

Prosíme veškeré soubory do meziškolní soutěže odeslané (s koncovkou "stu") až do konce školního roku nemazat a archivovat, aby je bylo možno pro potřebu kontroly vyžádat.

Pořadí škol bude aktualizováno a na http://www.zav.cz/ zveřejňováno automaticky, on-line. Soutěže Desetiminutovky a ZAV-Rozhledy jsou vypsány na měsíce říjen, prosinec, únor, duben a červen, uzávěrky vždy k poslednímu dni daného měsíce, pouze pro konečný výsledek platí termín o pět dnů dřívější - stav k 25. červnu 2008.

 

Bodování:

1.- 3. místo = 5 bodů
4. - 10. místo = 4 body
11. - 50. místo = 3 body
51. - 200. místo = 2 body
201.- 500. místo = 1 bod

Z každého soutěžního přehledu bude škole vždy zaregistrováno jedno nejvyšší hodnocení, u "Pekingského seznamu", "Minutovek" a "Dvouminutovek" budou body přiděleny podle třetího nejlepšího výsledku dílčích pořadí (např. II. ročníku střední školy). U pohárových soutěží se body přidělují podle pořadí družstev v dvojnásobné výši, pořadí družstev bude stanovováno podle součtu prvních tří za školu. U her je prakticky nemožné zkontrolovat, neodeslal-li jeden výborný student výsledky i jménem dalších spolužáků, proto bude do školního pořadí započítáván pouze nejlepší výsledek z jedné školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci, hezkou soutěžní atmosféru, nově objevené talenty. Hlavně se ale těšíme, že i začínající školní rok rozšíří řady těch, kteří po celý aktivní život denně díky kvalifikovanému zvládnutí klávesnice ušetří spoustu času a myšlenek.

Za pracoviště ZAV

Helena Matoušková, Jaroslav Zaviačič
a správce soutěžní databáze Jiří Absolon

Přečteno 6902x.
 
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský