13. mistrovství ČR ve zpracování textů

 

9. - 10. prosince 2005 se v Praze konalo XIII. mistrovství České republiky, pořádané tradičně Interinfo ČR a Českým těsnopisným spolkem ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, za který na slavnostním zahájení promluvila k soutěžícím nová vedoucí oddělení STÚ Renáta Drábová. Hostitelské role se ujala Euroškola v Praze - Letňanech. O pořadatelství nebyla požádána náhodně. Již před několika lety se stala dějištěm zajímavého testování techniky při akci "Člověk versus stroj", kterou Interinfo a pracoviště ZAV uspořádaly ve spolupráci s redakcí časopisu Computer a při které v rychlosti a kvalitě zpracování tištěného textu soutěžily dva skenovací programy Recognita s lidmi všech stupňů klávesnicové gramotnosti - od redaktora Computeru s technikou "všema dvěma" až po mistryni světa Helenu Matouškovou. O pár let později se v Euroškole testovala možnost soutěžení v počítačovém nácviku německých a anglických slovíček s možností průběžného sledování výsledků. I letošní a tedy třetí velké společné akce se hostitelé ujali s ochotou a neokázalou vstřícností, opět ukázali, že jsou spolehlivým členem sdružení Interinfo ČR. Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se na přípravách a průběhu podíleli, děkuji skupině vždy ochotných studentek v roli hostitelů, jmenovitě pak panu řediteli Petru Kozovi a jeho synu Honzovi, kterého jako správce sítě nevyvedly z míry žádné požadavky soutěžících.

Nejen škola sama, ale i městská část Praha 18 - Letňany ke konání celostátní akce přistoupily s velkou odpovědností. Pan starosta Josef Dobrý se podrobně o soutěžení ve zpracování textů zajímal a nabídl konkrétní pomoc a spolupráci nejen pro rok 2006 v případě, že se pořadatelství opět Euroškola ujme, ale i v roce 2007, kdy Letňany budou moci nabídnout hostům z celého světa, zejména mladým účastníkům světového šampionátu, zajímavé zpestření jejich pobytu.

Na zahájení mistrovství republiky poprvé v jeho historii přijel osobně člen vlády - české mistry ve zpracování informací přijela pozdravit česká ministryně informatiky Dana Bérová.

Při zahájení (zleva) předseda Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič, ministryně informatiky Dana Bérová, starosta Prahy 18 Josef Dobrý a ředitel hostitelské Euroškoly Petr Koza

Stejně jako na pana starostu i na ni udělal velký dojem "les rukou", které se zvedly po výzvě, aby se přihlásili všichni, kdo na některém z mistrovství světa už měli čest stát na stupních vítězů.

Mistři světa Václav Mikula a Helena Janovská předvádějí paní ministryni své kvality při zpracování mluveného slova.

 

Ve chvíli setkání s oficiálními hosty mnozí soutěžící už absolvovali soutěže ve zpracování textu (wordprocessing) a některé z disciplín záznamu mluveného slova (těsnopisných diktátů českých a cizojazyčných). Zadání pro wordprocessing zpracoval první mistr ČR v této disciplíně, šéf organizačního výboru světového šampionátu Praha 2007, Jaroslav Poláček. Zájem o tuto soutěž zejména mezi středoškoláky natolik vzrostl, že přes několikahodinové vyhodnocování odevzdaných prací za obětavé spolupráce s vyučujícím OA Valašské Meziříčí, Robertem Sigmundem, byly k okamžiku vyhlášení výsledků známy jen výsledky dílčí a bez přesného vyčíslení bodového zisku oceněna skupina těch, kteří podmínky náročného zadání splnili. Podrobné bodové vyhodnocení zpracovali manželé Poláčkovi dodatečně, takže několik pohárů putovalo za výherci poštou.

Jaroslav Poláček předává úspěšným řešitelům provizorní ocenění (zleva): Gabriela Novotná, Pavel Hlaváč, Alena Havránková, Barbora Drahošová, Martin Stříž, Petr Hais, Roman Cibulka.

Podklady pro všechny diktovací soutěže (těsnopis český i cizojazyčný, grafický i strojový, stenotypistiku pro grafické stenografy a rychlý převod textu pro soutěžící ve strojovém těsnopisu) opět zpracovali členové Českého těsnopisného spolku, manželé Novákovi. Všechny diktáty byly k dispozici i jako počítačový záznam ve formátu MP3, nemohlo se tedy stát, že by se diktující při živém přednesu odchýlil od předepsané rychlosti.

Srovnání soutěží v záznamu mluveného slova (diktátů) s loňskou účastí opět potvrdilo vzestup výpočetní technikou podporovaného těsnopisu strojového na úkor těsnopisu grafického, záznamu tužkou na papír a následného přepisu do počítače. Mladí lidé neslyší na argumenty, že nejen v českých, ale i například v německých zákonodárných sborech je každé vyřčené slovo zpracováváno grafickými stenografy, jejichž schopnost záznamu je zhodnocována okamžitou redakční úpravou projevů poslanců. V německých ani českých školách se klasický těsnopis již mnoho let nevyučuje, Bundestag si stenografy podle potřeby vychovává sám. V mnoha světových parlamentech ovšem stenografy už nahradil digitální záznam textu, takže redakční zpracování provádí kvalitní písaři, jinde se využívá strojové stenografie, případně experimentuje se stenomaskami, při nichž reportér přímo ze středu jednání přediktovává projevy s redakční úpravou a doplňuje je informacemi o reakcích z pléna. Loňského mistrovství ČR se úspěšně zúčastnilo 7, letošního už jen 5 grafických stenografů.

Stupně vítězů v grafickém těsnopisu (zleva): 1. Helena Janovská (OA Praha, Dušní), 2. Jaroslava Levová (NÚOV), 3. Ivana Havlíková (UK Praha). Ing. Janovská dosáhla fantastického výkonu pěti uznaných minut diktátu A (446 slabik).

Pro českou reprezentaci ve strojovém těsnopisu představuje citelnou sportovní ztrátu nová role devítinásobné mistryně světa Heleny Matouškové, která se plně ujala přípravy, řízení a vyhodnocení soutěží v opisu a korektuře textu. Minimálně do pražského světového šampionátu v roce 2007 se této náročné činnosti hodlá plně věnovat, k aktivnímu tréninku a soutěžení by ji asi motivovalo jedině, kdyby se na světě někdo při soutěžích začal přibližovat jejímu neuvěřitelnému světovému rekordu v opisu (928 čistých úhozů za minutu), nebo kdyby Česká republika nedisponovala aspoň dvěma kandidáty v kategorii praktiků na stupně vítězů. Za ČR to na MS 2001 v Hannoveru byla dvojice Matoušková - Jagoš,  v Římě 2003 Matoušková - Petr Hais, ve Vídni 2005 zůstala Helena Matoušková na nejvyšším stupínku osamocena, když 4. - 6. místo obsadili opět Češi (Petr Hais, Libor Hais a Hana Jagošová). Někdo z nich nepochybně na pražské stupně vítězů v roce 2007 dosáhne a v kategorii praktiků bude již startovat na světě bezkonkurenční současný junior Václav Mikula!

Trojice (zleva) Petra Kinclová (Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem), Lucie Ševcovicová (OA Praha, Heroldovy sady) a Václav Mikula (VŠE Praha) spolu na stupních vítězů stáli v rámci letošního MR OPEN celkem třikrát!

Věřím, že ani jeho místo v čele světových soutěžících kategorie juniorů nepřenecháme zahraničním soutěžícím, protože Lucie Ševcovicová si tuto čest vychutnala už letos ve Vídni a druhým českým adeptem mezi juniory bude další fenomén - v současné době bezkonkurenční žák Miloš Černilovský. S výjimkou posledního jmenovaného, který do Prahy nepřijel, ukázaly na letošním šampionátu ČR všechny hvězdy českého zpracování textů, že po úspěchu na mistrovství světa trénovat nepřestaly. Nejkvalitnější přípravu prokazuje pražská OA Heroldovy sady, ve které se pod střídavým vedením vyučujících Petra Haise a Daniely Schudichové k tréninku scházejí současní i bývalí studenti této školy.

Bratři Petr a Libor Haisovi si zopakovali stupně vítězů, na kterých společně stáli i na mistrovství světa ve Vídni. V diktovacích soutěžích jim skvěle sekundovala Olga Vejvodová, studentka FTVS Praha.

Největší odpovědnost z hlediska perspektivy české reprezentace leží na školách základních. Dokud nebyly vybaveny výpočetní technikou, učili se mladí lidé ovládat počítačovou klávesnici až ve střední škole a podle píle a talentu se do reprezentačního kolektivu probojovávali. V posledních letech ale přibývá žáků, kteří v základní škole prošli velmi rozdílnou průpravou. Někteří si celý život ponesou dědictví ze základní školy v podobě zpracovávání textů stylem orla (krouží, krouží, pak se na objevené písmenko na klávesnici snese a klovne), jiní se ve střední škole po celé týdny přeučují a zbavují zvyku dívat se při psaní na klávesnici. Bohužel jen v malém počtu základních škol využívají nové možností Rámcového vzdělávacího programu tak, že jejich absolventi jsou při dalším studiu mezi spolužáky hvězdami. Kdo vývoj soutěžení sleduje, vyčte i z letošní výsledkové listiny neuvedená jména například ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, ZŠ Město Albrechtice a další "základky", s jejichž absolventy je pak ve střední škole radost pracovat, protože se nemusejí ničemu odnaučovat a naopak sami bývají příkladem pro ostatní talentované studenty a nadějí pro posilu české reprezentace. Kvalitu této přípravy prokázala Aneta Kaperová z OA a SZeŠ Bruntál (absolventka ZŠ Město Albrechtice), která si jako jediná v kategorii žáků poradila s náročnými těsnopisnými diktáty. Velký dík patří vyučující z této školy Anděle Sedláčkové, která se s energií sobě vlastní ujala administrativy mistrovství.

Korektuře textu v kategorii žáci kraloval Jan Kolář (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm) - na fotografii vpravo, druhé místo obsadil Jiří Spolek z Heroldových sadů a na třetím místě skončila Šárka Slavíčková z téže líhně talentů.

Velmi populární disciplínou se stává korektura textu. Václav Mikula, Lucie Ševcovicová, Petr Hais a Olga Vejvodová zpracovali za 10 minut více než 200 korektur! Absolutně nejvyšší počet - 266 - přitom ještě při vyhlášení výsledků nebyl znám, původní výsledková listina Mikulovi přiznala "jenom" 239 korektur. Zrodila se tak nová zkušenost jako důsledek unikátní chyby. Podle pravidel je totiž soutěžící povinen konec svojí práce při úpravě textu vyznačit pěti volnými řádkami, aby byla vyhodnocována jenom zpracovaná část. Václav ale po 239. korektuře provedl nesprávně korekturu dvou po sobě jdoucích titulků a příliš jemně nastavený vyhodnocovací program jeho tři volné řádky považoval za konec práce. Vyhlášená vítězka kategorie Lucie Ševcovicová ovšem o zlato a 1. cenu nepřijde, naopak Václavovi bude s omluvou jeho stříbrná medaile za zlatou vyměněna a Interinfo zváží převzít praxi z německých soutěží, při níž se revizí soutěžních prací zúčastňují i sami soutěžící.

Závěrečný přípitek organizátorů: Jaroslav Zaviačič (Interinfo ČR), Renáta Drábová (NÚOV - STÚ) a Ludmila Nováková (Český těsnopisný spolek).

Mistrovství ČR 2005 přineslo potvrzení, že nejsilnější družstvo světa nespí na vavřínech, ale že vedle již slavných závodnických jmen se ve výsledkových listinách budou stále výše prodírat nová jména z řad nejmladších: už si zvykáme nalézat mezi nimi jména Jan Kolář, Aneta Kaperová, Iveta Kolarovčeková, Tomáš Křenek, v Praze ovšem své slibné kvality předvedli také Jiří Spolek a Šárka Slavíčková z pražské líhně talentů (OA Heroldovy sady) a Lucie Melichaříková z OA a VOŠ Valašské Meziříčí.

Ing. Dagmar Stöcklová a Jan Koza (oba Euroškola Praha) odvedli velký kus poctivé práce při organizaci mistrovství.

Dva soutěžní dny v pražské Euroškole by nebyly zvládnutelné bez mnoha hodin příprav. Odměnou za tuto většinou neviditelnou práci byl pocit, že kromě medailí a věcných cen si účastníci odváželi prožitek atmosféry férového sportovního soupeření, mistrovství, při kterém se vítězem stali všichni, kdo uměli vnímat přátelskou atmosféru a radost ze setkání s lidmi osedlávajícími stejného koníčka s velmi ušlechtilou krví.

Letošní mistrovství zachovalo i českou tradici obdarovat úspěšné soutěžící nejen (jako je tomu např. v Německu, Rakousku či Švýcarku) diplomem a medailí, případně putovním pohárem,, ale i věcnou upomínkou. Dík proto patří i sponzorům věcných cen: pracovišti ZAV, Hewlett Packardu, Českému těsnopisnému spolku, NÚOV/STÚ, panu starostjovi Prahy 18.

 

zav

Foto:  Jan Koza, Daniela Schudichová, Martin Stříž

 

Výsledky:

Opis 30 minut

Korektura textu

Strojový těsnopis a soutěž v rychlém převádění

Grafický těsnopis a stenotypistika

Vícejazyčný těsnopis

Wordprocessing

Kombinace