Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám a Vaší škole popřáli příjemný školní rok 2005/2006.

V červenci 2005 dosáhla Česká republika unikátního vítězství při objektivním měření moderní gramotnosti, na světovém šampionátu ve zpracování textů. Tato vizitka českého školství pomohla k pověření České republiky uspořádat příští mistrovství světa v roce 2007 v Praze. Naposledy se na našem území konalo v roce 1963. Po dvou letech nás tedy opět čeká mezinárodní prověrka schopnosti a ochoty kvalitně připravit mladé lidi na práci s výpočetní technikou - mistrovství světa, na jehož výsledcích nám vzhledem k domácí půdě bude záležet o to více! Bez efektivní a obětavé výuky pedagogů, vysoké pracovní morálky soutěžících a bez podpory vedení škol bychom na minulých šampionátech našemu školství a naší republice nedokázali získat světové prvenství. Udržet tuto pozici není snadné, o to důležitější je nenechat zapadnout do průměru talentované žáky a studenty, maximu mladých lidí umožnit účast na soutěžích, v základních školách využít i prostor nově daný Rámcovým vzdělávacím programem.

Abychom co největšímu počtu škol usnadnili nabídnout svým žákům a studentům programovanou výuku ZAV, snižujeme základní fakturovanou částku (bez DPH) z 13 500 Kč (2003/2004) na letošních Kč 11 600. Školám, které ZAV nabídnou i svým žákům ve věku základních škol, tuto částku dále snižujeme o 50 % (2004/2005 46 %). To vše bez ohledu na skutečnost, že e-learning ZAV byl zařazen do e-gramu a lze na jeho úhradu (např. formou projektu) čerpat účelově vázané prostředky.

 

Školám, které výuku ZAV v loňském roce svým žákům a studentům nenabídly a nemohly se proto o snížení letošní fakturované částky dobrými výsledky v meziškolní soutěži ucházet, je letošní fakturace snížena o dalších Kč 1000 (základní) nebo Kč 2000 (střední).

 

Přes další snížení fakturovaných částek i letos vyhlašujeme meziškolní soutěž s cílem zvýhodnit ty školy, ve kterých se více investuje do soutěží, vyhledávají talentovaní žáci, vychovávají studenti schopní vykonat náročnou státní zkoušku ze zpracování textů. Dotace pro minulý školní rok činily Kč 107 000 ( 82 000 střední a 25 000 základní), dotace pro školní rok 2005/2006 vyhlašujeme ve výši

Kč 132 000,--

s rozdělením mezi 35 škol s výukou ZAV středních a 15 základních formou snížení celoroční licence u příležitosti fakturace školního paušálu programované výuky ZAV pro školní rok 2006/2007 podle pořadí:

Střední školy celkem Kč 100 000:

 

Umístění

Dotace

Umístění

Dotace

1.

10 000 Kč

19.

2 000 Kč

2.

9 000 Kč

20.

1 000 Kč

3.

8 000 Kč

21.

1 000 Kč

4.

7 000 Kč

22.

1 000 Kč

5.

6 000 Kč

23.

1 000 Kč

6.

5 000 Kč

24.

1 000 Kč

7.

5 000 Kč

25.

1 000 Kč

8.

4 000 Kč

26.

1 000 Kč

9.

4 000 Kč

27.

1 000 Kč

10.

4 000 Kč

28.

1 000 Kč

11.

3 000 Kč

29.

1 000 Kč

12.

3 000 Kč

30.

1 000 Kč

13.

3 000 Kč

31.

1 000 Kč

14.

3 000 Kč

32.

1 000 Kč

15.

2 000 Kč

33.

1 000 Kč

16.

2 000 Kč

34.

1 000 Kč

17.

2 000 Kč

35.

1 000 Kč

18.

2 000 Kč

 

 

 

Základní školy 32 000:

 

Umístění Dotace
1. 6 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 4 000 Kč
4. 3 000 Kč
5. 3 000 Kč
6. 2 000 Kč
7. 2 000 Kč
8. 2 000 Kč
9. 1 000 Kč
10. 1 000 Kč
11. 1 000 Kč
12. 1 000 Kč
13. 1 000 Kč
14. 1 000 Kč
15. 1 000 Kč

V tomto školním roce bude meziškolní soutěž vyhodnocena na základě kritérií:

U "Pražského seznamu", "Minutovek" a "Dvouminutovek" a klávesnicových her posilujeme motivaci k častějšímu tréninku (a ne pouze jediného talentovaného ze školy) tím, že záznam výsledku je rozšířen o údaj data jeho zápisu. Kdykoli je možno práce v uvedených třech kategoriích opakovaně absolvovat, čerstvý výsledek do databáze odeslat a tím datum aktualizovat. Výsledky s datem starším tří měsíců z přehledu zmizí.

Prosíme veškeré soubory do meziškolní soutěže odeslané (s koncovkou "stu") až do konce školního roku nemazat a archivovat, aby je bylo možno pro potřebu kontroly vyžádat.

Pořadí škol bude aktualizováno a na www.zav.cz zveřejňováno automaticky, on-line. Soutěže Desetiminutovky a ZAV-Rozhledy jsou vypsány na měsíce říjen, prosinec, únor, duben a červen, uzávěrky vždy k 25. daného měsíce. Rozhodující pro konečný výsledek bude stav k 25. červnu 2006. 

Bodování:

1. místo = 5 bodů

2. - 10. místo = 4 body

11. - 50. místo = 3 body

51. - 200. místo = 2 body

201.- 500. místo = 1 bod

 

Z každého soutěžního přehledu bude škole vždy zaregistrováno jedno nejvyšší hodnocení, u "Pražského seznamu", "Minutovek" a "Dvouminutovek" budou body přiděleny podle druhého nejlepšího výsledku ze školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci, hezkou soutěžní atmosféru, nově objevené talenty. Hlavně se ale těšíme, že i začínající školní rok rozšíří řady těch, kteří po celý aktivní život denně díky kvalifikovanému zvládnutí klávesnice ušetří spoustu času a myšlenek. 

Za pracoviště ZAV

Helena Matoušková a Jaroslav Zaviačič