W celu zainstalowania programu do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera należy skopiować plik SETUP_ZAV1PO.EXE do swojego komputera. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na ikonie tego pliku rozpocznie instalację programu.

Od tego momentu Państwa komputer stanie się jedną z kolejnych szkół cybernetycznej nauki ZAV. Może się w niej, niezależnie od siebie, uczyć aż osiem osób. Poza tym do ćwiczeń można używać zbiorów pod nazwą SOS100, SOS200 itd., przy czym liczba w nazwie oznacza numer początkowego ćwiczenia.

W celu rozpoczęcia Nauki ZAV proszę wybrać:

Start – Programy – Nauka ZAV – „ZAV – Klasa 1” lub skorzystać ze skrótu programu utworzonego standardowo na pulpicie.

Naukę radzimy przerwać gdy na ekranie pojawi się nowe ćwiczenie, którego jeszcze Państwo nie zaczęli wykonywać. Należy wtedy nacisnąć klawisz Escape, a następnie z menu Plik wybrać Koniec, albo dwa razy nacisnąć klawisze Alt + F4.

Cały kurs jednej części – klasy (przy pisaniu 600 ćwiczeń) można otworzyć kluczem, który otrzymacie Państwo przesyłając na adres zav.polska@interia.pl następujące informacje:

-          "zamek" (ma on 6 + 1 literę, np.: ABCDEF-G), znajduje się on w menu: Plik – Licencja lub Pomoc – Licencja,

-          informacje potrzebne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

Wszelkie dodatkowe informacje lub zapytania (możliwe zniżki, sposób "przenoszenia" ćwiczeń ze szkoły do domu i odwrotnie) należy kierować na podany wcześniej adres.

Opłata za kurs wynosi – 70 PLN netto.

Uczeń, który w szkole poznaje tę umiejętność za pomocą programu Szkoła-ZAV otrzymuje 50% zniżkę.

Metodyczna i techniczna pomoc nauki – www.zav.cz  / Polska

Ewentualne pytania proszę kierować na adres – zav.polska@interia.pl.

Witamy Państwa w wirtualnej, cybernetycznej szkole ZAV!

Życzymy przyjemnej nauki i szybkiego przejścia do klasy drugiej.

Teresa Wawrzynek

Helena Matoušková

Jaroslav Zaviačič

 

Nauka z tej instalacji skończy się 31. 3. 2009 roku.

 

 

 SETUP_ZAV1PO.exe
Wielkość: 1 MB
Aktualizacja: 22. 2. 2008
Wersja: 4.48 pro W9x/2000/ME/XP