KLÁVESNICOVÉ TANDEMY

Při nácviku psaní na klávesnici není nápadů jak oživit trénink nikdy dost. Zajímavou formu jsme vyzkoušeli na základní škole v Kopidlně při Dni otevřených dveří školy. Máme zájem přilákat do školy co nejvíce návštěvníků a přitom jim nabídnout nejrůznější aktivity. V počítačové pracovně jsme přemýšleli, jak vedle žáků zapojit i rodiče. Vzpomněli jsme si na domácí výuku ZAV, kterou si již víc než 25 žáků pořídilo domů a doma trénuje několik členů rodiny. Proto jsme vyhlásili SOUTĚŽ TANDEMŮ, ve 3 kategoriích: SOUROZENCI, DÍTĚ + RODIČ a DÍTĚ + PRARODIČ. S napětím jsme čekali, s jakým ohlasem se soutěž setká. Očekávání naplnily hned prvé minuty po otevření místnosti Dne otevřených dveří školy. Na startu se objevily hned 4 dvojice. Soutěžilo se v 10 minutovém opisu cvičných textů z obrazovky, s penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu. Po skončení psaní jsme sečetli výsledky obou členů dvojice a získali konečný výsledek čistých úhozů obou závodníků. Potěšilo nás, že se k soutěži během 3 hodin dostavilo 20 dvojic. Podle očekávání byl největší zájem o kategorii sourozenců. Jen o jednu dvojici méně bylo v kategorii dítě + rodič. Obzvlášť nás potěšila účast dvou dvojic v kategorii dítě + prarodič.

V kategorii sourozenců obsadila Tereza Hlaváčková se svým bratrem Martinem 4. místo.

A výsledky? Vítězná dvojice sourozenců Pavla (7. roč. ZŠ) a Michala (6. roč. ZŠ) NOVÁKOVÝCH dosáhla úctyhodného bodového součtu 4 533 čistých úhozů (Pavel 3 100 a Michal 1 433). Druzí skončili sourozenci Jana ( 9. roč.) a Patrik (6. roč.) HLOUŠKOVI, kteří se dostali na součet 3 888 čistých úhozů. Třetí sourozenci Ingrid (7. roč.) a Robert (6. roč.) GRULYÓOVI s 3 797 úhozy, těsně za nimi na 4. místě sourozenci Tereza (7. roč.) a Martin (8. roč.) HLAVÁČKOVI s 3 710 úhozy.

V kategorii dítě + rodič vyhrál Pavel Novák se svojí maminkou Lenkou s výsledkem 4 290 čistých úhozů. A v kategorii dítě + prarodič vyhrál znovu Pavel Novák se svojí babičkou Věrou Kalfiřtovou celkovým součtem 4 415 čistých úhozů. Vskutku úctyhodný výkon, který byl přijat s ovacemi od četných návštěvníků významného dne školy.

Vedle rodiny Novákových z Kopidlna se soutěže účastnila i kompletní rodina ZOUBKOVÝCH z Vršců, kde soutěžily děti Honza a Hana s rodiči Evou a Zdeňkem. Dalšími rodinnými týmy byli Grulyóovi, syn a otec Boudných, dcera a matka Chalupovi, syn a maminka Šourkovi.

Soutěž měla skvělou atmosféru a všichni se již těší na příští ročník soutěže. Dospělí slíbili, že budou celý rok pilně cvičit, aby svým dětem nekazili konečný výsledek v soutěži.

Zatímco v jedné místnosti soutěžily dvojice, v druhé počítačové pracovně si žáci sami organizovali ukázky a nácvik písmenkových her CIHLY a TREFA. Návštěvníci školy si mohli zkusit, jak jsou na tom ve správném psaní na klávesnici prostřednictvím zábavných her. Většina se přesvědčila o tom, že mají v nácviku co dohánět. Ukázky nácviku psaní a Tandemová soutěž byly dobrou propagací zajímavé aktivity školy, která si získává stále více příznivců.

Oldřich Suchoradský, učitel informatiky ZŠ Kopidlno